Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

​​​​​​​​​​Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Våre senter

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et fireårig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet 

 

Solveig forsker på produksjon for scene«Vær stolt over at du underviser i kunstfag! Synliggjør det du holder på med, og involver kolleger og ledelse i arbeidet med kunstfagene!» Dette er signaler som Solveig Salthammer Kolaas ved Nord universitet, får fra sine informanter i arbeidet med doktorgradsprosjektet om valgfaget produksjon for scene.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/Solveig-forsker-pa-produksjon-for-scene.aspxSolveig forsker på produksjon for scene
Fagfornyelse og bærekraftig utvikling med Halsan og Frol barneskoler​​​​Fredag 19. mars var omtrent 40 lærere fra Halsan og Frol skoler samla ved Nord universitet, Røstad for kompetanseutvikling. Tema for dagen var bærekraftig utvikling i et tverrfaglig perspektiv med fokus på Fagfornyelsen.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Fagfornyelse-og-barekraftig-utvikling-med-Halsan-og-Frol-barneskoler.aspxFagfornyelse og bærekraftig utvikling med Halsan og Frol barneskoler
Nord universitet starter "Juss for ledere"Fra høsten tilbyr Nord universitet videreutdanning i juss for ledere i skole og barnehage.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Nord-universitet-starter-Juss-for-ledere.aspxNord universitet starter "Juss for ledere"
Oda Halle skjønner godt at studiet får toppscoreStudentene gir samlings- og nettbasert grunnskolelærerutdanning i Levanger toppscore. – Jeg har aldri før fått så god oppfølging, sier Oda Halle. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Oda-Halle-skjonner-godt-at-studiet-far-toppscore.aspxOda Halle skjønner godt at studiet får toppscore
– Målet er å være et forbilde barna snakker omEtter flere år som vekter valgte Fredrik Tvete Hansen å forfølge en årelang tanke. Nå studerer han ved Nord universitet for å bli barnehagelærer.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/Malet-er-a-vare-et-forbilde-barna-snakker-om.aspx– Målet er å være et forbilde barna snakker om
– Jeg har lyst til å være en del av elevenes liv og fremtidDa han var yngre skulle han absolutt ikke bli lærer. Nå er Vegard Engøy Henriksen sikker i sin sak. Han har et genuint ønske om å gi unge en god start.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/Jeg-har-lyst-til-a-vare-en-del-av-elevenes-liv-og-fremtid.aspx– Jeg har lyst til å være en del av elevenes liv og fremtid