MMB har blitt en naturlig del av arbeidshverdagen

Portrett av kvinne i gul genser foran rød vegg. Foto

Jobb med mening: – Gjennom jobben min ser jeg at bruk av musikk, sang og bevegelse bidrar til å gjøre arbeidshverdagen enklere for ansatte og brukerne våre mer fornøyde, sier Camilla Stafne. Foto: privat

MMB har blitt en naturlig del av arbeidshverdagen
Aktivitetskoordinator Camilla Stafne ble introdusert for musikkbasert miljøbehandling våren 2023. Nå har hun tatt videreutdanning i MMB, og bruker aktivt det hun har lært i arbeidshverdagen sin.

Navn: Camilla Stafne

Stilling: Aktivitetskoordinator. Har tidligere jobbet som helsefagarbeider og i barnehage.

Arbeidssted: Melhus kommune

Kurs / Videreutdanning: Videreutdanning i musikkbasert miljøbehandling høsten 2023.

Hva er det beste med jobben din?

– Det beste er at jeg har tid til å være til stede, tid til å se hver enkelt, tid til å jobbe både en til en, men også i grupper. Jeg har tid til å skape en god morgenstund for pasientene med bruk av musikk og felles frokost, og bidra til å skape meningsfulle aktiviteter for brukerne våre.

Hvorfor tok du videreutdanning i MMB?

– Det hele startet med en samtale med min kollega Laila Therese Stenset, som også er aktivitetskoordinator i Melhus kommune. Hun fortalte om et erfaringsseminar i musikkbasert miljøbehandling. Jeg hadde ikke hørt om MMB tidligere, og syntes dette hørtes veldig interessant ut. Så jeg meldte meg på seminaret sammen med henne.

– Her fikk vi en kort innføring i hva musikkbasert miljøbehandling er, og vi fikk snakke med andre som bruker MMB i arbeidshverdagen sin. Etter dette seminaret ønsket jeg å lære mer, for det var alt for lite med en dag. Da jeg så at det var ledige plasser på videreutdanningen i MMB var det bare å søke plass.

Hvordan opplevde du utdanningen?

– Jeg hadde ikke jobbet så lenge som aktivitetskoordinator før jeg startet på studiet, men jeg tenkte studiet ville gi meg verdifull kompetanse som jeg kunne ta med meg videre i arbeidet. Det fikk jeg helt rett i. Studiet har vært både spennende og utfordrende. Jeg har fått utfordret meg på oppgaver jeg ikke har så mye erfaring med, som for eksempel skriftlige innleveringer, og jeg har fått testet ulike sangteknikker, oppvarmingsøvelser og teknikker for å bli kjent. Jeg har fått masse faglig påfyll om hvordan musikken påvirker oss, og jeg har fått et nytt nettverk.

Jeg tenkte studiet ville gi meg verdifull kompetanse som jeg kunne ta med meg videre i arbeidet. Det fikk jeg helt rett i.

Camilla Stafne

– Det har vært så fint å kunne dele erfaringer og diskutere det vi har lært med de andre studentene og med alle foreleserne som har vært innom i løpet av samlingene.

Hva har du lært i løpet av utdanningen og hvordan har du tatt i bruk ny kunnskap?

– Jeg er glad i musikk og sang, men jeg er ingen sanger. Gjennom videreutdanningen har jeg lært at det trenger man heller ikke å være for å kunne bruke musikkbasert miljøbehandling. Vi har lært ulike sangteknikker som f.eks. hvordan vi varmer opp stemmen og hvordan vi bruker musikk for å skape bevegelse. Disse verktøyene bruker jeg aktivt i både trim-og trall grupper og i de to helsekorene i Melhus kommune som jeg er så heldig å få være med å bidra i. I korene bruker vi musikkbasert miljøbehandling aktivt på vei til øvelse, under øvelsen og etterpå. Jeg har alltid med meg en liten høyttaler som jeg kan koble telefonen min på.

Har du en opplevelse med MMB som har gjort spesielt inntrykk på deg?

– Det må være konserten med Gullfiskrockerne*. For en fantastisk opplevelse. Her viste bandet virkelig frem gleden av å bruke musikk og sang.

– Gjennom jobben min ser jeg at bruk av musikk, sang og bevegelse bidrar til å gjøre arbeidshverdagen enklere for ansatte og brukerne våre mer fornøyde. F.eks. blir morgenstellene både enklere og hyggeligere med musikk, og det at vi beveger oss i takt med musikken gjør forflytninger lettere.

*Gullfiskrockerne er et tilrettelagt tilbud for barn/ungdom med særskilte behov.

Hvem passer videreutdanningen i MMB for?

– Men trenger ikke nødvendigvis å ha en helsefaglig bakgrunn for å ha nytte av denne videreutdanningen. Jeg tenker at den passer for alle som jobber med barn, ungdom, voksne eller eldre – generelt for alle som jobber med folk. Jeg har tidligere jobbet 17 år i barnehage, og tenker at de som jobber i barnehage kan ha god nytte av denne videreutdanningen.

Jeg tenker at den passer for alle som jobber med barn, ungdom, voksne eller eldre – generelt for alle som jobber med folk.

Camilla Stafne

Er det noe annet du ønsker å dele?

– Det er viktig at flere tar denne utdanningen. Spesielt er det viktig at flere innenfor samme arbeidsplass får den samme kompetansen og det samme kunnskapsgrunnlaget. Dette vil bidra til at man får en felles motivasjon, en felles forståelse for hvordan man skal jobbe og prioritere arbeidsoppgaver fremover.

– Selv er jeg utrolig takknemlig for at jeg har miljøterapeut Charlotte Stav og aktivitetskoordinator Laila Therese Stenset som samarbeidspartnere. Det at vi alle har kompetanse innenfor MMB gjør at vi enkelt kan drøfte ulike utfordringer, finne løsninger sammen og dele erfaringer.

Musikkbasert miljøbehandling

Lær å bruke musikk, sang og bevegelse som et verktøy i helse og omsorg. Dette er en videreutdanning på deltid. 

  • Oppstart: Høst 2024
  • Studiepoeng: 15
  • Søknadsfrist: 15. april 2024

Mer om studiet:

Musikkbasert miljøbehandling (nord.no)

Kontaktperson