Nordområdesenteret

Nordområdesenteret er et internasjonalt senter for forskning, utdanning og kommunikasjon om samfunns- og næringsutvikling i nordområdene.