Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner lærere fra barnehage til videregående skole, og innen idrett og estetiske fag. Forskningen vår er profesjonsrettet og praksisnær, og vi tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap.

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om fakultetet

Fakultetet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) er det største av fakultetene ved Nord universitet, og har en utdanningsprofil med lærerutdanninger og kunst- og kulturfag i sentrum. 

​Den faglige aktiviteten er organisert i seks faggrupper​, hver ledet av en faggruppeleder. Faggruppene har ansvar for forskning og utdanning på sitt område og sine studieprogram. 

Våre studenter spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær. ​Fakultetet tilbyr ph.d. i profesjonsvitenskap​.

Fakultet for lærerutdannin​g og ku​nst- og kulturfag har 3350 studenter og ca. 315 årsverk fordelt på flere studiesteder, hovedsaklig:


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

​Her finner du informasjon om praksis​

Sentre og samarbeid


Kompetanse, utvikling og innovasjon

​​

Internasjonalisering og mobilitet

Her finner du informasjon om et utvalg av det fakultetet tilbyr internasjonale innreisende studenter, samt utreisende studenter. Du finner også informasjon under hvert studieprogram. 

Utreisende fra Norge: 
Innreisende til Norge:
 


Kontaktperson:
​Nyttige lenker:
​«Internasjonalisering i utdanningene antar en rekke ulike former, og den viktigste forutsetningen er et internasjonalt orientert og aktivt fagmiljø. Internasjonalisering kan handle om innholdet i pensum, om at studentene presenteres for internasjonale perspektiver, og om et internasjonalt læringsmiljø. Det er regjeringens mål for norsk høyere utdanning at studentene inngår i et læringsmiljø som også omfatter internasjonale studenter.» Meld. St. 7 (2020–2021)

Fakultetets internasjonaliseringsarbeid bygger på ​den ovennevnte stortingsmeldingen, samt ulike lovverk.

Samisk ved fakultetet

Nord universitet har et nasjonalt ansvar for lulesamisk og sørsamisk språk og kultur. 

Aktuelle studier:
Nedenfor finner du en oversikt over aktuelle studieprogram ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Kontaktperson: 
​Gammen på campus Røstad i Levanger. Foto: Tor Dybdal-Holthe. 

 

Vil tilby verdens beste lærerutdanningerDeltakere fra Nord universitet og Queen´s University i Canada samarbeider om å utvikle lærerutdanningene i de to landene. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/vil-tilby-verdens-beste-larerutdanninger.aspxVil tilby verdens beste lærerutdanninger
Lektorer har 602 000 kroner i snittlønnGrunnskolelærerutdanningen er nå en mastergrad, og gir deg tittelen lektor. Nyutdannede lektorer uten tilleggsutdanning har en minstelønn på 532 800 kroner. Etter 16 år tjener du 646 100 kroner. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Lektorer-har-602000-kroner-i-snittlonn.aspxLektorer har 602 000 kroner i snittlønn
Dette gjør en grunnskolelærerLurer du på hva en grunnskolelærer gjør og tjener? Og hvordan er utdanningen? Er den lang, kan du ta praksis i utlandet, og hva blir du? Her får du svarene. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Dette-gjor-en-grunnskolelarer-.aspxDette gjør en grunnskolelærer
Lærere kan få slettet inntil 161 000 kroner av studielånetDet kan være lønnsomt å bli lærer, særlig i Nord-Norge! Lånekassens svært gunstige ordninger gjør at du som lærerstudent kan søke om å få slettet inntil 161 000 kroner av studielånet.  https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Larerstudenter-kan-fa-slettet-inntil-161-000-kroner-av-studielanet.aspxLærere kan få slettet inntil 161 000 kroner av studielånet
Simulering en unik døråpner for lærerstudenterI simuleringsrommet får lærerstudentene prøve seg på konflikthåndtering og krevende samtale med elever og foreldre. – Utrolig lærerikt, er studentenes dom.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Simulering-en-unik-dorapner-for-larerstudenter.aspxSimulering en unik døråpner for lærerstudenter
– Flere gutter bør bli lærerBjørn Huge brenner for innebandy og det å jobbe med barn og unge. Ifølge ham selv er dette et perfekt utgangpunkt for å bli grunnskolelærer.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Flere-gutter-bor-bli-larer.aspx– Flere gutter bør bli lærer