Likestillings-, inkluderings- og mangfoldsutvalget

Likestillings-, mangfolds- og inkluderingsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår likestilling, mangfold og inkludering.

Mandat​

Formål

Likestillings-, mangfolds- og inkluder​ingsutvalget oppnevnes av rektor og er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår likestilling, mangfold og inkludering.

Utvalget skal være en ressurs for å fremme arbeidet med likestilling, mangfold og inkludering på en god og helhetlig måte i institusjonen.

Utvalgets formål er å fremme reell likestilling ved Nord universitet uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, livssyn, alder og seksuell orientering.

Funksjon og oppgaver

Utvalget

 • skal utarbeide handlingsplan for likestilling, mangfold og ​inkludering og se til at planen blir fulgt opp
 • skal avgi årsrapport til universitetets ledelse
 • kan be fakultetene om rapportering innenfor avgrensede områder
 • kan ta initiativ til seminarer, foredrag mv, og etter eget initiativ behandle og uttale seg i saker

​Sekretariat

HR-avdelingen er sekretariat for utvalget.

Godtgjøring for studentene

Studentrepresentantene mottar i henhold til timeliste møtegodtgjørelse for møtetid og forberedelse etter statens satser.

Studentene godtgjøres for hver time i møtet, og gis i tillegg 2 timers forberedelsestid etter gjeldende satser.​​

 • Utvalget består av to representanter for de ansatte som er oppnevnt av de hovedtillitsvalgte, to representanter for arbeidsgiver oppnevnt av rektor, og to representanter f​or studentene, oppnevnt i årsmøtet til Studentorganisasjonen Nord. Representantene for de ansatte og arbeidsgiver har hver sin personlige vara, mens vara for studentrepresentantene er organisert i form av en prioritert liste med varamedlemmer.

  Representantene for de ansatte og for arbeidsgiver har en funksjonstid på 4 år, mens st​udentrepresentan​tene har en funksjonstid på 2 år. Funksjonstiden er den samme for medlemmenes vara.​​​


  Oversikt over medlemmene:

  Navn​​​Avdeling/fakultet
  FunksjonTilhørighet
  ​Yan Zhao​Professor, FSV​Medlem​Arbeidsgiver
  ​Ketil EianeProrektor, ​Forskning og utvikling​Medlem​Arbeidsgiver
  Guro Skjetne​Rådgiver, FSH​Leder​Ansatte
  Elena Dybtsyna​Førsteamanuensis, HHN​Medlem​Ansatte
  ​Vilde Gjevestad​Student​Medlem​Studentene
  ​Erik Høydalsvik​Student​Medlem​Studentene


  Oversikt over varamedlemmene:

  Navn​Avdeling/fakultet​Personlig vara for
  ​Gøril Ursin​Dekan, FSH​Yan Zhao
  ​Levi Gårseth-Nesbakk​Prorektor, Utdanning​Ketil Eiane
  ​Torill Beate Risøy​Seniorrådgiver, FLU​Guro Skjetne
  Kai-Martin Johnsen​​Førstekonsulent, Utdanningsavdelingen​Elena Dybtsyna
  Amalie Moen EidetStudentVilde Gjevestad
  Ida Lian GleinStudent Erik Høydalsvik

  HR-avdelingen er sekretariat. Kontaktper​​​son: Synne Lind