Farmasi

Bachelorgrad i Namsos


Som farmasøyt blir du ekspert på legemidler, og på bachelorstudiet i farmasi lærer du hvordan legemidler lages, håndteres og brukes i behandling, og hvordan de virker i kroppen. Du tilegner deg også kompetanse i praktisk laboratoriearbeid og kommunikasjon. De fleste reseptarfarmasøyter jobber i apotek, der møte med mange ulike kundegrupper krever høy faglig kunnskap.

Beskrivelse av studiet


Som farmasøyt blir du ekspert på legemidler, og på bachelorstudiet i farmasi lærer du hvordan legemidler lages, håndteres og brukes i behandling, og hvordan de virker i kroppen. Du tilegner deg også kompetanse i praktisk laboratoriearbeid og kommunikasjon. De fleste reseptarfarmasøyter jobber i apotek, der møte med mange ulike kundegrupper krever høy faglig kunnskap.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. De spesielle opptakskravene kan ikke realkompetansevurderes.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest + legemiddelloven §30a)

Spesielle opptakskrav

  • Du må dokumentere Matematikk R1 (eller matematikk S1 + S2) og Kjemi 1 og i tillegg enten Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 2.

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i farmasi får du yrkestittelen Reseptarfarmasøyt. Reseptarfarmasøyter er helsepersonell, og skal bidra til riktig legemiddelbruk.

Farmasøyter kan jobbe i apotek, på sykehus-, forsknings- eller kontrollaboratorium, i legemiddelindustrien, hos grossist eller med utdanning og forskning. Det er stor etterspørsel etter farmasøyter, spesielt i apotekene der de fleste farmasøyter jobber, og de har gode lønnsbetingelser.

Videre utdanning

En bachelorgrad i farmasi etter innføring av 3+2 vil gi grunnlag for en master i farmasi ved NTNU og UiT. Ved fullført master kan man søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt. Kravene til provisorfarmasøyt er beskrevet i EU-direktiv 2013/55/EU.

Studiet kvalifiserer også til en rekke andre masterstudier som har treårig bachelorgrad innen helse som opptakskrav, eksempelvis Master i praktisk kunnskap ved Nord Universitet. Ta kontakt med studieveileder om detaljerte spørsmål om dette. På nettstedet www.farmasifag.no kan du få et innblikk i hvordan det er å være farmasistudent, hvilke jobbmuligheter som finnes, og hvem som tilbyr farmasiutdanning i Norge.

Utenlandsopphold

Det foreligger utvekslingsavtale med School of Pharmacy ved University of Eastern Finland, campus Kuopio. Det vil være mulighet for studentutveksling i studiets femte semester. Det kan bli lagt til rette for flere utvekslingsavtaler.

Internasjonale studenter kan delta på utvalgte emner i 5. semester. Hvis internasjonale studenter er til stede, vil
undervisningen i disse emnene foregå på engelsk. Lærerutveksling og FoU-samarbeid går under egen avtaler.

 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020
 

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student på bachelor i farmasi ved studiested Namsos, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH)

Politiattest
Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.

Timeplan

Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner».

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på studiestedet.

Studiestart og registrering

Om ditt studiested

Annen praktisk informasjon
Registrering skjer onsdag 14. august kl. 10.00 på Auditorium Karen Anna.
Første undervisning starter torsdag 15. august klokken 0900.

Program

Onsdag 14. august:
Kl. 10.00: Oppmøte på auditorium Karen Anna, registrering og velkomst
Kl. 12.00: Felles åpningsseremoni utendørs ved kantina
Kl. 13.00: Lunsj og omvisning

Torsdag 15.august 
Faglig program. Felles informasjonstime for de nye studentene kl. 0900-0945 på auditorium Juvika. For resten av dagen: se timeplan

Fredag 16.august 
Faglig program, se timeplan.

Studentliv

Studentliv

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.

Fadderprogram
Hold deg oppdatert via Fadderprogrammet.
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Namsos

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon