NoRuC: Globalt partnerskap - program for International Governance and Business

Prosjektet har som mål å utvikle og styrke et partnerskapsprogram i International Governance and Business. Dette som en del av Master of Science in Global Management-samarbeidet mellom Nord universitet og dets institusjonelle partnere globalt.

Prosjektsammendrag

Prosjektet fokuserer på håndteringen av institusjonelle og praktiske utfordringer innenfor internasjonalt undervisningssamarbeid, læringsprosessen rundt et slikt globalt miljø og hvordan man bygger analytisk og forskningskompetanse for masterstudenter fra Norge, Kina, Canada og USA. 

Prosjektet har også som mål å forbedre forskningsdimensjonen i det eksisterende utdanningssamarbeidet mellom partnerinstitusjoner når det kommer til felles forberedelse og veiledning av masteroppgaver i International Governance and Business. I løpet av masteroppgavens forskningsprosess vil studentene utvikle ny kunnskap om mulighetene og utfordringene i sammenheng med internasjonal styring og ledelse med relevans til bærekraftig utvikling, energiomstilling, og internasjonale relasjoner.​

Det styrkede samarbeidet mellom institusjonene i prosjektperioden vil bidra til et solid grunnlag for videre samarbeid innen utdanning og forskning. Dette sikrer at ny innsikt og ferdigheter blir utviklet innen global ledelse, internasjonal styring og ledelse, bærekraft, og regional og lokal utvikling av løsninger på globale problemer og utfordringer.​

Dette er sentral for endring og utvikling innen bærekraftig blå og grønn verdiskapning og er relevant på tvers av sektorer, kulturer, og land. Formidlingen av forskningsresultatene vil bli kommunisert til relevante aktører gjennom ulike medier, masteroppgaver, unge forskerserier, publikasjoner i fagmedier, og forskning.

  • Forbedre kvaliteten og relevansen til partnerprogrammet
  • Student- og personalmobilitet mellom Norge og partneruniversiteter
  • Workshoper for lærere og studenter
  • Utvikling av et internasjonalt råd av veiledere
  • Felles veiledning av masteroppgaver
  • Integrering av forsknings- og utdanningsaktiviteter/involvere studenter i forskningsprosjekter
  • Formidling via media og artikler​​
 • ​Alt institusjonelt samarbeid med Russland er for tiden lagt på is. Vi har nå følgende partnere: ​​

  • ​Nordområdesenteret ved Nord Universitet Handelshøgskolen (prosjektleder)
  • East China Normal University
  • University of Alaska Anchorage
  • University of Saskatchewan
  • University of California, Berkeley
  • The Norwegian Chinese Chamber of Commerce
  • The Arctic Institute (US)
  • Bodø kommune
  • Nordland fylkeskommune​