Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner lærere fra barnehage til videregående skole, og innen idrett og estetiske fag. Forskningen vår er profesjonsrettet og praksisnær, og vi tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap.

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om fakultetet

Fakultetet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) er det største av fakultetene ved Nord universitet, og har en utdanningsprofil med lærerutdanninger og kunst- og kulturfag i sentrum. 

​Den faglige aktiviteten er organisert i seks faggrupper​, hver ledet av en faggruppeleder. Faggruppene har ansvar for forskning og utdanning på sitt område og sine studieprogram. 

Våre studenter spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær. ​Fakultetet tilbyr ph.d. i profesjonsvitenskap​.

Fakultet for lærerutdannin​g og ku​nst- og kulturfag har 3350 studenter og ca. 315 årsverk fordelt på flere studiesteder, hovedsaklig:


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

​Her finner du informasjon om praksis​​​

Sentre og samarbeid


Kompetanse, utvikling og innovasjon

​​

Internasjonalisering og mobilitet

Her finner du informasjon om et utvalg av det fakultetet tilbyr internasjonale innreisende studenter, samt utreisende studenter. Du finner også informasjon under hvert studieprogram. 

Utreisende fra Norge: 
Innreisende til Norge:
 

Kontaktperson:
​Nyttige lenker:
​«Internasjonalisering i utdanningene antar en rekke ulike former, og den viktigste forutsetningen er et internasjonalt orientert og aktivt fagmiljø. Internasjonalisering kan handle om innholdet i pensum, om at studentene presenteres for internasjonale perspektiver, og om et internasjonalt læringsmiljø. Det er regjeringens mål for norsk høyere utdanning at studentene inngår i et læringsmiljø som også omfatter internasjonale studenter.» Meld. St. 7 (2020–2021)

Fakultetets internasjonaliseringsarbeid bygger på ​den ovennevnte stortingsmeldingen, samt ulike lovverk.

Samisk ved fakultetet

Nord universitet har et nasjonalt ansvar for lulesamisk og sørsamisk språk og kultur. 

Aktuelle studier:
Nedenfor finner du en oversikt over aktuelle studieprogram ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Kontaktperson: 
​Gammen på campus Røstad i Levanger. Foto: Tor Dybdal-Holthe.

LæreriNord - sammen for å rekruttere lærere

LæreriNord er et prosjekt for å øke rekrutteringa og styrke omdømmet til læreryrket i Nordland og i nordre del av Trøndelag. 

Målet er å samarbeide om å sikre kommunene tilgang til nok kvalifiserte lærere og sørge for god rekruttering til lærerutdanningene ved Nord universitet. 

 

 

Fremtidige lærere i meningsfylt skolesamarbeidNylig møtte representanter fra 15 Bodø-skoler masterstudenter ved grunnskolelærerutdanningen på Mastertorg. Hensikten: Å skape gode relasjoner mellom skolene og studenter ved Nord og gi gode ideer til den kommende masteroppgaven.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/fremtidige-larere-i-samarbeid-med-bodoskolene.aspxFremtidige lærere i meningsfylt skolesamarbeid
Kvinner i Toppserien avslutter karrieren før de når toppnivåBekymringer om egen økonomi, usikkerhet om framtida og lite spilletid er noen av grunnene til at kvinner i Toppserien slutter som fotballspillere før de når sitt toppnivå. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Kvinner-i-Toppserien-avslutter-karrieren-for-de-nar-toppniva.aspxKvinner i Toppserien avslutter karrieren før de når toppnivå
391 lærere: - I dette faget opplever elevene mestringEn sceneproduksjon er målet, alle har en meningsfull rolle og elevene opplever mestring. - En læringsarena for selve livet, sier forsker Solveig Salthammer Kolaas om et av de største valgfagene i Norge. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/-I-dette-faget-opplever-elevene-mestring.aspx391 lærere: - I dette faget opplever elevene mestring
Gratulerer, Nordland og Trøndelag!I disse dager kan 100 ferske grunnskolelærere fra Nord universitet gå sommeren i møte med ei ettertraktet utdanning i baklomma. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Gratulerer-Nordland-og-Trondelag.aspxGratulerer, Nordland og Trøndelag!
100 nye lærere feiret fullført utdanning100 studenter feiret at de er ferdige med femårig grunnskolelærerutdanning ved Nord universitet. De er de første studentene som går ut etter at ny, femårig grunnskolelærerutdanning ble innført i 2017. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Feiret-femarig-grunnskolelarerutdanning.aspx100 nye lærere feiret fullført utdanning
Tidligere Nord-student Emma (25) er statsministerens nærmeste rådgiverEmma Svarva Giskås bruker kompetansen sin fra lærerutdanning og ledelsesfag i det hektiske arbeidet med å bistå statsminister Jonas Gahr Støre.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/tidligere-nord-student-emma-er-statsministerens-naermeste-radgiver.aspxTidligere Nord-student Emma (25) er statsministerens nærmeste rådgiver