Farmasi

Bachelorgrad i Namsos

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved Bachelor i farmasi ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

​Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.


Oppmøte første dag
Vi anbefaler at du møter opp til studiestart onsdag 12. august. Det vil bli gitt masse nyttig informasjon denne dagen som du bør få med deg. ​

​​
Kontaktinformasjon
Avtal time med din studieveileder (se kontaktinformasjon​ i høyre kolonne) eller chat med oss.

Politiattest
Bachelor i farmasi krever politiattest. Husk å levere politiattest ved studiestart, og senest innen 1. september. 

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:

  • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang
  • Hodetelefoner
  • Webkamera​
Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.

Program for studiestart

Programmet  inneholder mye nyttig informasjon, spennende aktiviteter og mulighet for å bli kjent med dine medstudenter. 

Onsdag 12. august:

0945 - 1030: Åpning av studieåret på auditorium Odin​
  • Velkomst v/ studieprogramansvarlig Linda Amundstuden og faggruppeleder Unn Siri Olsen
  • Videohilsen fra rektor Hanne Solheim Hansen​
  • Hilsen fra ordfører Arnhild Holstad
  • Kulturelt innslag
1045 - 1130: Velkommen til farmasiutdanningen
v/ studieprogramansvarlig Linda Amundstuen, ODIN. 

1200 - 1400: Møte med fadderne og fadderlunsj i kantina

1400 - 1500: Omvisning


Torsdag 13. august:

Kl. 0945 - 1030: Informasjon
v/ faggruppeleder Unn Siri Olsen, ODIN

Kl. 1045 - 1130: Info om studiet
v/ faggruppeleder Unn Siri Olsen,
ODIN. 

Kl. 1200 
1345: Emne FAR1004, introduksjon v/ førsteamanuensis Håvard Jakobsen, ODIN

Fadderaktiviteter utenfor undervisningstid


Fredag 14. august:

Kl. 0900 - 0945: Informasjon
v/ faggruppeleder Unn Siri Olsen, ODIN

Kl. 0945 - 1015: Informasjon fra administrasjon og øvrige støttefunksjonerODIN. 
v/ faggruppeleder Unn Siri Olsen, ODIN
​Vi viser til fadderprogrammet for ytterligere detaljer om aktiviteter (se informasjon lengre ned på siden).

Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:

Studentliv og annen praktisk informasjon

Studentinord

Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 


Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

Kollektiv transport til og fra campus


Du når ellers det meste ved å gå eller sykle, eller du kan ta bussen "By-bassen".​


Studiested og studentliv

Fadderperioden

Våre fantastiske og engasjerte faddere står klar til å ta imot deg som ny student. Vi anbefaler at du deltar i fadderperioden for å komme raskt inn i det sosiale studiemiljøet og bli kjent med studiestedet. I år skjer det ting både fysisk ved studiestedet og på nett.

Finn ut mer her:

Er du interessert i realfag og kan tenke deg en utdanning innen helsefag som gir gode jobbmuligheter? Som reseptarfarmasøyt får man en utdanning der grunnpilaren er fokus på legemidler: Man blir man kjent med legemidlenes kjemi, fremstilling, kvalitet, bruk, effekter og bivirkninger.

Reseptarfarmasøyter har varierte arbeidsoppgaver. I apotek består arbeidet blant annet av å sikre riktig bruk av legemidler. For å gjøre dette trengs grunnleggende kompetanse innen kjemi og biologi, som man senere bruker for å forstå hvordan legemidlene virker i kroppen, hvordan de er designet og hva som skjer når vi tar dem. Videre må man bruke fagkunnskapen sin i kundemøter og i samhandling med andre helseprofesjoner. Dette krever ferdigheter innen både kommunikasjon og veiledning.

Som reseptarfarmasøyt må man også være problemløser: Hvordan kan du hjelpe kunden når legemidlet han skulle ha ikke kunne skaffes, eller legemidlene han ønsket å bruke samtidig, kan påvirke hverandre negativt? Hva gjør vi når pasienten ikke får til å svelge tablettene, eller trenger veiledning i hvordan han skal bruke inhalatoren?

Studieprogrammet i farmasi består av både realfag og samfunnsfag, som sammen danner grunnlaget for yrkesutøvelsen. Utdanningen er kjennetegnet ved tett kontakt mellom studenter og fagansatte, og ved mange og varierte studentaktive læringsformer som forbereder studentene på yrkeslivet.

