Anne Marit Valle

Professor Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
anne.m.valle@nord.no
Tlf:
+47 75 51 77 52
Mobil:
+47 905 42 559
Kontor:
Bodø, Hoved Campus 3434

Om meg/bakgrunn

Anne Marit Valle er professor i spesialpedagogikk ved lærerutdanning, kunst og kulturfag, Nord universitet. Hun er programansvarlig, og leder for doktorgradsutvalget i ph.d programmet i profesjonsvitenskap. 

Anne Marit har omfattende erfaring fra undervisning innenfor spesialpedagogiske fordypninger og master i tilpasset opplæring, samt lang erfaring som veileder på ulike nivå. Hun har jobbet som lærer i grunnskolen i mange år og har også bred erfaring som kursholder og lærebokforfatter. Videre har hun erfaring som prodekan for forskning, ledelse av program for professorkvalifisering, arbeid innenfor doktorgradsprogram og doktorgradsutvalg, forskerskolene PROFRES (arbeidsgruppe og styremedlem) og NAFOL (rådsmedlem) og som rådgiver i pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Hun har deltatt i/ledet evaluering av studier, som pilot for femårig grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning. I 2019-2022 har hun vært involvert i arbeid med intern evaluering og revidering av ph.d.-programmet i profesjonsvitenskap.

 

Hun er medlem i; nasjonalt fagorgan for ph.d.-utdanning (UHR-Lærerutdanning), nettverk for profesjons ph.d., fagrådet for Dysleksi Norge, det internasjonale nettverket Pedagogy, Education, Praxis (PEP) og redaksjonsrådet for Nordic Journal of Education and Practice. 

Forskning

Anne Marit forsker innenfor ulike tema i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, med særlig intersse for praksisnær forskning innen språk, relasjoner og handlinger . Hun har også deltatt i forskningsprosjekter knyttet til forskningsbasert lærerutdanning.

Medlem i forskningsgruppene;

 Logopedi: språk-, tale- og kommunikasjonsvansker; Forskningsgruppa logopedi: språk-, tale- og kommunikasjonsvansker (nord.no)

Læring i interaksjon på ulike læringsarenaer; Læring i interaksjon på ulike læringsarenaer (nord.no)

Nordisk forskningsbasert lærerutdanningNordisk forskningsbasert lærerutdanning (NORETE)

 Pågående prosjekter:

Leder forskningsprosjektet «Høyfrekvente vansker – kompetanse, forebygging og inkluderende praksiser», der hun samarbeider med forskere fra ulike fagområder. Del 1 av prosjektet er en spørreundersøkelse blant lærere i grunnskole og videregående skole, og flere publikasjoner er under arbeid.

Partner i EEA prosjektet "action communication". Formålet med prosjektet er blant annet å skape bedre forutsetningene for å forbedre kvaliteten på utdanningen i Polen, gjennom å utvikle, gjøre tilgjengelig og formidle metodikk for ikke-voldelig kommunikasjon for ansatte som er involvert i pedagogiske prosesser.

​