Alt om lån

Tilsette og studentar er våre hovudbrukarar, men alle over 18 år kan få lånekort på universitetsbiblioteket. Ta kontakt så hjelper vi deg!

Hugs at du er personleg ansvarleg for det materialet du har lånt.

Dersom du leverer for seint, eller du mistar noko, risikerer du å måtte betale purregebyr eller erstatningskrav.​