Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær.
Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Våre senter

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et 4-årig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet

 

 

Tor Jakob Moe ble digital student over nattaTor Jakob Moe skal bli grunnskolelærer og er vanligvis student i Levanger. Nå får han all undervisning via nett hjemme i Lierne.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Tor-Jakob-Moe-ble-digital-student-over-natta.aspxTor Jakob Moe ble digital student over natta
Nord universitet forlenger stenging av studiestedene til over påskeRektor Hanne Solheim Hansen har i dag besluttet å forlenge stengingen av Nord universitetets studiesteder til over påske, til og med mandag 13. april 2020.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/nord-universitet-forlenger-stenging-av-studiestedene-til-over-paske.aspxNord universitet forlenger stenging av studiestedene til over påske
Slik kan du gjøre hjemmeskolen bedreMange dager og uker med hjemmeskole kan gi motivasjonen en knekk for barn og unge – og voksne. Å prioritere de praktiske og estetiske fagene kan være et sjakktrekk. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/En-skattkiste-for-larere-og-studenter-og-for-far-og-mor.aspxSlik kan du gjøre hjemmeskolen bedre
Informasjon om koronavirus (Coronavirus)Denne siden inneholder informasjon og råd fra Nord universitet om koronaviruset.https://www.nord.no/no/aktuelt/informasjon-om-koronavirusInformasjon om koronavirus (Coronavirus)
Styret behandler bemanning og økonomi ved FLUPå styremøtet 11. mars skal saken om status for den økonomiske situasjonen og nedbemanning ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag opp til behandling.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Styret-behandler-bemanning-og-okonomi-ved-FLU.aspxStyret behandler bemanning og økonomi ved FLU
Lærerstudenter med aha-opplevelse om ullent politikerbegrepDet noe utvanna begrepet bærekraftig utvikling fikk konkret innhold for lærerstudenter ved Nord universitet da de nylig deltok på seminar med FN-sambandet. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Larerstudenter-med-aha-opplevelse-om-ullent-politikerbegrep.aspxLærerstudenter med aha-opplevelse om ullent politikerbegrep