Film- og TV-produksjon

Se studieprogram

Høst 2023 (1. semester)

FTV1008
5 sp
FTV1014
5 sp
FTV1012
5 sp
FTV1011
5 sp
FTV1013
5 sp
FTV1009
5 sp

Vår 2024 (2. semester)

FTV1018
10 sp
FTV1015
5 sp

Høst 2024 (3. semester)

FTV2101
10 sp
FTV1019
5 sp

Vår 2025 (4. semester)

FTV2003
30 sp

Høst 2025 (5. semester)

FTV2105
30 sp

Vår 2026 (6. semester)

CGA2001
30 sp

Dette studiet gir yrkesrettet kunnskap om film- og TV-produksjon og et teoretisk fundament for eventuelt videre masterstudier. Studiet har spesielt fokus på produksjon i nye medier og på kostnadseffektive produksjoner ved hjelp av innovativ bruk av produksjonsteknikk. Det er også fokus på hvordan denne kompetansen kan benyttes inn mot andre markedsområder for å styrke muligheter for et bredere jobbmarked for kandidatene.

Det som er felles for alle fagområder er at man skal kunne danne og formidle mening, skape og kommunisere gode historier, troverdige karakterer, figurer og verdener i alle medier.

Studietilbudet er lagt til Nord universitets campus i Levanger som har datasaler, redigeringslabber, grafiske labber, grupperom med klippesuiter og eget opptaksstudio. Studentene har også tilgang til meget godt kamerautstyr, lyd- og lysutstyr og annet utstyr som trengs til slike produksjoner. Alle labber er utstyrt med den nyeste programvaren som kreves for slik type produksjon. Det er forventet at du som student har basis IT-ferdigheter og er god i engelsk både skriftlig og muntlig slik at du kan lese engelsk litteratur, levere rapporter/notater på engelsk og delta i undervisning på engelsk.

Studiets oppbygning:

Film- og TV-produksjon er naturligvis en svært sentral komponent i bachelorstudiet. Studentene vil få TV-produksjonskompetanse innenfor enkamera- og flerkameraproduksjoner (fiksjon, dokumentar, reportasjer, events). Det er også stort fokus på regi knyttet til disse produksjonene samt en del fototeknikk, postproduksjon og digital produksjonsflyt. Alt dette gis gjennom grunnleggende emner i første studieår.

I andre studieår får studentene ytterligere faglig fordypning i de sentrale emnene og kan velge å fokusere mer mot spesialisering i manusutvikling og regi, cinematografi, postproduksjon eller lyd i produksjonsemnet. Produksjonen på slutten av 2. studieår kan gjennomføres som en fiksjonsfilm/TV-drama eller en flerkameraproduksjon. Flerkameraproduksjon kan omfatte større sports- og eventproduksjoner/konserter. Produksjonene distribueres enten live på nett, på storskjerm eller som on-demand.

I tredje studieår vil du som student bli introdusert for mer profesjonelt arbeid gjennom en felles produksjon. I produksjonen kan studentene velge å fordype seg som produsent, regissør, manusforfatter, fotograf, klipper eller lydprodusent. For hver enkelt fordypning gis det veiledning. Hele bachelorstudiet avsluttes med en bachelorproduksjon hvor studentene selv setter opp og planlegger en pilotproduksjon eller jobber i bransjen gjennom en Internship-løsning. Her er det mer fokus på refleksjon og arbeid med teori og metode som er relevant for bachelorproduksjonen.

Studiet har sterkt fokus på prosjektarbeid og teamarbeid. Studentene blir knyttet opp mot eksterne oppdragsgivere fra bransjen og må lære å håndtere problemstillinger både individuelt og i grupper. Studentene jobber også mye med innovasjon og entreprenørskap hvor det arrangeres innovasjonscamp, samt har egne emner der fokuset er på produsentrollen. Flere studenter velger også å starte egen studentbedrift under studietiden, og vi legger spesielt til rette for dette i samarbeid med Ungt entreprenørskap og andre partnere gjennom emner på 2. studieår

Programvare: På studiet brukes dataverktøy som er bransjestandard. Dette er bl.a:

 • Adobe Creative Cloud
 • ProTools
 • BlackMagic DaVinci Resolve

Flere spesialprogrammer tilpasset de medieprosjekter studentene jobber med.

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner innen: 
 1. fortellerteknikk/manus og regi
 2. produksjonsteknikk for film og TV
 3. produsentrollen
 4. medieinnovasjon
  • Kandidaten kan også benytte teori innenfor disse sentrale områdene for å ta riktige beslutninger i produksjonsfasen.
  • Kandidaten er kjent med relevante forsknings- og utviklingsprosjekter/kunstnerisk utviklingsarbeid innen Film- og TV produksjon som f.eks innovative produksjonsteknikker, endret forbrukeradferd og nye distribusjonskanaler. 
  • Kandidaten kan finne relevant informasjon og teori for å holde seg oppdatert innenfor fagområdet. Kandidaten har produksjonserfaring, bransjekunnskap og et historisk perspektiv på dette fagområdet.

