Farmasi

Bachelorgrad i Namsos

Velkommen til studiestart 2021

Registrer deg som student

Velkommen som student ved bachelor i farmasi.

​Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.


Registrering

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. 


>> Registrer deg som student ved Nord universitet  ​


Program / oppstart

Programmet  inneholder mye nyttig informasjon, spennende aktiviteter og mulighet for å bli kjent med dine medstudenter. 

Tirsdag 17. august:

1015 - 1230: Åpning av studieåret på auditoriu​m Karen Anna​
1230 og utover: Fadderprogram
 • Inndeling i faddergrupper  
 • Utdeling av gratis lunsj
 • Omvisning på campus​
 • Fadderaktiviteter


Onsdag 18. august:

Kl. 0915 - 1100: Emne FAR1013 Cellebiologi, mikrobiologi og fysiologi

Introduksjon v/emneansvarlig Håvard M. Jakobsenauditorium Odin​


Kl. 1115 - 1500:  Emne FAR1012 Samfunnsfarmasi
Introduksjon til emnet og gruppearbeid v/Marianne K. Nilsenauditorium Odin​​ 

Kl. 1500 og utover: FadderprogramTorsdag 19. august:

Kl. 0915 - 1115: ​Studiestart, praktisk informasjon 
v/administrasjonen og Unn Siri Olsen. 
Ta med PC/Mac

Kl. 1230 - 1500: ​Emne FAR1000 Farmasøytisk kjemi 1
Introduksjon/ undervisning v/ Anne Brekkenauditorium Odin 

Kl. 1500 og utover: Fadderprogram


Fredag 20. august:

Kl. 0915 - 1100: Emne FAR1013 Cellebiologi, mikrobiologi og fysiologi

Introduksjon v/emneansvarlig Håvard M. Jakobsenauditorium Odin​


Kl. 1115 - 1230: Emne FAR1013 Cellebiologi, mikrobiologi og fysiologi
Se digitale nettleksjoner FAR1013 (ikke oppmøte)

Kl. 1500 og utover: Fadderprogram

​Vi viser til fadderprogrammet for ytterligere detaljer om aktiviteter (se informasjon lengre ned på siden).

Timeplan pensum og annen informasjon

​Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

>> Timeplan, BAFAR21​

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

Genelt om timeplan, velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

>> Timeplan


Pensum

Slik finner du frem til riktig pensum: 

>> Pensum

Utstyr

Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene må ha tilgang til: 

 

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 

 • Hodetelefoner  

 • Webkamera

 

Tilrettelegging 

Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart
>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet


Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.​

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet
>> Fadderprogram for Namsos høst 2021
>> Fadderperioden


Lyst til å bli legemiddelekspert?

Som reseptarfarmasøyt får du kunnskap om hvordan du fremstiller legemidler, hvordan legemidler virker i kroppen og hva de skal brukes til. Vil du bruke din kunnskap til å hjelpe pasienter med å bruke legemidlene riktig? Eller vil du kanskje jobbe med kvalitetssikring av legemiddelproduksjon innen farmasøytisk industri? Som reseptarfarmasøyt har du gode jobbmuligheter- og mulighet til å studere videre på en master i farmasi.

På farmasistudiet får du kombinere realfag med helse og det og jobbe med mennesker. Studiet kjennetegnes av varierte læringsaktiviteter og tett kontakt mellom fagansatte og studenter.

Bachelor i farmasi tilbys ved studiested Namsos.

Beskrivelse av studiet

Lyst til å bli legemiddelekspert?

Som reseptarfarmasøyt får du kunnskap om hvordan du fremstiller legemidler, hvordan legemidler virker i kroppen og hva de skal brukes til. Vil du bruke din kunnskap til å hjelpe pasienter med å bruke legemidlene riktig? Eller vil du kanskje jobbe med kvalitetssikring av legemiddelproduksjon innen farmasøytisk industri? Som reseptarfarmasøyt har du gode jobbmuligheter- og mulighet til å studere videre på en master i farmasi.

På farmasistudiet får du kombinere realfag med helse og det og jobbe med mennesker. Studiet kjennetegnes av varierte læringsaktiviteter og tett kontakt mellom fagansatte og studenter.

Bachelor i farmasi tilbys ved studiested Namsos.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Det kreves godkjent politiattest i tråd med Legemiddelloven §30a

Spesielle opptakskrav

Matematikk R1 (eller matematikk S1 + S2) og Kjemi 1 og i tillegg enten Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 2.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.


