– Jeg døper deg… Noatun!

Statsråd Sandra Borch døper Noatun

Døpes: Statsråd Sandra Borch og rektor Hanne Solheim Hansen er klare for å døpe Noatun. Foto: Lise Fagerbakk

– Jeg døper deg… Noatun!
Statsråd Sandra Borch døpte mandag Noatun. Borch lovet samtidig å komme tilbake til åpningen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp), gjestet mandag Nord universitet campus Bodø. Tett fulgt av universitetsledelsen og studenter, fikk Borch mye informasjon på sin runde via ferdighetslabbene hos sykepleierne til Nordlab – før hun på tur til Noatun og dåpen, overrasket studenter med pepperkaker.

Dåpen av Noatun gikk som den skulle; flaska knuste og bygget «seiler» nå lykkelig videre. Byggingen går som planlagt, og direktør Jarle Jørgensen ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), kan nesten si sikkert at det blir høytidelig åpning 1. juli 2024.

– Noatun er et nytt og moderne bygg, noe som gir oss gode muligheter innen utdanning og forskning. Vi vil få en mer effektiv gjennomføring av studieprogrammene og vi skal gjøre FBA til et attraktivt studiested for akvakulturutdanning, marin økologi, dyrepleier og for studentene som starter veterinærutdanningen i Bodø, sier Jørgensen.

Informasjon: Fakultetsdirektør Jarle Jørgensen (FBA) ga statsråden med følge god informasjon om byggingen og veien videre. Foto: Lise Fagerbakk

Bygget er 8.400 kvadratmeter stort og tilpasset FBAs behov innen utdanning og forskning. Det betyr blant annet:

  • To kjemilaboratorium og biologilaboratorium med kapasitet for inntil 50 studenter
  • Simuleringslab koblet opp til oppdrettsanlegg
  • Dyrepleieklinikk, med blant annet disseksjonssal.
  • Ulike spesiallaboratorium som gir nye muligheter for forskning

– Vi vil øke kapasiteten for utdanning og forskning, gjerne også sammen med lokale samarbeidspartnere for å bidra til mer forskningssamarbeid og kunnskapsutvikling, sier rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.

Fornøyd: Statsråd Sandra Borch i godt humør og med lovnad om å komme på åpningen i 2024. Foto: Adrian Svendsen Bensvik

Noatun

Nybygget Noatun er en del av en større satsing av Nord universitet, for å styrke forskning og utvikling innenfor det biovitenskapelige området:

  • Nord universitet er deleier i forskningsskipet MS Ingrid Alexandra, driftet av Havforskningsinstituttet.
  • En ny forskningsbåt er under bygging for levering til Mørkvedbukta forskningsstasjon første halvår 2024.
  • Blått bygg-prosjektet omfatter i tillegg til Noatun, også ombygging av rundt 1.700 kvadratmeter i eksisterende campusbygg. Dette arealet er tiltenkt Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH). 
Kontaktperson