Rekrutteringsturné i 37 kommuner med LæreriNord

Elever på utdanningsmesse i Trondheim.
Rekrutteringsturné i 37 kommuner med LæreriNord
Gjennom LæreriNord har Nord universitet og 37 kommuner i Nordland arrangert møter for å rekruttere studenter til lærerutdanning.

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Satsingen LæreriNord har tre mål: Rekruttere flere studenter til lærerutdanningene. Rekruttere flere kvalifiserte lærere til kommuner og fylkeskommuner. Og bidra til å fremsnakke viktigheten av lærerutdanninger og den viktige jobben som lærerne gjør hver dag.

Samarbeid, lagarbeid og felles mål

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet har gått sammen med kommunene i regionen for å jobbe sammen om å øke rekrutteringen til lærerutdanningene og læreryrket.

MEDIEINTERESSE: Det er mye medieinteresse rundt rekrutteringssituasjonen til lærerutdanningene og læreryrket. Prosjektleder for LæreriNord Hanne Gravrok intervjues av NRK.

Prosjektleder Hanne Gravrok har, sammen med erfarne studieveiledere, vært i hele 37 kommuner i Nordland og på flere videregående skoler.

– Vi har hatt møter med til sammen flere hundre potensielle studenter. Og vi møter oppvekstsjefer som virkelig kjenner på den prekære rekrutteringssituasjonen, sier Hanne Gravrok, prosjektleder for LæreriNord.

Enkelte oppvekstsjefer forteller at de høyner startlønnen til nyutdanna grunnskolelærere med 100.000 kroner, fra 563.800 kroner til 663.800 kroner for å tiltrekke seg lærere til stillingene de lyser ut.

– Noen forteller at de står i fare for å måtte stenge skoler og barnehager fordi de mangler kvalifisert personell, sier Gravrok.

Inviterer potensielle studenter

Trøndelag har de samme utfordringene som Nordland. Seniorrådgiver Geir Gran tar nå fatt på samme LæreriNord-runde med trønderske kommuner, som er gjennomført i Nordland.

– Interessen så langt er stor, og jeg ser frem til å starte arbeidet, sier Gran.

Det er kommunene selv som arrangerer rekrutteringsmøtene. De håndplukker potensielle studenter til lærerutdanningene og inviterer dem til møtene. De ønsker at studentene skal bli boende i kommunen, og oppfordrer derfor ufaglærte i barnehagene og skolene til å ta en av lærerutdanningene ved Nord universitet. Flere tilbyr egne ordninger, som å dekke reisekostnader til samlinger og fri med lønn.

Studieveiledere gir innsikt

Under selve møtene ønsker kommunen velkommen og sier noe om sine behov for lærere i tiden fremover, samt hvilke økonomiske støtteordninger som finnes. Deretter presenterer Nord universitet satsingen LæreriNord. Etterpå går studieveilederne gjennom aktuelle studietilbud.

Etter presentasjonen serveres det pizza og brus, og de fremmøtte kan stille spørsmål til studieveilederne. Are Johansen, Marita Jørgensen Hestnes og Ida Marianne Jensssen har så langt vært involvert som studieveiledere.

– De lurer på ulike ting, alt fra fagsammensetning på grunnskolelærerutdanningen til samlingsplaner, forteller de.

Lister med navn og konkurranse

Alle potensielle studenter blir invitert til å skrive seg opp på ei liste, der de er med i trekning av fine premier.

– Vi har flere hundre navn på listene. Nå skal vi følge opp med trekning av premier og tilby dem skreddersydd studieveiledning til de utdanningene de er interesserte i, sier Gravrok.

– Jeg deltok på utdanningsmessen i Trondheim. Dette er noe av det mest fornuftige jeg har gjort i min tid som studieveileder. Det var mange unge innom og snakket med oss. Og vi trenger å være synlige der ungdommene er. Det er fremdeles mange som ikke har hørt om Nord universitet, sier Ida Marianne Jenssen.

​​Flere unge ønsker å få vite mer om blant annet grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning og utdanninger innen musikk og idrett.

Satsing med bred involvering

I tillegg til lagarbeidet med kommunene, er det arrangert karrieredager flere steder. Hensikten er å koble studenter opp mot kommunene - potensielle arbeidstakere har møtt potensielle arbeidsgivere.​

– LæreriNord er ei satsing som vi jobber mye med, sier Nina Kjeøy, teamleder for kommunikasjon ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet​.