Farmasi

Bachelorgrad i Namsos

Er du interessert i realfag og kan tenke deg en utdanning innen helsefag som gir gode jobbmuligheter? Som reseptarfarmasøyt får man en utdanning der grunnpilaren er fokus på legemidler: Man blir man kjent med legemidlenes kjemi, fremstilling, kvalitet, bruk, effekter og bivirkninger. Reseptarfarmasøyter har varierte arbeidsoppgaver.

I apotek består arbeidet blant annet av å sikre riktig bruk av legemidler. For å gjøre dette trengs grunnleggende kompetanse innen kjemi og biologi, som man senere bruker for å forstå hvordan legemidlene virker i kroppen, hvordan de er designet og hva som skjer når vi tar dem. Videre må man bruke fagkunnskapen sin i kundemøter og i samhandling med andre helseprofesjoner. Dette krever ferdigheter innen både kommunikasjon og veiledning.

Som reseptarfarmasøyt må man også være problemløser: Hvordan kan du hjelpe kunden når legemidlet han skulle ha ikke kunne skaffes, eller legemidlene han ønsket å bruke samtidig, kan påvirke hverandre negativt? Hva gjør vi når pasienten ikke får til å svelge tablettene, eller trenger veiledning i hvordan han skal bruke inhalatoren?

Studieprogrammet i farmasi består av både realfag og samfunnsfag, som sammen danner grunnlaget for yrkesutøvelsen. Utdanningen er kjennetegnet ved tett kontakt mellom studenter og fagansatte, og ved mange og varierte studentaktive læringsformer som forbereder studentene på yrkeslivet.

I siste studieår gjennomføres 17 uker veiledet praksis i apotek. Det er også muligheter for utveksling til andre land i deler av studiet.

Bli reseptarfarmasøyt!

Beskrivelse av studiet

Er du interessert i realfag og kan tenke deg en utdanning innen helsefag som gir gode jobbmuligheter? Som reseptarfarmasøyt får man en utdanning der grunnpilaren er fokus på legemidler: Man blir man kjent med legemidlenes kjemi, fremstilling, kvalitet, bruk, effekter og bivirkninger. Reseptarfarmasøyter har varierte arbeidsoppgaver.

I apotek består arbeidet blant annet av å sikre riktig bruk av legemidler. For å gjøre dette trengs grunnleggende kompetanse innen kjemi og biologi, som man senere bruker for å forstå hvordan legemidlene virker i kroppen, hvordan de er designet og hva som skjer når vi tar dem. Videre må man bruke fagkunnskapen sin i kundemøter og i samhandling med andre helseprofesjoner. Dette krever ferdigheter innen både kommunikasjon og veiledning.

Som reseptarfarmasøyt må man også være problemløser: Hvordan kan du hjelpe kunden når legemidlet han skulle ha ikke kunne skaffes, eller legemidlene han ønsket å bruke samtidig, kan påvirke hverandre negativt? Hva gjør vi når pasienten ikke får til å svelge tablettene, eller trenger veiledning i hvordan han skal bruke inhalatoren?

Studieprogrammet i farmasi består av både realfag og samfunnsfag, som sammen danner grunnlaget for yrkesutøvelsen. Utdanningen er kjennetegnet ved tett kontakt mellom studenter og fagansatte, og ved mange og varierte studentaktive læringsformer som forbereder studentene på yrkeslivet.

I siste studieår gjennomføres 17 uker veiledet praksis i apotek. Det er også muligheter for utveksling til andre land i deler av studiet.

Bli reseptarfarmasøyt!

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. De spesielle opptakskravene kan ikke realkompetansevurderes.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest + legemiddelloven §30a)

Spesielle opptakskrav

  • Du må dokumentere Matematikk R1 (eller matematikk S1 + S2) og Kjemi 1 og i tillegg enten Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 2.

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i farmasi får du yrkestittelen Reseptarfarmasøyt. Reseptarfarmasøyter er helsepersonell, og skal bidra til riktig legemiddelbruk.

Farmasøyter kan jobbe i apotek, på sykehus-, forsknings- eller kontrollaboratorium, i legemiddelindustrien, hos grossist eller med utdanning og forskning. Det er stor etterspørsel etter farmasøyter, spesielt i apotekene der de fleste farmasøyter jobber, og de har gode lønnsbetingelser.

Videre utdanning

En bachelorgrad i farmasi etter innføring av 3+2 vil gi grunnlag for en master i farmasi ved NTNU og UiT. Ved fullført master kan man søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt. Kravene til provisorfarmasøyt er beskrevet i EU-direktiv 2013/55/EU.

Studiet kvalifiserer også til en rekke andre masterstudier som har treårig bachelorgrad innen helse som opptakskrav, eksempelvis Master i praktisk kunnskap ved Nord Universitet. Ta kontakt med studieveileder om detaljerte spørsmål om dette. På nettstedet www.farmasifag.no kan du få et innblikk i hvordan det er å være farmasistudent, hvilke jobbmuligheter som finnes, og hvem som tilbyr farmasiutdanning i Norge.

Utenlandsopphold

Det vil være mulighet for å søke studentutveksling i studiets femte semester.

Det foreligger pr. i dag utvekslingsavtale med følgende institusjoner:

  • School of Pharmacy ved University of Eastern Finland, campus Kuopio.
  • School of Allied Health Sciences, Polytecnic Institute, Oporto, Portugal.

Det kan bli lagt til rette for flere utvekslingsavtaler.

Internasjonale studenter kan delta på utvalgte emner i 5. semester. Hvis internasjonale studenter er til stede, vil
undervisningen i disse emnene foregå på engelsk. Lærerutveksling og FoU-samarbeid går under egen avtaler.

 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Namsos

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon