Midtseminar for Hege Follestad, stipendiat ph.d. i profesjonsvitenskap

Midtseminar for Hege Follestad, stipendiat ph.d. i profesjonsvitenskap

Arbeidstittel på avhandlingen:

«Unintended Pregnancy and Pregnancy outcome-decision-making: The Experiences of Men and the Health and Social Care workers who counsel them»

Kort beskrivelse av prosjektet:

Det å bli uplanlagt gravid kan sette både kvinnen og mannen i en utfordrende situasjon hvor det må tas et valg om å fullføre eller avbryte svangerskapet. Helsepersonell har en viktig rolle i å gi veiledning og informasjon slik at den enkelte kan ta gode valg for seg selv. Forskning viser at helsepersonell ikke har nok tid eller kompetanse til slike samtaler, og at menn ikke blir inkludert selv om de har behov for det.

Denne ph.d. avhandlingen ønsker å utforske hvilke erfaringer og behov menn har i en situasjon med uplanlagt graviditet, og hvilke erfaringer og refleksjoner helse -og sosial arbeidere har ved å gi veiledning til menn i en slik situasjon.

Prosjektet har et kvalitativt utforskende design og trekker på teori fra profesjonsvitenskapen og teorier av maskuliniteter. Data er samlet inn fra dybdeintervjuer med sytten menn som stod i en situasjon med uplanlagt graviditet før 12. svangerskapsuke, og hvor ti menn ble intervjuet to ganger. Videre er det gjennomført to fokusgrupper med tretten helse- og sosial arbeidere som jobber ved en veiledningstjeneste for gravide.

Tidspunkt:

Tirsdag 18.juni kl 09:00 – 12:00

Digitalt på Teams

Veiledere

Hovedveileder: Førsteamanuensis Anita Berg, FSH
Medveileder: Professor Guro Kristensen, NTNU

Evalueringskomite

Professor Mette Spliid Ludvigsen, FSH
Førsteamanuensis Jannike Lie Karlstad, FSH

Sted:

Digitalt seminar
Lenke til arrangementet (Teams): Delta i møtet nå

Disputas: Erik Bratland (dr.philos)
Disputas
17.18. jun. 2024

Disputas: Erik Bratland (dr.philos)

Auditorium Elias Blix (A13), Bodø
14:15
15:30
Erik Bratland skal holde prøveforelesning og disputas for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.
Disputas: Alina Kovalenko
Disputas
18. juni 2024

Disputas: Alina Kovalenko

Nord universitet, Auditorium Petter Thomassen (A5)
10:00
16:00
Alina Kovalenko skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen, Nord universitet, tirsdag 18. juni 2024.
Styremøte
Styremøte
19. juni 2024

Styremøte

Bodø
09:00
15:00
Styret for Nord universitet samles til styremøte 19. juni i Bodø.