Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Våre senter

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et fireårig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet 

 

Teaterstudentene tilbake i øvingssaleneDenne uka ble undervisninga ved skuespillerutdanninga ved Nord universitet gjenåpna. Men hverdagen er langt fra den samme som før pandemien.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Teaterstudentene-tilbake-i-ovingssalene.aspxTeaterstudentene tilbake i øvingssalene
GrunnskolelærerFaggruppe for grunnskolelærerutdanning har en rekke forskningsgrupper som driver forskningsaktiviteter med relevans for profesjonsutdanning, didaktikk og fagområder innenfor undervisningsfagene i grunnskolen.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/forskning/faggrupper/grunnskolelarerGrunnskolelærer
Sosial rettferdighetForskningsgruppen Sosial rettferdighet og mangfold i utdanning har som mål å legge til rette for samhandling og fremme forskning ved Nord universitet. Gruppen er flerfaglig og tverrfaglig og dannet rundt forskning med fokus på mangfold, flerspråklighet, minoritetsperspektiver, et bærekraftig samfunn, sosial rettferdighet i utdanning, demokrati og lærerutdanning.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/forskning/forskningsgrupper/sosial-rettferdighetSosial rettferdighet
Fikk millioner til utvikling av realfagsundervisningHvordan skal lærere undervise i realfag for å få elever til å satse videre? Førsteamanuensis Wenche Rønning har fått åtte millioner kroner til å forske på det. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Fikk-millioner-til-utvikling-av-realfagsundervisning-.aspxFikk millioner til utvikling av realfagsundervisning
Ny online forskningscafé ved Nord universitetFyll opp kaffekoppen, sett deg foran pc-en og gjør deg klar online forskningscafé. Spennende foredrag og gode diskusjoner står på menyen.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Ny-online-forskningscafé-ved-Nord-universitet.aspxNy online forskningscafé ved Nord universitet
Praktisk-pedagogisk utdanningPPU / bachelor yrkesfaglærer er lærerutdanning som gir pedagogisk /didaktisk kompetanse for å kunne undervise fra 8. til 13. trinn. Gjennom forsknings- og erfaringsbasert undervisning og praksisopplæring vil hovedtemaene integreres i pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. Faggruppen har etablert forskningsgrupper som er tilknyttet nasjonalt og nordisk samarbeid.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/forskning/faggrupper/praktisk-pedagogisk-utdanningPraktisk-pedagogisk utdanning