Forskning ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Fakultetet utvikler ny, grunnleggende kunnskap som skal danne grunnlaget for en bærekraftig havbruks- og landbruksnæring og bedre forvaltning av det marine miljøet.

Dette forsker vi på:

Vår forskning danner grunnlaget for forskningsbasert undervisning ved fakultetet, som kombineres med relevante, praktiske problemstillinger. 

Fakultetets fagmiljø er organisert i fem faggrupper​, som er delt inn i flere forskningsenheter. Faggruppene er på ulike måter knyttet til eksterne samarbeidsrelasjoner av regional, nasjonal og internasjonal karakter.​​

Fakultetet har arbeidet aktivt med å legge til rette for at det skapes forpliktende former for samarbeid med anerkjente næringsaktører, så vel som nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.

Dekan: Mette Sørensen