Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner lærere fra barnehage til videregående skole, og innen idrett og estetiske fag. Forskningen vår er profesjonsrettet og praksisnær, og vi tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap.

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om fakultetet

Fakultetet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) er det største av fakultetene ved Nord universitet, og har en utdanningsprofil med lærerutdanninger og kunst- og kulturfag i sentrum. 

​Den faglige aktiviteten er organisert i seks faggrupper​, hver ledet av en faggruppeleder. Faggruppene har ansvar for forskning og utdanning på sitt område og sine studieprogram. 

Våre studenter spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær. ​

Fakultet for lærerutdannin​g og ku​nst- og kulturfag har 3350 studenter og ca. 315 årsverk fordelt på flere studiesteder, hovedsaklig:


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

​Her finner du informasjon om praksis​

Sentre og samarbeid


Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et fireårig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet

Internasjonalisering og mobilitet

Her finner du informasjon om et utvalg av det fakultetet tilbyr internasjonale innreisende studenter, samt utreisende studenter. Du finner også informasjon under hvert studieprogram. 

Utreisende fra Norge: 

Innreisende til Norge:


 


Kontaktperson:

​Nyttige lenker:

​«Internasjonalisering i utdanningene antar en rekke ulike former, og den viktigste forutsetningen er et internasjonalt orientert og aktivt fagmiljø. Internasjonalisering kan handle om innholdet i pensum, om at studentene presenteres for internasjonale perspektiver, og om et internasjonalt læringsmiljø. Det er regjeringens mål for norsk høyere utdanning at studentene inngår i et læringsmiljø som også omfatter internasjonale studenter.» Meld. St. 7 (2020–2021)

Fakultetets internasjonaliseringsarbeid bygger på ​den ovennevnte stortingsmeldingen, samt ulike lovverk.


 

 

Idrettskulturen skviser ungdom ut av trening og aktivitetRoland van den Tillaar, professor i idrettsvitenskap ved Nord universitet, mener at idrettskulturen i ungdomsårene er altfor prestasjonsorientert.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Idrettskulturen-skviser-ungdom-ut-av-trening-og-aktivitet.aspxIdrettskulturen skviser ungdom ut av trening og aktivitet
– Vi må bruke estetiske læringsmetoderFremtidens generasjoner trenger andre ferdigheter enn det tradisjonelle læringsmetoder gir. Kunst- og kulturfag og estetiske læringsprosesser må tyngre inn i lærerutdanningene.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Vi-ma-bruke-estetiske-laringsprosesser.aspx– Vi må bruke estetiske læringsmetoder
Praksisforskning ved Nord universitetEr du lærer eller student som ønsker at studentene skal få bedre utbytte av sine praksisstudier? Eller er du kanskje en praktiker som ønsker å bli bedre i stand til å sette ord på og begrunne hva som ligger bak dine profesjonelle beslutninger og handlinger? https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/praksisforskning-ved-nord-universitet.aspxPraksisforskning ved Nord universitet
Klar for universitetsbarnehager i Levanger og BodøNå skal Nord universitet sammen med Bodø og Levanger kommune, etablere universitetsbarnehager. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/Klar-for-universitetsbarnehager-i-Levanger-og-Bodo.aspxKlar for universitetsbarnehager i Levanger og Bodø
250 deltakere samles om skoleutviklingTrøndelagskonferansen er forlengst fulltegnet. – En svært viktig arena for å utvikle Trøndelagsskolen, sier Arve Thorshaug.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/250-deltakere-samles-om-skoleutvikling.aspx250 deltakere samles om skoleutvikling
Danning og verdier på den internasjonale timeplanenDemokratiet er under press, debattklimaet brutalt og verdier vi regner som selvsagte er truet. – Vi må lære av historien, sier professortrio som arrangerer verdikonferanse med internasjonale trekkplaster.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/danning-og-verdier-pa-den-internasjonale-timeplanen.aspxDanning og verdier på den internasjonale timeplanen