Symposium - Ph.d. Supervision and Communication Using Digital ToolsRegine Normann (A11) Nord University, Bodø27.11.2017 14:15:0027.11.2017 09:30:00https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/symposium-phd-supervision-and-communication-using-digital-tools.aspxSymposium - Ph.d. Supervision and Communication Using Digital Tools
Disputas: Cathrine Fredriksen Moe (FSH)Nord universitet, Bodø - Auditorium Elias Blix (A13)01.12.2017 13:00:0001.12.2017 09:00:00https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Disputas-Cathrine-Fredriksen-Moe.aspxDisputas: Cathrine Fredriksen Moe (FSH)
Prøveforelesning og disputas: Kristian Støre (HHN)Nord universitet, Auditorium Petter Thomassen (A5)04.12.2017 14:00:0004.12.2017 09:00:00https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Disputas-Kristian-Store.aspxPrøveforelesning og disputas: Kristian Støre (HHN)

 

 

Tettere samarbeid om algeforskningNord universitet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) drar sammen om framtidsnæring. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Tettere-samarbeid-om-algeforskning.aspxTettere samarbeid om algeforskning
Er du også en utsetter?Utsetter du også oppgaver som skal gjennomføres? Da er du ikke alene. Men hvorfor prokrastinerer vi – gang på gang på gang?https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Derfor-utsetter-vi-ting-vi-vet-vi-ikke-burde.aspxEr du også en utsetter?
Avdekket uakseptabel kultur i hjemmetjenestenDet er behov for forbedringer i hjemmetjenesten, både når det gjelder rutiner og kulturen for hva som blir ansett som akseptabelt. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Avdekket-uakseptabel-kultur-i-hjemmetjenesten.aspxAvdekket uakseptabel kultur i hjemmetjenesten