Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Fellesopplysninger for alle utdanninger med praksis finner du her!

Spesielt for de enkelte utdanningene:

Grunnskolelærerutdanning
Barnehagelærerutdanning
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU A/Y)
Spesialpedagogikk
Faglærerutdanning, kroppsøving
Faglærerutdanning, musikk

 

 

Dekan med tydelige målNytilsatt dekan Egil Solli kommer ikke med en programerklæring. Men målene er klarere enn noen gang. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Dekan-med-tydelige-maal.aspxDekan med tydelige mål
Motiverte studenter på verdens første lule- og sørsamiske lærerutdanning De er bare fem studenter på verdens aller første lule- og sørsamiske lærerutdanning. Men de kan utgjøre en veldig stor forskjell. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Motiverte-studenter-pa-verdens-forste-lule-og-sorsamiske-larerutdanning.aspxMotiverte studenter på verdens første lule- og sørsamiske lærerutdanning
Ny dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfagStyret ved Nord universitet har i dag tilsatt Egil Solli som dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Ny-dekan-ved-fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag.aspxNy dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Frilek - arena nummer én for læringLæring skjer i barnehagen! Men skjer det best gjennom organiserte læringsaktiviteter? Eller kan det være slik at barnas fremste og beste læringsarena er der de er i sitt rette element sammen med andre – nemlig i frileken? https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Frilek-arena-nummer-en-for-laering.aspxFrilek - arena nummer én for læring
– Skolehagen vår bugnerJordskokk, gresskar, squash, urter, grønnkål og ….mye, mye mer. Skolehagen til grunnskolestudentene ved Nord i Levanger er i en klasse for seg. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Skolehagen-var-bugner.aspx– Skolehagen vår bugner
Fotballen mister talenter gjennom laguttakNår unge fotballspillere velges ut til kretslag, prioriteres de som er født tidlig på året. Dermed kan fotballen gå glipp av mange talenter, sier forsker Terje Dalen ved Nord universitet. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Fotball-mister-talenter-gjennom-laguttak-.aspxFotballen mister talenter gjennom laguttak