  Ferdigheter

  • Kandidaten kan anvende resultater og erfaringer fra faglig litteratur og kunstnerisk utviklingsarbeid/produksjoner til å gjøre gode og faglig begrunnede valg innenfor dette fagområdet/bransjen.
  • Kandidaten kan reflektere over eget arbeid, dokumentere dette og justere utførelse etter konstruktive tilbakemeldinger.
  • Kandidaten vil gjennom flere fagområder finne, vurdere og henvise til et bredt spekter av fagstoff som grunnlag for å belyse en problemstilling. 
  • Kandidaten behersker produksjonsteknikker og produksjonsutstyr for å produsere ulike film- og TV-produksjoner innenfor flere sjangre, samt vite hvordan dette kan distribueres og publiseres. Her inngår profesjonelt kamera- og lysutstyr, redigeringsutstyr, produksjonsplanverk og dokumentasjon.

  Generell kompetanse

  • Kandidaten har innsikt i flere problemstillinger fra både forskningsprosjekter, fagfolk og næringsaktører som gir større forståelse for dette fagfeltet. Dette kan være knyttet til etiske normer og regler, opphavsrett og andre relevante forskrifter og yrkespraksis.
  • Kandidaten behersker å jobbe i grupper/team, og har oppnådd høy relasjonskompetanse. 
  • Kandidaten evner å gi og motta konstruktiv kritikk for å oppnå best mulig håndverk. 
  • Kandidaten kan også jobbe selvstendig og finne innovative løsninger, samt har forståelse for de behov som denne bransjen krever.
  • Kandidaten har et bredt grunnlag av ulike presentasjonsteknikker for å presentere fagspesifikke problemstillinger, hvilke teorier som er relevant og egne erfaringer fra ulike produksjoner.
  • Kandidaten kan uttrykke seg godt muntlig, kommunisere med samarbeidspartnere og ha konstruktive faglige diskusjoner.
  • Kandidaten har et faglig fundament som gir kandidaten endringskompetanse til å tenke nye løsninger i en bransje i stadig teknologisk utvikling.  
  • Kandidaten har innsikt i den internasjonale utviklingen innenfor fagfeltet og deltar aktivt på de internasjonale fagaktivitetene tilknyttet fagmiljøet

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanseog en kunstnerisk portfolio.
Informasjon om innsending av kunstnerisk portfolio/showreel vil bli sendt til søkere etter at søknadsfristen er ute.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Aktuelle arbeidsområder vil være innen den digitale medieindustrien, mediehus, TV-selskap, produksjonsselskap, digital informasjonsformidling generelt og mediebransjen. Utdanningens vektlegging av praktisk arbeid vil gjøre studentene i stand til å arbeide med utvikling av nye innovative medieprodukter innenfor etablerte bedrifter eller som entreprenør innen et område der utviklingen fremdeles er i startgropa. Se vår nettside film.nord.no for eksempler på jobber som studenter har fått etter å ha studert hos oss.
Etter fullført bachelorgradsstudium kan studentene søke opptak på mastergradsstudier innen fagfeltet både i inn- og utland.

Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad. Nord universitet har utvekslingsavtaler med flere internasjonale universitet som gir mulighet til å ta et semester der. Studier andre steder i verden kan også være aktuelle. Ta kontakt med faglærerne eller studieveileder etter at studiet er i gang, for nærmere informasjon om mulighetene. Studenter kan primært reise på utveksling i sitt fjerde eller femte semester i studieprogrammet.

Studieprogrammet er tilknyttet følgende institusjoner ifm. Erasmus+ utveksling: Plymouth College of Art (England), NTHV Breda University of Applied Sciences (Netherlands) and Saxion University of Applied Sciences (Netherlands) 

Semester- og kopinoravgift. Det vil bli reiseutgifter i forbindelse med produksjoner på ulike locations. Flere produksjoner foregår på kveldstid og i helger. Vi anbefaler også studenter å investere i noe småutstyr selv (Wacom tablet, minnepenn, ekstern harddisk, headsett med mer).

Vurdering i studiet er basert på praktiske oppgaver, refleksjonsnotater, mappeeksamen og muntlige presentasjoner.

Vurderingsordning/eksamen for emner i dette studieprogrammet er beskrevet i Studentweb.

Exams and assessments for courses in this study program is described in Studentweb.

Studentevaluering gjennomføres for studie- og emneplaner.