Koronavirus: Oppdatert informasjon om Koronavirus finner du på: www.nord.no/koronavirus

 

 

Kick off for Horisont Europa 2021–2027Digitalt08.03.2021 14:00:0008.03.2021 08:00:00https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Kick-off-for-Horisont-Europa-2021-2027.aspxKick off for Horisont Europa 2021–2027
Åpen dag i Trøndelag (webinar)Digitalt09.03.2021 10:30:0009.03.2021 07:30:00https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/apen-dag-i-trondelag.aspxÅpen dag i Trøndelag (webinar)
ELSA webinar: Intersecting Challenges, Intersectional Approaches: On Gender, Justice & IntersectionalityDigitalt09.03.2021 13:00:0009.03.2021 11:00:00https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/ELSA-webinar-intersecting-challenges-intersectional-approaches.aspxELSA webinar: Intersecting Challenges, Intersectional Approaches: On Gender, Justice & Intersectionality

 

 

Fikk relevant jobb før hun var ferdig med studiene– Jeg har fått drømmejobben, sier tidligere HRM-student Kristine Dybdahl.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/artikler/Sider/HRM-fikk-relevant-jobb-for-hun-var-ferdig-med-studiene.aspxFikk relevant jobb før hun var ferdig med studiene
Nå snakker alle om bærekraftDrømmer du om å bli leder? Her er et tips som vil gjøre deg enda mer attraktiv som jobbsøker: studer bærekraft!https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/artikler/Sider/Na-snakker-alle-om-baerekraft.aspxNå snakker alle om bærekraft
– Vi følger med og oppdaterer tiltakeneNord universitet er i tett dialog med lokale smittevernmyndigheter, og gjennomfører hele tiden nødvendige smitteverntiltak knyttet til undervisning og andre læringsaktiviteter.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Vi-folger-med-og-oppdaterer-tiltakene.aspx– Vi følger med og oppdaterer tiltakene