Vil gjerne vite hvordan du reiser

Tre menn står foran en buss på et busstopp

Spent på resultatene: Tom Roar Henriksen (f.v.) ved enheten Digitalisering og infrastruktur ved Nord universitet, student Leon Kosmo ved HHN, og hans veileder Terje Andreas Mathisen ser fram til å finne ut hvilke forbedringer som kan gjøres i transportløsningene til campus Bodø. Foto: Lise Fagerbakk.

Vil gjerne vite hvordan du reiser
Du kan vinne gavekort i Bodø Sentrum, dersom du forteller bachelorstudent Leon Kosmo hvordan du reiser til og fra Nord universitet i Bodø.

Leon Kosmo er student ved Handelshøgskolen (HHN), Nord universitet. For å fullføre sin bachelor i økonomi og ledelse trenger han din hjelp, uavhengig av om du er student eller ansatt.

– Jeg bor i Bodø sentrum og benytter meg av buss eller bil. Jeg har også syklet. Jeg ser et forbedringspotensial i både sykkelstier og busstilbud, og har derfor utformet en spørreundersøkelse om reisevanene til alle som er på universitetet. Målet er å finne den beste og mest effektive transportmåten, forteller Kosmo.

Kan vinne gavekort

Håpet er at oppgaven hans skal gi beslutningstakere i Bodø kommune og Nordland fylkeskommune et godt faktagrunnlag for å tilpasse og bedre infrastrukturen og tilbudet mellom Bodø bysentrum og Mørkved.

Her kan du svare på spørreundersøkelsen!

Det deles ut to premier til studenter som deltar. Premiene er fra Bodø Sentrum og består av to gavekort á 1.000 kroner.

Kosmo ønsker også at så mange ansatte som mulig også svarer på undersøkelsen. Dette for å danne et godt representativt grunnlag for å fastslå et funn. Som deretter blir kommunisert inn til beslutningstakere.

– Bodø kommune har bedt om å få bruke dataene inn i arbeidet de har med Mørkved bydelsplan, forteller Kosmo.

Han er spent på både svarprosenten og hva konklusjonen blir.

Undersøker: Student Leon Kosmo ber om hjelp til økt kunnskap om hvordan både studenter og ansatte reiser til og fra Nord universitet, campus Bodø. Foto: Lise Fagerbakk

Mange tusen reisende

Kontorsjef Tom Roar Henriksen ved enheten Digitalisering og infrastruktur ved Nord universitet, sier funnene også vil bli brukt og inngå i arbeidet med utviklingsplanen for campus. Dette er et strategisk dokument som kartlegger retningen for Nord universitet i 10-årsperspektiv. Planen blir ferdigstilt våren 2024.

Kosmos veileder Terje Andreas Mathisen ved HHN, sier planarbeidet for Mørkved bydelssenter var selve årsaken til at Kosmo kom på ideen om en reisevaneundersøkelse.

– Vi har tusentalls reisende til og fra universitetet. Mange flere av dem kunne ha syklet eller reist kollektivt. Det kan være grunner til at tog- og bussforbindelsen blir opplevd som dårlige alternativer for enkelte, så vi håper undersøkelsen kan føre til forbedringer, sier Mathisen.

Undersøkelsen søker flere svar.

– Vi spør hvordan folk reiser, hvilken transportløsning de bruker og hvorfor, for å finne forbedringspunkter. Jeg trenger hjelp, så jeg håper så mange som mulig tar seg tid til å svare, sier Kosmo.