Rekrutteringsløft for barnehagelærerutdanning i Nærøysund

to damer går i en gang

LAGARBEID: Elin Børve, faggruppeleder for barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet, og Nina Kjeøy som leder kommunikasjonsteamet og rekrutteringssatsingen LæreriNord, er opptatt av at flere parter må jobbe sammen for å rekruttere til lærerutdanningene. Foto: Ole Johan Ramfjord

Rekrutteringsløft for barnehagelærerutdanning i Nærøysund
Faggruppeleder Elin Børve har flyttet 20 studieplasser fra campus i Levanger til Nærøysund.

Søkertallene til barnehagelærerutdanningen har gått nedover de siste årene. Samtidig har flere kommuner som er involvert i rekrutteringssatsingen LæreriNord signalisert ønske om desentraliserte utdanninger.

Børve valgte i fjor å ta et spenstig grep; hun flyttet 20 studieplasser fra campusutdanningen i Levanger til ei nett- og samlingsbasert barnehagelærerutdanning i Nærøysund.

- Vi er mange som optimalt sett kan tenke oss å ha studentene på campus. Men når søkertallene viser at studentene ikke har samme ønske, så må vi gjøre noe, sier Børve.

Fra ord til handling - og med LæreriNord-toget på skinner

Som tenkt så gjort. Utdanningen ble lyst ut med Kolvereid i Nærøysund som samlingssted. LæreriNord arrangerte rekrutteringsmøte i Nærøysund i fjor høst.

20 potensielle studenter møtte opp. 17 av dem var interessert i den nye barnehagelærerutdanningen.

- Elin Børve stilte selv opp på møtet. Hun forklarte studentene hvordan utdanningen ville bli og alle fikk anledning til å stille spørsmål, sier Nina Kjeøy, teamleder kommunikasjon og LæreriNord. Gjennom LæreriNord ble det sendt ut informasjon som kommunene kunne spre, journalister ble kontaktet, det ble laget nyhetsartikler og pressemeldinger.

Fagmiljøet benyttet eget nettverk

I tillegg til at LæreriNord gjorde rekrutteringsarbeid, tok Elin Børve og fagmiljøet jobben med direkte innsalg gjennom nettverkene av barnehager, styrere og kommuneledere i Nærøysund.

- Vi har også hatt tett kontakt med Namdal studiesenter, sier Børve. Børve var tydelig på møtet at utdanningen kun ble startet hvis det var minst 20 søkere. Nå er hun spent på hvor mange søkere utdanningen får 15. april.

På eget initiativ søkte barnehagelærerutdanningen også om såkornmidler. De fikk innvilget søknaden. Formålet med prosjektet er å  bygge nettverk med Nærøysund og Trøndelag Sørvest for samarbeid om utvikling av desentralisert og fleksibel barnehagelærerutdanning.

Næringslivet interessert

Daglig leder i Namdalskysten næringsforening, Lars Fredrik Mørch, er tydelig på at også næringslivet er interessert i å få stor oppslutning om utdanningen som starter opp til høsten.

- Vi trenger arbeidskraft. I strategisk næringsplan for Ytre Namdal står det at vi skal skape mer enn ett tusen nye arbeidsplasser innen 2030. Da må vi ha gode barnehager og skoler, sier Mørch.

 Tanken bak LæreriNord er nettopp at utdanningsinstitusjonene ikke kan ta ansvar for rekrutteringen alene.

- Det første steget var å få til et samarbeid med kommunene. Det andre steget har vi tatt nå, gjennom å samarbeide tettere med næringslivet gjennom avtalen med Bodø/Glimt og Action Now. Det er et ansvar for hele regionen å rekruttere til lærerutdanninger - det er et lagarbeid både internt ved Nord universitet men også med eksterne aktører, sier Nina Kjeøy.


Partene som er engasjert i rekrutteringsarbeidet i Nærøysund har skrevet leserinnlegg sammen - leserinnlegget som på trykk i avisa Ytringen denne uka. Leserinnlegget "Felles løft for barnehagelærerutdanning i Nærøysund er skrevet av:

Nina Kjeøy, teamleder kommunikasjon og LæreriNord, Nord universitet

Elin Børve, faggruppeleder barnehagelærerutdanning, Nord universitet

Trine Valø, kompetansekoordinator Ytre Namdal

Helle Mørch Horseng, rådgiver barnehagemyndighet Nærøysund kommune

Lars Fredrik Mørch, daglig leder i Namdalskysten næringsforening

"Felles løft for barnehagelærerutdanning i Nærøysund

Høsten 2024 kommer en unik mulighet for kompetanseheving i Nærøysund. Da starter Nord universitet opp ei nett- og samlingsbasert barnehagelærerutdanning, der samlingene legges til Kolvereid. Det blir ei deltidsutdanning som går over fire år, med tre samlinger hvert semester. Mellom samlingene er det nettundervisning.

Nå kan ungdommer, voksne, arbeidstakere som ønsker omskolering eller arbeidstakere som allerede jobber i barnehagen - men som ikke har barnehagelærerutdanning - ta utdanning i nærområdet sitt. Forutsetningen for at utdanningen starter opp, er at minst tjue studenter ønsker å starte på studiet. Blir det under tjue studenter, så blir det ikke et tilbud.

Gjennom rekrutteringssatsingen LæreriNord, arrangerte Nord universitet sammen med Nærøysund kommune, et rekrutteringsmøte høsten 2023.

Det var lovende!

Nesten tjue interesserte møtte for å høre om det nye utdanningstilbudet. Flere jobbet allerede i barnehagen, men hadde ikke utdanning. Andre ønsket å bli boende i Nærøysund, og hadde en annen jobb, men ønsket kompetanseheving.

Ikke alle har anledning til å flytte eller reise langt for å ta utdanning. Derfor er muligheten for å ta barnehagelærerutdanning på deltid høsten 2024, en gylden mulighet både for innbyggere i Nærøysund og omkringliggende kommuner. Kompetanseheving i distriktene er like viktig som i byene. Vi vet at kompetanse er nøkkelen til å videreutvikle gode lokalsamfunn.

I Nærøysund er det fødselsoverskudd og mange barnefamilier. Vi ønsker at alle, avhengig av hvor i landet de bor, skal få best mulig oppfølging i barnehagen. Det krever mye å gi barn de beste mulighetene for lek, læring og omsorg. Derfor ønsker vi å ha barnehagelærere med solid faglig kunnskap, engasjement, kreativitet og yrkesforståelse.

Det å ha kvalifisert personell i barnehager, handler også om å gjøre Namdalskysten attraktiv for fremtiden. Næringslivet i Ytre Namdal er innovativt, det er stor aktivitet og det er store ambisjoner. I strategisk næringsplan for Ytre Namdal står det svart på hvitt at hovedmålet er at det skal skapes mer enn ett tusen nye arbeidsplasser innen 2030.

Skal vi klare målsettingen om å tiltrekke oss arbeidskraft, skape nye arbeidsplasser og bygge bærekraftige lokalsamfunn, så må vi skilte med gode barnehager og skoler. De er grunnmuren for et inkluderende samfunn og helt avgjørende for at folk skal ha lyst til å bosette seg - og bli boende.

Rekruttering av studenter er et lagarbeid. Det er et felles ansvar for hele regionen. Det handler om fremtiden - og det handler om bolyst. Bli med og spre informasjonen om utdanningsmuligheten i Nærøysund. Søknadsfristen? 15. april.

Kontaktperson
Ansattbilde: Nina Kjeøy
Teamleder kommunikasjon og LæreriNord

Nina Kjeøy