Blå økonomi og Arktis

Vårt tematiske nettverk (TN) om den blå økonomien og Arktis (TN BlueArctic) har som mål å avdekke den konseptuelle og praktiske anvendelsen av den 'blå økonomien', spesielt dens regionale sidekick: den sirkumpolare 'blå økonomien'.
 • Vårt tematiske nettverk​ sikter på å ​​gi drivkraft til​​​ globale diskusjoner om blå økonomi relatert arbeid for å utvikle den blå økonomien som et nytt konsept for bærekraftig styring og forvaltning av verdenshavene.

  BlueArctic bygger på AlaskaNor-prosjektets ide om å vurdere blått økonomi​​sk samarbeid mellom Alaska og Nord-Norge og kontakten som allerede er etablert gjennom dette prosjektet.

  BlueArctic har som mål å gå lengre enn AlaskaNor og ser for seg å samle akademikere og forskere fra Arktis og utenfor Arktis, samt ulike fagfelt for å diskutere og debattere den 'blå økonomien' fra både et konseptuelt og praktisk perspektiv. ​​

  Hva er blå økonomi? Hvem definerer den blå økonomien? Hva er dens arktiske spesifikasjoner? Hva kan vi lære fra det arktiske blå eksemplet for den globale implementeringen av blå økonomi?​​​

  Vi ønsker også å promotere nettverket utenfor den arktiske regionen og vil derfor ​videre inkludere og ta kontakt med en internasjonal gruppe av nøkkeleksperter i det vide feltet som er hav- og blå økonomi. I tillegg vil BlueArctic bygge på prosjektkoordinatorens etablerte kontakter via hans deltagelse i arbeidsgruppen the Arctic Economic Council Blue Economy.

 • Siden det tematiske nettverket ønsker å utvikle, promotere, og ​formidle kunnskap knyttet til Arktis' blå økonomi, vil vi etablere e​t grunnlag for aktivitet. Det gjør vi gjennom å først lære fra eksisterende erfaringer ved å snakke med akademikere som er involvert i slike prosjekter i det sirkumpolare området, i tillegg til internasjonalt. Derfor har vi som mål å etablere Blue Arctic Academic Dialogue, en workshop under the High North Dialogue-konferansen i Bodø i 2022 og 2023. Dette vil tillate å fremme akademiske interesser for å rekruttere et bredt antall relevante institusjonelle deltakere.

  For det andre​, og basert på en forståelse for dagens situasjon og behov, vil vi kartlegge etterspørselen etter nye utdanningsprogram, kurs, og/eller workshops (ved å lage spørreundersøkelser og diskusjoner/fokusgruppe-intervju med praktikere/brukere i hvert land).

  For det tredje vil vil analysere de potensielle kildene for finansiering av fe​​​lles forsknings-, utdannings-, og utviklingsprosjekt, både internasjonalt og i hvert partnerland knyttet til utvikling av blå økonomi.

  For det fjerde, og basert på diskusjon med prosjektpartnere, vil vi utvikle en TN-strategierklæring som fremhever fokusområdene til nettverket, med tanke på både utvikling, forskning og utdanningsprogram.

  Til slutt vil vi utforske mulighetene for å etablere en Blue Arctic Stakeholder-dialog ​i forbindelse med High North Dialogue-konferansen i 2023 i Bodø. Dette i samarbeid med Arctic Economic Councils Blue Economy-arbeidsgruppe. Stakeholder-dialgen vil gi både akademikere og praktikere muligheten til å diskutere blå økonomi fra ulike vinkler.​​

 • Utvikling av arenaer for Blå Arktis

  • Etablering av en Blue Arctic side-event på High North Dialogue-konferansen i Bodø, Norge - årlig.
  • Inkludere Arctic Blue Economy som en del av programmet til High North Dialogue i Bodø, Norge – årlig.
  • Regelmessige sidearrangementer om Arctic Blue Economy/Blue Growth på de viktigste arktiske arenaene som Arctic Frontiers, Arctic Circle, etc.

  Forskning og utdanning om Blå Arktis

  • Igangsetting av forskningssøknader om spørsmål om blå økonomi med TN-deltakere som partnere i forslaget.
  • Publisering av felles forskningsartikler, medforfatter av TN-deltakere.
  • Utgivelse av bok om blå økonomi og Arktis. • Utarbeidelse av felles kurs/utdanningsprogram om blå økonomi og Arktis.
 • TN Blå Arktis bygger på Arctic2030-prosjektene AlaskaNor og ArcBlue som vurderer blått økonomisk samarbeidspotensial mellom Alaska, Nord-Norge og Grønland. Derfor er prosjektenes leveranser i form av rapporter og publikasjoner svært relevante for nettverket. Les rapportene.