Nybygg får navn fra norrøn mytologi

Prorektor Ketil Eiane foran nybygg i Bodø

Navnekonkurranse: – Nybygget til Fakultet for biovitenskap og akvakultur her i Bodø skal hete Noatun, sier prorektor for forskning og utvikling, Ketil Eiane. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Nybygg får navn fra norrøn mytologi
Etter navnekonkurranse med stor deltakelse av studenter og ansatte, skal nybygget til Nord universitet hete Noatun.

Juryformann for navnekonkurransen, prorektor for forskning og utvikling Ketil Eiane, kan sommeren 2024 ønske velkommen til Noatun. Det er det nye navnet på nybygget til Nord universitet som er under oppføring. Det har til nå gått under navnet Blått bygg.

– Denne åpninga gleder vi oss stort til, sier Eiane, og lover en storstilt markering.

Nybygget blir et kjempemessig løft for den marine satsingen ved Nord universitet. Denne satsingen er helt i tråd med intensjonen bak havforskningstiåret der FN blant annet har oppfordret alle nasjoner til å investere i ny infrastruktur for forskning om havet, sier Eiane.

En glad og overrasket vinner

Vinnerforslaget ble levert av førsteamanuensis Jens Mortansson Jelstrup Nolsøe ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA).

Vinnerforslaget: ble levert av førsteamanuensis Jens Mortansson Jelstrup Nolsøe. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

– Jeg er overrasket over at jeg vant, men det er artig å få sette navn på dette praktbygget.

– Navneforslaget er fremmet med henblikk på hvor vi befinner oss og funksjonen til bygget, nærheten til havet og avkastningen fra havet. Det nye bygget ser fantastisk ut. Jeg gleder meg til å ta det i bruk, sier Jens Mortansson Jelstrup Nolsøe.

Juryen var satt sammen av studenter og ansatte fra Nord universitet, Bodø kommune og lokalt næringsliv.

– Det kom inn over hundre forslag, så dette har engasjert mange studenter og ansatte. Av de som gikk videre til en finalerunde, var Noatun det som pekte seg ut, sier Eiane.

Noatun – hjemmet til guden Njord

I norrøn mytologi var Noatun hjemmet til guden Njord, som hadde ansvaret for havet, for trygg seilas, godt fiske og rikdommen fra havet.

– Det passer veldig godt med virksomheten i nybygget, som overordnet skal bidra til ny marin kunnskap for bærekraftige løsninger som verden trenger. Nybygget blir rundt 8400 kvadratmeter og skal inneholde om lag 100 laboratorier og spesialrom, forelesningssaler og kontorer, sier Eiane.

Prosjektet omfatter også ombygging av rundt 1700 kvadratmeter i eksisterende campusbygg, som skal tas i bruk av Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Total kostnad er 650 millioner kroner.

Stort behov for mer kompetanse

– Med dette på plass får vi ved Nord universitet en enorm oppskalering av infrastruktur for forskning og utdanning innen genomikk, akvakultur og økologi i nordområdene. Behovet for kandidater med forskningskunnskap om det marine feltet er mangedoblet i løpet av et par tiår og kommer trolig til å øke også i framtiden, sier Eiane.

FBA har også hatt en formidabel utvikling. Fra om lag 200 studenter og tjue ansatte rundt 1980, til over 900 studenter og omkring 200 ansatte i dag.

Kontaktperson