Ny utdanning for trafikklærere tunge kjøretøy

lastebil på motorvei i solnedgang
Ny utdanning for trafikklærere tunge kjøretøy
Høsten 2025 starter det nye tilbudet ved Nord universitet i Stjørdal. Så langt ligger ni millioner kroner i potten.

– Det blir spennende å være med og utvikle noe nytt, sier en svært fornøyd prosjektleder, Katrine Grinerud.

Hun har stor tro på at den nye grunnutdanningen vil bli godt mottatt i bransjen, og bidra til at mangelen på trafikklærere på tunge kjøretøy blir redusert.

Tilrettelagt for erfarne yrkessjåfører

Det nye tilbudet blir et fulltidsstudium organisert gjennom nettbaserte og fysiske samlinger. I tillegg vil det bli samlinger og praktisk kjøring. Det er også ønskelig å få til undervisningspraksis ved trafikkskoler og videregående skoler i studentenes nærmiljø.

– Når studietilbudet nå blir en realitet, har vi stor tro på at en egen to-årig trafikklærerutdanning for tunge kjøretøy i større grad vil tiltrekke seg erfarne yrkessjåfører med realkompetansebakgrunn.

– Flere trafikklærere for tunge kjøretøy vil kunne øke kapasiteten ved norske trafikkskoler. Det vil igjen føre til at det blir utdannet flere yrkessjåfører til norsk og internasjonal gods- og persontransport, sier Grinerud.

Kompetanse på ekspertnivå

Etter dagens ordning må yrkessjåfører som ønsker å bli trafikklærere for tunge kjøretøy, først ta to-årig grunnutdanning for trafikklærer på lette kjøretøy. Deretter må de ta et halvt års påbygging før de kan søke Statens Vegvesen om godkjenning som trafikklærer tunge kjøretøy.

Den nye grunnutdanningen vil derimot gi direkte adgang til yrket trafikklærer tunge kjøretøy.

– Men også morgendagens tungbil-lærere vil besitte kunnskap, ferdighet og generell kompetanse på ekspertnivå knyttet til førerkort- og yrkessjåføropplæring, forsikrer Grinerud.

Hun forteller at de grunnleggende fagdisiplinene som opprinnelig er knyttet til den eksisterende grunnutdanningen, fortsatt vil bli vektlagt.

To smilende kvinner som ser i kamera
Full jubel: Gleden stod i taket da prosjektleder Katrine Grimerud (til venstre) og studiestedsleder ved Nord universitet i Stjørdal, Rikke Mo Veie, mottok den glade meldingen om ni millioner kroner til ny utdanning for trafikklærere tunge kjøretøy. Foto: Nord universitet.

Vil dekke behovet

Gjennom det nye utdanningstilbudet tar Nord universitet sikte på å dekke det nasjonale kompetansebehovet til trafikklærere på tunge kjøretøy.

En spørreundersøkelse gjennomført av Nord universitet og Norges trafikkskoleforbund våren 2022 viste at det på kort sikt er behov for omtrent 100 trafikklærere på tunge kjøretøy. Når markedet er dekket, er det antatt at utdanningsbehovet vil være på omtrent 25 studenter årlig.

– På bakgrunn i årlige henvendelser til Nord universitet, kombinert med framtidig behov for trafikklærer på tunge kjøretøy, er vårt forsiktige anslag 25-30 årlige søkere til studiet, avslutter Katrine Grinerud.

Kvinnelig ordfører overrekker blomster til annen kvinne
Gratulasjoner: Ordfører i Stjørdal, Eli Arnstad, gratulerer studiestedsleder Rikke Mo Veie med nok en milepæl for trafikkutdanningen i Stjørdal. Foto: Roger Helde. Hovedbildet øverst i saken - foto Milos-Muller.
Kontaktperson