Finn ditt studieprogram

Se alle studietilbud
Koronavirus: Oppdatert informasjon om Koronavirus finner du på: www.nord.no/koronavirus

 

 

Politisk og organisatorisk lederskap i Den norske modellenAuditorium Regine Normann (A11)23.09.2021 14:15:0023.09.2021 10:15:00https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/politisk-og-organisatorisk-lederskap-i-den-norske-modellen.aspxPolitisk og organisatorisk lederskap i Den norske modellen
Forskningsdagene: Lytring - Kan den grønne bølgen true demokratiet?Stormen bibliotek, Bodø og Facebook Live23.09.2021 18:30:0023.09.2021 17:00:00https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Lytring-kan-den-gronne-bolgen-true-demokratiet.aspxForskningsdagene: Lytring - Kan den grønne bølgen true demokratiet?
Forskningsdagene: Young Researchers Night - BodøBådin bryggeri, Bodø24.09.2021 21:55:0024.09.2021 17:00:00https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Young-Researchers-Night.aspxForskningsdagene: Young Researchers Night - Bodø

 

 

Vannloppa som Darwin ikkje kunne forklareKor mange individ trengs for å opprettholde ein art? Færre enn Charles Darwin visste.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Vannloppen-som-Darwin-ikke-kunne-forklare.aspxVannloppa som Darwin ikkje kunne forklare
Mentorordning ved journalistutdanningen: –​ Eneste i Norge16 erfarne redaktører og journalister er mentorer for journaliststudentene i Bodø.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Mentorordning-ved-journalistutdanningen-Eneste-i-Norge.aspxMentorordning ved journalistutdanningen: –​ Eneste i Norge
Korleis skape fred og færre konflikter? Kva er ståa i verda etter pandemien, klimakatastrofar, flyktningkriser, politisk og økonomisk uro, terror og krig? «Fred og konflikt» er tema for årets forskingsdagar. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Korleis-skape-fred-og-farre-konflikter.aspxKorleis skape fred og færre konflikter?