- En utdanning som møter et enormt behov for kompetanse

Bilde av Trine Strømstad
- En utdanning som møter et enormt behov for kompetanse
Trine Strømstad er student ved videreutdanningen i geriatri, gerontologi og faglig ledelse

Hun jobber til daglig som seksjonsleder i Norsk Helsenett, og startet på videreutdanningen høsten 2023, med samlinger i Bodø.

Hvorfor startet du på denne utdanningen?

- Jeg ønsket å oppdatere min kunnskap, få nye perspektiver og inspirasjon til å ta en aktiv rolle i å utvikle dagens eldreomsorg.

Strømstad forteller at videreutdanningen gir henne en rekke nye verktøy i møtet med syke og funksjonshemmede gamle mennesker:

- Studiet har gitt meg en faglig ramme og styrket min evne til refleksjon for å oppdage, involvere og handle i tråd med kunnskapsbasert praksis på alle områder.

Alle som arbeider med eldre vil ha nytte av denne utdanningen

Trine Strømstad, student ved videreutdanningen i geriatri, gerontologi og faglig ledelse


Det står at utdanningen er tverrfaglig. Hvilken betydning har dette for deg?

For meg handler tverrfaglighet om å oppnå en god samhandling på tvers av profesjoner for å sikre helhetlig forebygging, behandling, pleie og omsorg.

Noen av de 23 studentene på årets kull ved videreutdanningen i geriatri, gerontologi og faglig ledelse. Foto: Karin Josefsson

Hvordan opplever du å ha en blanding av fysiske og digitale samlinger?

- Jeg synes det har vært en bra balanse som også har skapt god dynamikk i gruppa. Det er nødvendig med fysisk samlinger for å bli kjent - samtidig som digitale samlinger gjør det enklere å få hentet inn dyktige forelesere.

Et fagfelt i stadig endring

Ansvarlig for studiet er professor Karin Josefsson. Hun har bakgrunn som sykepleier, og har i lang tid forsket på eldre mennesker i og utenfor omsorgen og på de som yter pleie.

Hva ønsker du, først og fremst, at studentene skal ta med seg tilbake til / inn i arbeidslivet?

- Jeg er opptatt av å oppnå større bevissthet, forståelse og kompetanse om eldre, både de friske og de med underliggende sykdommer, samt om ledelse nær den eldre i den direkte omsorgen og pleien. Det er også viktig at studenten tar med - tilbake til arbeidslivet - en bevissthet om aldersdiskriminering (ageism), for det er avgjørende hvordan vi alle ser på et eldre menneske.

Professor Karin Josefsson leder videreutdanningen i geriatri, gerontologi og faglig ledelse. Foto: Privat

Josefsson forteller at det er gjort ganske vesentlige endringer etter at hun tok over utdanningen høsten 2022:

- Det meste er endret, fra et oppdatert pensum ikke minst med artikler med ny forskning. Pedagogikken gir rom til refleksjon individuelt og i grupper. Undervisning og oppgaver er koblet til både teori og studentens kliniske praksis. Innholdet er helt endret på den måten at undervisningen utgår fra hva som kjennetegner den eldre og hva som dermed kreves av sykepleieren. Vi inntar både individuelle, gruppevise, organisasjonelle, kulturelle, samfunnmessige og vitenskapelige perspektiver i forståelsen av det aldrende individ og på praksis. Sykepleierens rolle som leder og utvikler har fått en større plass i utdanningen, da dagens og framtidens sykepleiere må innta sin lederrolle klart og seriøst for en sikker og god omsorg og pleie. Også innen etikk, velferdsteknikk og kunstig intelligens er det gjort endringer.

Hva ligger bak disse endringer? Vil du si at det er et fagfelt i rask utvikling?

- Innholdet, de pedagogiske former og pensum er endret for å tilpasse utdannelsen til de krav som, ut fra arbeidsoppgavene, settes til sykepleieren innen omsorg og pleie for de eldre - i dag og i framtiden. Vi må som universitet ligge et steg foran i utviklingen og ha en ‘fingerspissfølelse’ med tanke på visjon og fornyelse slik at vi produserer den kompetanse som framtidens sykepleiere trenger.

Sykepleierens rolle som leder og utvikler har fått en større plass i utdanningen

Karin Josefsson
Trine Strømstad på forelesning. Foto: Karin Josefsson

Samfunnet forskjellsbehandler de eldre

Strømstad har spesiell interesse for den diskriminering som eldre utsettes for i dag. Dette lærer hun mye om gjennom studiet.

- Jeg må si at alderisme var et veldig interessant tema og noe det er viktig å være bevisst på å motvirke. Ellers synes jeg det var spennende og å lære om den naturlige aldringsprosessen (gerontologi) og se dette i sammenheng med geriatri og årsaker, symptomer, diagnoser og behandling av sykdommer hos eldre, sier Strømstad.

Fornøyde studenter på sosiale medier. Her er noen av reaksjonene på studiet.

Hvem vil du anbefale å ta utdanningen?

- Alle som arbeider med eldre vil ha nytte av denne utdanning, men jeg vil særlig trekke frem at den vil styrke sykepleiernes evne til i større grad å ta en ledende rolle i kliniske og etiske vurderinger, digitalisering og tverrfaglig koordinering og samarbeid med pårørende.

Ellers skryter Strømstad av undervisningen og hvordan den er lagt opp:

- Studiet er svært pedagogisk lagt opp og har en tillitsfull ramme for å lære, reflektere og diskutere utfordringsbildet i dagens eldreomsorg.

Navn:
Trine Strømstad

Bosted:
Hosle, Bærum kommune

Yrke: 
Seksjonsleder i Norsk Helsenett SF med ansvar for noen av de administrative IKT løsningene som NHN leverer til Helseforvaltningen

Utdanning:

  • Økonomi, administrasjon og revisjon, tilsvarende bachelorutdanning - Universitet i Agder, 1993
  • Master of Science in Euromanagement - Handelshøyskolen BI 
  • Master of Management - Handelhøyskolen BI
  • Bachelor i Sykepleie - OsloMet, 2019.
  • Videreutdanning i velferdsteknologi, halvårsenhet - OsloMet, 2020.