Nordområdesenteret inngår samarbeid med Harvard

Direktør Frode Mellemvik smiler mens han snakker og ser på skrått ut av bildet
Nordområdesenteret inngår samarbeid med Harvard
– Vi gleder oss til å samarbeide med forskere ved Harvard om viktige utfordringer i nordområdene, sier direktør Frode Mellemvik.

The Arctic Initiative ved Harvard Kennedy School Belfer Center for Science and International Affairs (Belfer Center) og Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet har inngått en avtale om samarbeid bl.a. knyttet til utvikling av kunnskap om bærekraft, ledelse og styring i Arktis.

Møtes på Island

Norge har for tiden lederskapet i Arktisk Råd, og bærekraftig økonomisk utvikling samt arbeidet med å sikre bosetting og levekår i Arktis er sentrale områder som Norge ønsker å arbeide med. Dette er området som Nordområdesenteret arbeider mye med. Ikke minst gjennom prosjektene Business Index North som har utviklet metoder for å måle den økonomiske utviklingen i Arktis, samt i prosjektet InnNord, som ser konkret på hva som skal til for å snu flyttestrømmen.

Før konferansen Arctic Circle på Island i oktober, som er en av de viktigste internasjonale arktiske konferansene, med besøk av både statsministere, presidenter og kongelige, skal begge Belfer Center og Nordområdesenteret ha workshop hvor man hvor man skal arbeide med å finne de beste måtene for å utveksle erfaringer og forskningsresultater på.

Perspektiver fra urfolk og de lokale

– For å styrke bærekraftig utvikling i Arktis trenger vi mer kunnskap ikke minst knyttet til de temaene som vi skal samarbeide om. Et av temaene som vi vil arbeide med er ledelse, og vi vil utvikle kunnskap om ledelse i Arktis utfra en bred og åpen tilnærming. Dette innbefatter bl.a. å utvikle kunnskap om ledelse utfra urfolks- og lokale perspektiver, samt utfra tilnærmingene som anvendes av nærings- og samfunnslivsledere i nordområdene. Nordområdesenteret har et nasjonalt ansvar for å utvikle kunnskap om mulighetene til nærings- og samfunnslivet i nordområdene, og samarbeidet med Belfer Center ved Harvard vil styrke oss i dette arbeidet.