Stolt ordfører på studieåpning i Stokmarknes

Ordfører Lena Arntzen og Barbro Fjellheim Holm
Stolt ordfører på studieåpning i Stokmarknes
Nord universitet studiested Vesterålen er en hjørnestein for utdanning og kvalifisering av ulike yrkesgrupper.

Det sa ordfører Lena Arntzen ved åpning av studieåret på studiested Vesterålen i Stokmarknes forleden.

– Som ordfører i Hadsel og en vesterålsordfører er jeg veldig stolt av å være her i dag, sa Arntzen.

Hun sa at utdanning er nøkkelen til fornyelse og til videreutvikling av samfunnet.

– Takk for at dere bidrar til å løfte samfunnet et hakk framover.

Arntzen sa at hun hadde tro på at de nye studentene ville trives på Stokmarknes.

Ordfører Lena Arntzen og kontorsjef Barbro Fjellheim Holm. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

– Som vertskommune for universitetet er vi veldig opptatt av at dere skal trives og bli tatt vare på. Det er vi trygge på at Nord universitet gjør her på Stokmarknes.

Hun avsluttet sin tale til de nye studentene med å ønske masse lykke til med studiene.

Flere søker nett- og samlingsbaserte studier

Assisterende studiedirektør Margrethe Mørkved Solli gratulerte de nye studentene med studieplass ved Nord.

– Dere har gjort et godt valg!

Hun var inne på at stadig flere søker seg til nett- og samlingsbaserte utdanninger. Det gjelder blant annet de nye studentene ved studiested Vesterålen.

– Et fleksibelt studieløp gir større frihet til å studere samtidig med at en er opptatt med jobb og familie, eller at en bor på en annen plass enn ved et studiested der en tar sin ønska utdanning.

Hun la til at nett- og samlingsbaserte studier ikke er noen snarvei til høyere utdanning.

– Men lager du deg en god struktur – en gjennomtenkt plan – så du kan rekke over det viktigste. Da går dette bare godt.
Selv om studenter på fleksible utdanninger sjelden er inne til samling på campus, så betyr ikke det at de er aleine, sa hun.

– Bygg deg gode bånd til medstudenter, ha sosiale treff på Teams. Støtt hverandre og lær av hverandre. Bruk de dyktige faglærerne, læringsressursene som er laga for dere, bruk universitetsbiblioteket, administrasjonen og ikke minst Studentinord, som har gode digitale støttetjenester.

Håper flere nettstudenter engasjerer seg

Studentleder Simen August Randen ved Nord universitet hilste også de nye studentene. Nå håper han også studenter på nett-og samlingsbaserte studier vil engasjere seg i studentdemokratiet.

– Det er en veldig viktig oppgave for oss få dem med. Da må vi bli mer synlige. Det er mange muligheter for å involvere seg, for eksempel med verv i utdanningsutvalget som gir en viktig stemme inn til universitetet. Studentorganisasjonen kan hjelpe til på ulike måter, også med organisering av en egen studentforening.

– Det finnes for øyeblikket ingen egen studentforening for Vesterålen, men om studentene ønsker det hjelper vi gjerne til med å starte en, sier han.

Han oppfordrer alle studenter til å ta kontakt. Enten det er misnøye med kalender eller utstyr, eller andre forhold som det er viktig for studentene å få endret på.

Selv planlegger Simen å bli mer synlig på alle studiestedene. For tiden har han kontor i Bodø, men til vinteren blir det en måned i Trøndelag. Organisasjonens styre er forøvrig godt spredt geografisk, med nestleder i Steinkjer, informasjonsansvarlig i Levanger og studentpolitisk ansvarlig på Mo.

På studieåpning i Stokmarknes: Studentleder Simen August Randen og assisterende studiedirektør Margrethe Mørkved Solli. Foto: Svein-Arnt Eriksen

Kontaktperson