Kunstig intelligens trakk mange til alumni-arrangement

En gruppe mennesker står og sitter foran en rund scene. En dame snakker i mikrofon. I forkant ses et tildekket flygel.

Fra frokostmøtet i Bodø som fant sted på Jakhelln brygge. Foto: Hanne Gravrok

Kunstig intelligens trakk mange til alumni-arrangement
20. mars ble det arrangert to frokostmøter gjennom Nords alumninettverk – ett i Bodø og ett i Levanger. Tema for dem begge var kunstig intelligens på arbeidsplassen.

På scenen på Jakhelln brygge i Bodø stod Thomas Leirvik, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen og to tidligere studenter (alumner); Liv Bollvåg, forskningsleder i DIPS og Stine Mariell Hansen, fra NAV Kontaktsenter styringsenhet.

I Levanger hadde rundt 30 interesserte tatt turen for å høre på forskerne Adam Palmquist og Helga Dis Isfold Sigurdadottir fra Fakultet for samfunnsvitenskap.

– Kjempegøy å se at så mange har kommet for å høre mer om hvordan KI kan brukes i arbeidslivet, sa koordinator for Alumniordningen ved Nord universitet, Tor Eivind Aaneland.

Bodø: Tor Eivind Aaneland, Randi Stemland, Stine Mariell Hansen, Thomas Leirvik og Liv Bollvåg. Foto: Hanne Gravrok

Seniorrådgiver i utdanningsavdelingen Anne Sofie Andaas Elgseter er også fornøyd med seminaret på Levanger. – Det var fint oppmøte som fikk høre to interessante innlegg. Vi er stolte av å presentere våre vitenskapelig ansatte på denne måten, sier Elgseter. Sammen med Jorunn Aurstad fra fakultetet sto hun i bresjen for arrangementet på campus Levanger.

Tre kvinner smiler til kamera, de står i en sal med stoler og bord i bakgrunnen
Levanger: Anne Sofie Andaas Elgseter, Helga Dis Isfold Sigurdadottir og Jorunn Aurstad etter arrangementet i Levanger. Foto: Øyfrid S. Knudsen

KI kan brukes til (nesten) alt

Ifølge Leirvik, Hansen og Bollvåg, kan KI brukes til det aller meste, og de aller fleste i befolkningen utsettes for det nesten daglig.

– Bare tenk på når appene dine henter informasjon om hvor lang tid det tar å kjøre ungene til trening og dette kommer opp automatisk på telefonen din, sier Leirvik, som tror flere og flere vil benytte seg av KI i tiden fremover, både privat og i jobbsammenheng.

Bollvåg, som er forskningsleder i DIPS, der fokuset er på utvikling av tjenester innen helsevesenet, sier at de jobber prosjektbasert og målrettet med hvordan KI kan forenkle og effektivisere tjenestene de tilbyr det norske helsevesenet. Men hun er tydelig på hvor KI stopper:

– KI kan aldri erstatte folk. Vi vil alltid ha behov for ekte, menneskelige ressurser.

Krever mennesker med ny kunnskap og kritisk sans

At menneskelige ressurser ikke kan erstattes bekreftes av forskerne som holdt innleggene på frokostmøtet i Levanger. – Fremveksten av kunstig intelligens vil kreve ny kompetanse i arbeidsstyrken, en såkalt «AI literacy», sa førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Adam Palmquist i foredraget sitt i Levanger. Han påpekte at kunstig intelligens lenge har vært i bruk i for eksempel industriell produksjon og i helsesektoren, men at vi framover særlig vil se det i mye større grad i transportsektoren og ikke minst media, kommunikasjon og markedsføring.

Kvinne kledd i rødt står foran skjerm, holder foredrag. Ca 20 personer sitter ved bord og ser på henne.
Levanger: Publikum lyttet interessert da Helga Dis Isfold Sigurdadottir holdt sitt innlegg. Foto: Øyfrid S. Knudsen

Helga Dis Isfold Sigurdardottir understreket også at vi må oppgradere vår digitale kompetanse, men at utviklingen går så fort at ingen kan ha oversikt over alt som har kommet. I foredraget hun hadde laget sammen med Line Kolås viste hun fram noen verktøy hun selv hadde testet, og hadde et råd med seg fra en kollega på NTNU: – Vær skikkelig, skikkelig kritisk!

Nyttig og inspirerende

Helene Granli, Atle Busch, Oda Røysing og Bendik Andersen deltok på frokostmøtet i Levanger og er alle medlemmer av alumninettverket. Helene er fortsatt student, mens de andre er ute i arbeidslivet. – Dette er første gang vi deltar på et alumni-arrangement, sier Bendik og Oda, som begge har studert HRM ved Nord og nå jobber på Norske Skog Skogn.

Fire mennesker sitter rundt et bord i en kantine mens de smiler til kamera. Kaffekopper, mobiler og en blomst på bordet.
Alumner på frokostmøte i Levanger: Fra venstre Helene Granli, Atle Busch Oda Røysing og Bendik Andersen. Foto: Øyfrid S. Knudsen

Temaet for møtet var en viktig årsak til at de valgte å delta. – Dette er et tema som dukker opp i stort sett alle sammenhenger for tiden, og da er det nyttig å høre om det fra noen som har forsket på det, sier Oda. – Og ikke minst få vite litt om hvordan andre bedrifter gjør det, og hvilke policier de har, tilføyer Bendik.

En av de fremmøte i Bodø var Inger-Johanne Jarnæs. Hun er tidligere student ved Nord og har en grad innen sykepleie, samt videreutdanning. Jarnæs synes det var inspirerende å høre om hvordan KI blir brukt i arbeidslivet, og særlig innenfor helsetjenester, tar hun med seg noen tips og triks til arbeidshverdagen.

Smilende dame i mønstret strikket genser foran blå roll-up med alumni-info
Tidligere Nord-student: Inger-Johanne Jarnæs tok turen til Jakhelln brygge. Foto: Hanne Gravrok

Nord Alumni gjør seg synlig

Randi Stemland, leder ved KOLT - Kompetansesenter for læring og teknologi på Nord universitet synes det er svært gledelig at så mange tidligere studenter har tatt seg tid til å komme på frokostseminar.

– Det at så mange kommer for å høre om et høyaktuelt tema, gjør at vi ønsker å tilby flere slike arrangement i fremtiden, sier Randi Stemland, og legger til at det er viktig at Nord universitet får vist hvor mye bra og viktig som gjøres innenfor forskning og utdanning, også for tidligere studenter.

– Vi har masse gode og brede tilbud innenfor etter- og videreutdanning, dette er det viktig at vi får frem.

Er du tidligere student ved Nord universitet?

Registrer deg som alumn på nord.no/alumni, så får du invitasjoner til alumnitreff, tilbud om viderutdanning, nyhetsbrev m.m.
 

Kontaktperson