Tellekanter og røvertidsskrifter: Er forskningsetikken under press?Studiested Bodø, rom A254 (tidligere store PC-lab)13.11.2018 10:45:0013.11.2018 08:30:00https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Tellekanter-og-rovertidsskrifter-Er-forskningsetikken-under-press-Bodo.aspxTellekanter og røvertidsskrifter: Er forskningsetikken under press?
Disputas Esben Olesen (FSV)Matthias Bonsak Krogh (A3), Bodø15.11.2018 14:30:0015.11.2018 09:15:00https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/disputas-fsv-esben-olesen.aspxDisputas Esben Olesen (FSV)
Disputas: Andreas Mikkelsen (HHN)30.11.2018 14:00:0030.11.2018 09:00:00https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Disputas-Andreas-Mikkelsen-(HHN).aspxDisputas: Andreas Mikkelsen (HHN)

 

 

Stor satsing på flere kvinner i forskningsledelsen ved Nord universitetNord universitet skal løfte kvinneandelen blant professorstillingene og i forskningsledelsen. Startskuddet for «Balanseprosjektet» smalt nylig med innledende seminar. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Stor-satsing-paa-flere-kvinner-i-forskningsledelsen-ved-Nord-universitet.aspxStor satsing på flere kvinner i forskningsledelsen ved Nord universitet
Motiverte studenter på verdens første lule- og sørsamiske lærerutdanning De er bare fem studenter på verdens aller første lule- og sørsamiske lærerutdanning. Men de kan utgjøre en veldig stor forskjell. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Motiverte-studenter-pa-verdens-forste-lule-og-sorsamiske-larerutdanning.aspxMotiverte studenter på verdens første lule- og sørsamiske lærerutdanning
Fra tretti til null prosent strykSom de eneste i landet benytter Nord universitet i Stjørdal studiemetoden SI – Supplemental Instruction. Resultatene er så gode at nå vil «alle» lære seg metoden.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Fra-tretti-til-null-prosent-stryk.aspxFra tretti til null prosent stryk