Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

​​​​Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Våre senter

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et fireårig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet 

 

Insekter blir utryddet fordi død ved fjernes fra skogen– Det er mer liv i et dødt enn i et levende tre, men det er det liten kunnskap om i skoleverket. Det sier professor Jostein Lorås ved Nord universitet. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Insekter-utryddes-fordi-dod-ved-fjernes-fra-skogen.aspxInsekter blir utryddet fordi død ved fjernes fra skogen
Viderefører eksamensrettet kurs i matematikkNord universitet viderefører tilbudet om gratis eksamensrettet kurs i matematikk for søkere til lærer– og sykepleierutdanning for studieåret 2020-21. Samtidig blir kapasiteten doblet fra 30 til 60 plasser. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Videreforer-kurs-i-matematikk.aspxViderefører eksamensrettet kurs i matematikk
Flere kvalifiserte søkere til Nord universitet4217 av søkerne som hadde Nord universitet som sitt førstevalg var kvalifisert for studiet de søkte på, en fremgang fra 3887 kvalifiserte søkere i 2019. Mange vil bli sykepleiere og økonomer. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Flere-kvalifiserte-sokere-til-Nord-universitet.aspxFlere kvalifiserte søkere til Nord universitet
Nettmøte med Nord-søkere fikk stor responsChat-team svarte over 600 deltakere om studieåret 2020-2021. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Nettmote-med-Nord-sokere-fikk-stor-respons.aspxNettmøte med Nord-søkere fikk stor respons
Pensjonert lege ble master i praktisk kunnskap– På legekontoret kalles de pasienter. Men om du møter dem i lokalsamfunnet – hva er pasientene da? Lege Olav Eldøen fikk muligheten til å reflektere over hele sin erfaring.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Pensjonert-lege-ble-master-i-praktisk-kunnskap.aspxPensjonert lege ble master i praktisk kunnskap
Praksis i praktisk-pedagogisk utdanningDenne informasjonen gjelder studenter, praksislærere og praksisskoler tilknyttet PPU for allmenne fag og PPU for yrkesfag.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/praksis-larerutdanningene/praksis-ppuPraksis i praktisk-pedagogisk utdanning