Klare for å presentere forskningsprosjektet d@rts

To forskere avbildet ved en marimba

Leder forskningsprosjektet: Førsteamanuensis Runa Hestad Jenssen og professor Jens Knigge. Foto: Ole Johan Ramfjord.

Klare for å presentere forskningsprosjektet d@rts
Innovasjons- og forskningsprosjektet Advancing Cultural Literacy for Social Inclusion through Dialogical Arts Education (d@rts) er i gang. Nå presenteres prosjektet på konferanser både i Norge og i utlandet.

– Vi hadde digital kick-off i januar. Den første av ni arbeidspakker er i gang, vi samler inn datamateriale og har jevnlige møter, forteller professor Jens Knigge som er prosjektleder.

Horisont Europa-prosjektet skal pågå i tre og et halvt år og ledes av Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag ved Nord universitet.

I uka før påske ble prosjektet presentert på en konferanse for Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning i Bodø.

– Dette er aller første gang vi presenterer prosjektet på en konferanse. I løpet av sommeren skal vi ha to andre presentasjoner, en på en verdensomspennende musikkpedagogisk forskningskonferanse i Helsinki og en i Aten, sier Jens Knigge.

Gruppebilde av deltakere på konferanse i Bodø
På konferanse i Bodø: Professor Jens Knigge (t.v.), førsteamanuensis II Camilla Kvaal, professor II Valerie Krupp, førsteamanuensis Runa Hestad Jenssen, professor Frode Fjellheim og førsteamanuensis Anders Rønningen. Foto: Jens Knigge.

Forsker på utøvende kunst

Prosjektet har som mål å finne ut om utøvende kunstformer som musikk, dans og drama kan lære oss å skape dialoger og leve bedre sammen på tvers av ulike kulturer.

– Vi skal undersøke dette på mange forskjellige måter. Det er det vi synes er spennende med prosjektet og derfor har vi også en så stor bredde i kompetansen hos de som er med, sier førsteamanuensis Runa Hestad Jenssen som er manager for prosjektet.

Arbeidspakkene skal angripe problemstillinga på ulike måter.

– Den første arbeidspakken er i gang og der deltar jeg. Vi ser på litteraturen som eksisterer knytta til problemstillinga; repertoar, sanger, artikler, bøker og policydokumenter. Vi vil finne ut hvordan ståa er, sier hun.

I arbeidspakke nummer to skal man sende ut spørreskjema til skoler i alle partnerland, både i og utenfor Europa.

– Vi skal undersøke hvordan situasjonen oppleves blant skoleledere. Vi spør blant annet om det finnes en kunstutdanning på skolene. Og hvis ja, gjør det noe med den kulturelle kompetansen, forteller Jens Knigge.

Internasjonalt samarbeid

Digital kickoff på Teams
Direktesending: Kickoffen for prosjektet foregikk på Zoom. Foto; Jens Knigge.

Åtte land er involvert i d@rts: Norge, Belgia, Tyskland, Italia, Finland, Serbia, Uganda og Aotearoa/New Zealand.

Prosjektlederne synes det er interessant, samtidig som det også kan være utfordrende:

– I går hadde jeg møte med ei fra New Zealand. Tidsforskjellen er tolv timer, hos meg var klokka åtte på kvelden og hos henne åtte om morgenen. Så vi får færre vinduer der vi kan treffes, forteller Runa Hestad Jenssen.

– Et annet eksempel er at vi planla et møte som skulle være i Bodø. Da viste det seg at partneren fra Uganda har store problemer med å få visum for å reise hit. Det er ikke bare enkelt, vi har utrolig forskjellige rettigheter og privilegier, sier Jens Knigge.

Første møte med partnerne

I juli skal partnerne i prosjektet møtes fysisk for første gang, det skjer i Bodø.

– Det blir aller første gang vi møtes og ser hverandre i øynene. Vi har bevisst valgt å vente med dette til vi var kommet i gang. Når man skal reise fra New Zealand og Uganda må vi bruke tiden best mulig, sier prosjektleder Jens Knigge.

Fakta:

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 95,5 milliarder euro. Prosjektet d@rts er del av EUs Cluster 2 («Kultur, Kreativitet og Inkluderende samfunn») som har en viktig rolle i ett av FNs mål for bærekraftig utvikling «God utdanning».

  • Prosjektets start og varighet: januar 2024, 42 mnd.
  • Tildeling: tre millioner euro
  • Involverte land: Norge, Belgia, Tyskland, Italia, Finland, Serbia, Uganda og Aotearoa/New Zealand
  • Antall partnere totalt: 27
  • Involverte fra Nord universitet: faggruppe for kunst- og kulturfag, Senter for samisk og urfolksstudier, Senter for utdanning for bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
  • Prosjektleder: professor Jens Knigge
  • Prosjektets manager: førsteamanuensis Runa Hestad Jenssen

Prosjektet er finansiert av EU under Horisont Europa-programmet (Grant agreement ID: 101132352)

EU-logo