Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær.
Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Spesielt for de enkelte utdanningene:

Grunnskolelærerutdanning
Barnehagelærerutdanning
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU A/Y)
Spesialpedagogikk
Faglærerutdanning, kroppsøving
Faglærerutdanning, musikk

Våre senter

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et 4-årig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet

 

 

Hundekjørere motiveres mer av mestring enn seierSju døgn på en hundeslede – i bitende kulde, dehydrerte og med svært lite søvn. Likevel er det ikke drømmen om å stå øverst på pallen som driver hundekjørerne i Finnmarksløpet, viser ny forskning.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Hundekjorere-motiveres-mer-av-mestring-enn-seier.aspxHundekjørere motiveres mer av mestring enn seier
Faglærerutdanning i musikk: August Næss JørgensenAugust Næss Jørgensen er snart ferdig utdannet faglærer i musikk. Nå gleder han seg til å arbeide i skolen. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Faglarerutdanning-i-musikk-August-Nass-Jorgensen.aspxFaglærerutdanning i musikk: August Næss Jørgensen
Oppfordrer menn til å søke barnehagelærerutdanningEtter seks år som tømrer valgte Jan Isak Wassdahl å skifte yrke. Nå er han snart ferdig utdannet barnehagelærer, og ønsker seg flere mannlige kolleger. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/oppfordrer-menn-til-a-soke-barnehagelarerutdanning.aspxOppfordrer menn til å søke barnehagelærerutdanning
Hva betyr Brexit for Norge?Etter 46 års medlemskap forlater Storbritannia snart EU. Det kan ha betydelige konsekvenser for Norge – på kort og lang sikt.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Hva-betyr-Brexit-for-Norge.aspxHva betyr Brexit for Norge?
Hilde hyller masterutdanningen i praktisk kunnskap– Dette er en master til stor inspirasjon og som jeg nyter godt av umiddelbart i min arbeidshverdag, sier Hilde Lengali.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Hilde-hyller-masterutdanningen-i-praktisk-kunnskap.aspxHilde hyller masterutdanningen i praktisk kunnskap
Forsker på samspillskvalitet i barnehagenIntervju av ansatte i barnehager viser at ansatte er mer opptatt av omsorg enn av læring. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Forsker-paa-samspillskvalitet-i-barnehagen.aspxForsker på samspillskvalitet i barnehagen