Egenarkivering av vitenskapelige publikasjoner

Alle ansatte ved Nord universitet skal arkivere sine vitenskapelige publikasjoner i institusjonens åpne vitenarkiv, Nord Open Research Archive (egenarkivering). Slik blir publikasjonene mer synlige, og det blir lettere å dele forskninga med kollegaer.

Nord universitet har innført en rettighetspolitikk (gjeldende for vitenskapelige tidsskriftsartikler publisert f.o.m. 01.09.2023) som sikrer at forskere ved Nord universitet alltid kan gjøre minimum akseptert versjon tilgjengelig umiddelbart (ved utgivers publisering, dvs. uten forsinkelse/sperrefrist/embargo) i Nord universitets vitenarkiv, Nord Open Research Archive.

Utgivers retningslinjer inneholder opplysninger om hvilke versjoner av en artikkel som kan tilgjengeliggjøres, eventuell embargoperiode og andre betingelser. Informasjon om utgivers retningslinjer for egenarkivering finnes i publiseringskontrakten, på utgivers nettsider eller (for artikler) i Sherpa/Romeo-databasen.

I henhold til Nord universitets open access (OA)-policy (PDF) skal alle forskere arkivere sine vitenskapelige tidsskriftartikler og ph.d.-avhandlinger i Nord universitets vitenarkiv, Nord Open Research Archive. Dette gjelder også for artikler som er publisert med åpen tilgang (open access).

Forskere oppfordres til å også laste opp andre vitenskapelige publikasjoner, f.eks. bokkapitler. I tillegg er alle forskere som får innvilget støtte fra universitetets OA-fond, forpliktet til å arkivere publikasjonene sine i Nord Open Research Archive.

For å tilgjengeliggjøre en publikasjon i Nord Open Research Archive, må den registreres og lastes opp i Cristin. Artikler bør lastes opp så tidlig som mulig. Hvordan en publikasjon kan lastes opp er beskrevet i veiledningsdokument og videoer som er tilgjengelige nederst på denne sida.

Prosess på egenarkivering. Illustrasjon

Artikler og bøker som er publisert med åpen lisens, kan egenarkiveres uten ytterligere rettighetsklarering. Når forfatter overfører rettighetene sine til utgiver, må publikasjonen rettighetsklareres før den brukes videre – også av forfatteren selv.

Les mer om rettigheter og lisenser

Rettighetsklarering ved tilgjengeliggjøring i vitenarkivet

Universitetsbiblioteket (UB) har ansvar for rettighetsklarering av publikasjoner som lastes opp i Cristin for tilgjengeliggjøring i vitenarkivet Nord Open Research Archive.

Opplastet fulltekst blir ikke tilgjengelig umiddelbart, men mottas av UB som sjekker bl.a. versjon. Publikasjoner gjøres kun åpent tilgjengelig dersom dette kan skje i tråd med bokutgiveres policy for egenarkivering eller iht. Nords rettighetspolitikk (som ikke gjelder for bøker).

  • For vitenskapelige bøker/bokkapitler tar UB kontakt med utgiver dersom det er uklart om utgiver tillater tilgjengeliggjøring av deponert versjon. UB rettighetsklarerer også publikasjoner som inngår i artikkelbaserte ph.d.-avhandlinger (les mer om arkivering av ph.d.-avhandlinger).

Artikkelversjoner

Dersom en publikasjon har en åpen lisens, vil den kunne tilgjengeliggjøres i vitenarkivet i den publiserte versjonen. For publikasjoner som ikke er publisert med åpen tilgang, er det oftest akseptert versjon som skal lastes opp i Cristin.

  • Dette er versjonen av artikkelen før fagfellevurdering (utkast som er sendt inn for å vurderes). Forfatter eier opphavsrett inntil eventuell kontraktinngåelse med utgiver. Nesten alle tidsskrift tillater tilgjengeliggjøring av innsendt versjon (preprint) i åpne arkiv, men noen tidsskrift tillater ikke at preprint legges ut før publisering.

  • Dette er den versjonen som er akseptert og fagfellevurdert, men ikke den endelige, formaterte versjonen som tidsskriftet publiserer. Svært mange tidsskrift tillater at denne versjonen gjøres tilgjengelig i ikke-kommersielle, åpne arkiv.

    Den aksepterte versjonen vil innholdsmessig være lik den publiserte versjonen (med mulig unntak for korrekturendringer), men uten forlagets design og layout (formattering, paginering, årgang osv.). Den aksepterte versjonen er den siste manusversjonen en forfatter sender fra seg til forlaget (se eksempel på en akseptert manusversjon).

  • Dette er den versjonen som publiseres i tidsskriftet - den endelige versjonen som er formatert og korrekturlest av utgiver. Denne versjonen kan gjenkjennes ved tidsskriftets logo, formatering og ferdige referanser. Utgiver vil som oftest eie rettighetene til denne versjonen. Dersom artikkelen er publisert lukket (ikke open access, ikke med en åpen lisens), er de aller fleste tidsskrift restriktive med å tillate tilgjengeliggjøring av denne versjonen i åpne arkiv (det samme gjelder dessuten proof-versjoner som ofte inneholder forlagets design og layout).

Oversikt over artikkelversjoner i publiseringsprosessen. Illustrasjon

Hvordan egenarkivere vitenskapelige publikasjoner i Nord Open Research Archive?