Realkompetanse

Relevant og særlig relevant arbeidserfaring for dette studieprogrammet:

Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være relevant for studiet Bachelor i Farmasi. Relevant arbeidserfaring for Bachelor i farmasi er for eksempel yrkespraksis innen helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor eller tilsvarende. I praksisen må du ha arbeidet med pasienter, elever eller klienter. Erfaring fra arbeid i apotek er særlig relevant.

Det er spesielle opptakskrav til studiet (Matematikk R1 (eller matematikk S1 + S2) og Kjemi 1 og i tillegg enten Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 2) og disse kan ikke realkompetansevurderes.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om sentrale stoffers opprinnelse, kjemiske og fysikalske egenskaper
 • har bred kunnskap om sammensetning og fremstilling av sentrale legemiddelformer, samt deres fysikalske, kjemiske og biofarmasøytiske egenskaper
 • har bred kunnskap om legemidlers virkning, bivirkning og bruk i forebygging og behandling av fysisk og psykisk sykdom
 • har kunnskap om valg og utførelse av sentrale legemiddelanalytiske metoder
 • har kunnskap om hvordan rekvirering og bruk av veterinære legemidler kan bidra til å sikre god dyrehelse og mattrygghet
 • har kunnskap om farmasiens historie og farmasøytiske yrkesroller
 • kjenner til nasjonale og globale folkehelseutfordringer

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglige kunnskaper for å identifisere og håndtere legemiddelrelaterte problemer, veilede og tilrettelegge for brukermedvirkning ved reseptekspedisjon og salg av legemidler, medisinsk utstyr og øvrige apotekvarer
 • kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse for å forstå, samhandle med og veilede brukere, pasienter, pårørende, studenter og helsepersonell som er i lærings-, mestrings- eller endringsprosesser, herunder kunne motivere og bidra til samvalg av løsninger og egenomsorg
 • kan anvende, vedlikeholde og tilegne seg ny kunnskap, kritisk vurdere informasjon og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • kan anvende basale matematiske, statistiske og epidemiologiske metoder til å undersøke praktiske og teoretiske farmasifaglige problemstillinger
 • kan beherske selvstendig forsvarlig tjenesteutøvelse, herunder reseptekspedisjon, i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer
 • kan beherske relevante laboratorieteknikker blant annet innen fremstilling av sterile og ikke-sterile legemidler
 • kan reflektere over egen farmasifaglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan utføre farmasøytiske tjenester som ivaretar riktig legemiddelbruk og pasientsikkerhet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i og kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i farmasøytisk yrkesutøvelse og viser respekt for brukere av farmasøytiske tjenester og gir veiledning som ivaretar brukernes integritet og rettigheter
 • har innsikt i og forståelse for hvordan legemiddelovervåking, kvalitetssystemer og kvalitets- og forbedringsarbeid bidrar til trygg legemiddelbruk og økt pasientsikkerhet
 • har digital kompetanse med innsikt i e-helse, velferdsteknologi og digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå
 • kan formidle sin farmasøytiske kunnskap til alle aktuelle grupper, og kan initiere, planlegge og gjennomføre tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon, entreprenørskap og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i farmasi kan du søke om autorisasjon og få yrkestittelen Reseptarfarmasøyt. Reseptarfarmasøyter er helsepersonell og har særlig kompetanse innen fremstilling, kvalitetssikring, bruk og effekter av legemidler. Farmasøyter kan blant annet jobbe i apotek, på sykehus, i primærhelsetjenesten, i legemiddelindustrien eller hos grossist.

Videre utdanning

En bachelorgrad i vil gi grunnlag for en master i farmasi ved NTNU og UiT. Ved fullført master kan man søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt. Kravene til provisorfarmasøyt er beskrevet i EU-direktiv 2013/55/EU.

Studiet kvalifiserer også til en rekke andre masterstudier som har treårig bachelorgrad innen helse som opptakskrav, eksempelvis Master i helsevitenskap og Master i praktisk kunnskap ved Nord universitet. Ta kontakt med studieveileder for spørsmål om dette. På nettstedet http://www.farmasifag.no/kan du få et innblikk i hvordan det er å være farmasistudent, hvilke jobbmuligheter som finnes, og hvem som tilbyr farmasiutdanning i Norge.

Utenlandsopphold

Det vil være mulighet for å søke studentutveksling i studiets femte semester.

Internasjonale studenter kan delta på utvalgte emner i 5. semester. Hvis internasjonale studenter er til stede, vil undervisningen i disse emnene foregå på engelsk.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist – 20. april 2022 kl. 1400
Søknadsfrist for realkompetansesøkere – 1. mars 2022
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Namsos

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist – 20. april 2022 kl. 1400
Søknadsfrist for realkompetansesøkere – 1. mars 2022

Mer informasjon