I siste studieår gjennomføres 17 uker veiledet praksis i apotek. Det er også muligheter for utveksling til andre land i deler av studiet.

Bli reseptarfarmasøyt!

Beskrivelse av studiet

Er du interessert i realfag og kan tenke deg en utdanning innen helsefag som gir gode jobbmuligheter? Som reseptarfarmasøyt får man en utdanning der grunnpilaren er fokus på legemidler: Man blir man kjent med legemidlenes kjemi, fremstilling, kvalitet, bruk, effekter og bivirkninger.

Reseptarfarmasøyter har varierte arbeidsoppgaver. I apotek består arbeidet blant annet av å sikre riktig bruk av legemidler. For å gjøre dette trengs grunnleggende kompetanse innen kjemi og biologi, som man senere bruker for å forstå hvordan legemidlene virker i kroppen, hvordan de er designet og hva som skjer når vi tar dem. Videre må man bruke fagkunnskapen sin i kundemøter og i samhandling med andre helseprofesjoner. Dette krever ferdigheter innen både kommunikasjon og veiledning.

Som reseptarfarmasøyt må man også være problemløser: Hvordan kan du hjelpe kunden når legemidlet han skulle ha ikke kunne skaffes, eller legemidlene han ønsket å bruke samtidig, kan påvirke hverandre negativt? Hva gjør vi når pasienten ikke får til å svelge tablettene, eller trenger veiledning i hvordan han skal bruke inhalatoren?

Studieprogrammet i farmasi består av både realfag og samfunnsfag, som sammen danner grunnlaget for yrkesutøvelsen. Utdanningen er kjennetegnet ved tett kontakt mellom studenter og fagansatte, og ved mange og varierte studentaktive læringsformer som forbereder studentene på yrkeslivet.

I siste studieår gjennomføres 17 uker veiledet praksis i apotek. Det er også muligheter for utveksling til andre land i deler av studiet.

Bli reseptarfarmasøyt!

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. De spesielle opptakskravene kan ikke realkompetansevurderes.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest + legemiddelloven §30a)

Spesielle opptakskrav

 • Du må dokumentere Matematikk R1 (eller matematikk S1 + S2) og Kjemi 1 og i tillegg enten Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 2.

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i farmasi får du yrkestittelen Reseptarfarmasøyt. Reseptarfarmasøyter er helsepersonell, og skal bidra til riktig legemiddelbruk.

Farmasøyter kan jobbe i apotek, på sykehus-, forsknings- eller kontrollaboratorium, i legemiddelindustrien, hos grossist eller med utdanning og forskning. Det er stor etterspørsel etter farmasøyter, spesielt i apotekene der de fleste farmasøyter jobber, og de har gode lønnsbetingelser.

Videre utdanning

En bachelorgrad i farmasi etter innføring av 3+2 vil gi grunnlag for en master i farmasi ved NTNU og UiT. Ved fullført master kan man søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt. Kravene til provisorfarmasøyt er beskrevet i EU-direktiv 2013/55/EU.

Studiet kvalifiserer også til en rekke andre masterstudier som har treårig bachelorgrad innen helse som opptakskrav, eksempelvis Master i praktisk kunnskap ved Nord Universitet. Ta kontakt med studieveileder om detaljerte spørsmål om dette. På nettstedet www.farmasifag.no kan du få et innblikk i hvordan det er å være farmasistudent, hvilke jobbmuligheter som finnes, og hvem som tilbyr farmasiutdanning i Norge.

Utenlandsopphold

Det vil være mulighet for å søke studentutveksling i studiets femte semester.

Det foreligger pr. i dag utvekslingsavtale med følgende institusjoner:

 • School of Pharmacy ved University of Eastern Finland, campus Kuopio.
 • School of Allied Health Sciences, Polytecnic Institute, Oporto, Portugal.

Det kan bli lagt til rette for flere utvekslingsavtaler.

Internasjonale studenter kan delta på utvalgte emner i 5. semester. Hvis internasjonale studenter er til stede, vil
undervisningen i disse emnene foregå på engelsk. Lærerutveksling og FoU-samarbeid går under egen avtaler.

 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Namsos

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon