Vi oppfordrer til umiddelbar humanitær våpenhvile

administrasjonsbygg med store vinduer
Vi oppfordrer til umiddelbar humanitær våpenhvile
Nord universitet fordømmer på det sterkeste de hjerteskjærende og grufulle krigshandlingene den palestinske sivilbefolkningen i Gaza blir utsatt for.

Vi er forferdet og rystet over Israels angrep på sivilbefolkningen og livsviktig infrastruktur, og over den katastrofale humanitære situasjonen på Gaza.

Fire måneder med krig og omfattende ødeleggelser i Gaza har medført titusenvis drepte sivile, over 10.000 barn, omfattende ødeleggelser av hus og bygninger, inkludert skoler og universiteter, og omtrent 1,8 millioner mennesker drevet på flukt i et innestengt område. En FN-rapport fra 21. februar sier at 90 % av alle barn i Gaza sulter.

De israelske overgrepene vi er vitne til mot sivilbefolkningen, finnes det ingen unnskyldninger for. Vi kan ikke se at den omfattende krigføringen Israel gjennomfører mot den palestinske sivilbefolkningen, på noen måte står i forhold til Hamas sitt angrep i Israel, som vi også fordømmer.

Det er likevel viktig at man i tider hvor man kan miste troen både på fredelig fellesskap og gode løsninger på konflikter, makter å verne om kunnskapsinstitusjonene. Dagens urolige situasjon i store deler av verden understreker betydningen av rollen som universitetene har som en viktig inkluderende arena for kunnskap.

FN-erklæringen om sikre skoler, som Norge har initiert, beskriver nettopp dette. Den gir regjeringer muligheten til å utrykke politisk støtte for opprettholdelse og beskyttelse av utdanning under væpnede konflikter.

Retningslinjene oppfordrer alle parter i væpnede konflikter til ikke å bruke universiteter og skoler på noen måte til støtte for deres militære innsats, og ikke ødelegge dem som et tiltak for å frata den motstridende part i væpnet konflikt muligheten til å bruke dem i fremtiden.

Nord universitet ber om at stridende parter respekterer erklæringen og retningslinjene.

Våre tanker går til alle de uskyldige som bøter med livet, som lider og lever i helt umenneskelig frykt for seg og sine nærmeste.

Vi oppfordrer så sterkt vi kan partene til en umiddelbar våpenhvile, av rene humanitære årsaker.

Nord universitet har utvekslingsavtaler med to ulike universitet i Israel uten aktivitet. Vi kommer til å avholde oss for å ha aktivitet på disse avtalene inntil videre. I tillegg er vi med i et EU-finansiert forskningsprosjekt hvor det også er med israelske forskere. Vi forholder oss til regelverket fra EU i dette prosjektet.

Nord universitet kommer ikke til å lage nye avtaler med israelske universitet inntil videre.