Free seminar: Transformation of the public sector: Norwegian and Ukrainian experienceA263 and A5, Nord University.24.02.2020 15:30:0024.02.2020 08:00:00https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Free-seminar-Transformation-of-the-public-sector-Norwegian-and-Ukrainian-experience.aspxFree seminar: Transformation of the public sector: Norwegian and Ukrainian experience
Disputas: Veronika Vakulenko (HHN)Nord universitet, Auditorium Petter Thomassen (A5)24.02.2020 14:00:0024.02.2020 09:00:00https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Disputas_Veronika_Vakulenko_HHN.aspxDisputas: Veronika Vakulenko (HHN)
Fagdag om husdyrproduksjonInnoCamp Steinkjer, Auditorium P11124.02.2020 14:00:0024.02.2020 11:00:00https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Fagdag-husdyrproduksjon.aspxFagdag om husdyrproduksjon

 

 

Disse skal jobbe med å få doktorgraden godkjentRektor ved Nord universitet har nedsatt en styringsgruppe med overordnet ansvar for å sikre framtiden for ph.d. i studier av profesjonspraksis. En intern arbeidsgruppe og en bredt sammensatt referansegruppe skal sikre høy kvalitet i arbeidet med å få doktorgraden godkjent.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Disse-skal-jobbe-med-a-fa-doktorgraden-godkjent.aspxDisse skal jobbe med å få doktorgraden godkjent
Slet med matte – nå er det favorittfagetFør var matematikk et stort problem for Kristian Kolberg. Det snudde brått da han ble introdusert for aksjer og investeringer.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/artikler/Sider/Slet-med-matte-na-er-det-favorittfaget.aspxSlet med matte – nå er det favorittfaget
Så mye mer enn tall og regningTorarin studerer økonomi og ledelse ved Nord universitet. – En utrolig nyttig utdanning, og mye mer variert enn mange tror, sier han.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/artikler/Sider/Saa-mye-mer-enn-tall-og-regning.aspxSå mye mer enn tall og regning