Gutt som leker i fjæra.
Kortere studier

Uteområdet som læringsarena

Levanger

Få kunnskap og ferdigheter til å bruke uteområder som arena for læring. Studiet passer for lærere og gårdbrukere som samarbeider med skolen.


Om studiet

Uteområdet som som læringsarena (UTOLA) er et studium som tar sikte på å gi lærere, studenter og gårdbrukere kunnskaper og praktiske ferdigheter, slik at uteområdene blir en bedre undervisningsarena enn klasserommet. Studiet består av to moduler på 15 studiepoeng som går annethvert år.

Hva kan du jobbe som?

Dette er en studieenhet som kan være del av en lærerutdanning, men også aktuell som videreutdanningsenhet for lærere. Studiet er rettet mot småskole- og mellomtrinnet i grunnskolen, men kan også være nyttig for førskolelærere.

Studienheten kan videre være et tilbud til gårdbrukere som samarbeider med skoler ved å stille sine gårder, egne ferdigheter og kunnskaper til disposisjon for skoleklasser som gjennomfører undervisning på gården. Planen for studiet bygger på erfaringer fra prosjektet "Gården som pedagogisk ressurs" hvor lærerutdanninga i Levanger har vært en aktiv medspiller.

Studiet har 3 samlinger hvert semester.

Samling 1: UKE 36 (6. - 7. sept)

Samling 2: UKE 39 (27. - 28. sept)

Samling 3: UKE 45 (8. - 9. nov)

Undervisning foregår fortsatt fra kl. 14.00 – 20.00 på fredager og kl. 08.30 – 16.00 på lørdager.

Samlingsdatoene for våren 2025 kommer senere.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Uteområdet som læringsarena (UTOLA) består av to emner som kan gjennomføres enkeltvis. UTOLA - modul 2 bygger ikke på spesielle forkunnskaper og bygger heller ikke på UTOLA - modul 1. Modul 2 er således en selvstendig enhet.

For nærmere beskrivelse av læringsutbyttene, se til emnebeskrivelsene.

Semesteravgift og pensumlitteratur.

To av samlingene i hvert emne innebærer overnatting i nærmiljøet.

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.