Ph.d.-prosjekt: Pårørendes informasjonsarbeidRom 2055, Nord universitet Bodø26.04.2018 10:00:0026.04.2018 09:15:00https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/phd-prosjekt-om-parorendes-informasjonsarbeid.aspxPh.d.-prosjekt: Pårørendes informasjonsarbeid
Bokbad med forfatterne av «Bra mat – hva forskningen forteller oss»Røstad Scene - Nord universitet, Levanger02.05.2018 17:00:0002.05.2018 15:30:00https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Bokbad-med-forfatterne-av-Bra-mat.aspxBokbad med forfatterne av «Bra mat – hva forskningen forteller oss»
Disputas: Gunn Eva Solum Myren (FSH)Juvika, Nord universitet Namsos04.05.2018 12:00:0004.05.2018 08:00:00https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Disputas-Gunn-Eva-Solum-Myren.aspxDisputas: Gunn Eva Solum Myren (FSH)

 

 

– Vi skal være forberedt på uventede hendelser– Om det er terrorisme eller ekstremvær, skal vi være godt forberedt, sier statsråd Tor Mikkel Wara.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Forberedt-pa-uventede-hendelser.aspx– Vi skal være forberedt på uventede hendelser
Ny bok om yrkeserfaring som kunnskapskildeYrkeserfaring er en viktig kilde til kunnskap, mener forskere ved Nord universitet. Det er det blitt bok av. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Ny-bok-om-yrkeserfaring-som-kunnskapskilde.aspxNy bok om yrkeserfaring som kunnskapskilde
Samordna opptak: Flere søker Nord universitetSO-tallene viser at flere søker seg til Nord universitet i 2018 enn i 2017. Hele 5458 søkere har Nord universitet som sitt førstevalg, en økning på fem prosent. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Samordna-opptak-Flere-soker-Nord-universitet-.aspxSamordna opptak: Flere søker Nord universitet