To studenter i biblioteket
Bachelor

Markedsføring

Bodø

Dette studiet gir deg solide kunnskaper om merkevarebygging, markedskommunikasjon, salg, konsumentadferd og logistikk på en internasjonal arena. Kombinert med bedriftsøkonomiske emner og språk, gir studiet kandidatene et godt grunnlag for å forstå og jobbe i de internasjonale markedene.


Om studiet

Er du interessert i internasjonal markedsføring, merkevarebygging og handel? Høres det spennende ut å jobbe internasjonalt? Dette studiet gir deg solide kunnskaper om merkevarebygging, markedskommunikasjon, salg, konsumentadferd og logistikk på en internasjonal arena. Kombinert med bedriftsøkonomiske emner og språk, gir studiet kandidatene et godt grunnlag for å forstå og jobbe i de internasjonale markedene.

Hva kan du jobbe som?

Kandidater med graden Bachelor i internasjonal markedsføring er kvalifisert for å jobbe med salg og markedsføring innenfor et vidt spekter av bransjer og markeder. Norske dagligvarekjeder og eksportfirma er to eksempler.

Hvordan foregår undervisningen

Campusbasert undervisning langsgående i hele semesteret.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må kunne relateres til fagområdene økonomi, administrasjon, markedsføring eller organisasjonsarbeid.

Andre spesielle faglige krav: Matematikk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.

Realkompetansesøkere oppfordres til å søke på Årsstudium i økonomi og ledelse.

Har du tenkt på muligheten for å dra til utlandet i løpet av studietida?
I femte semester kan du reise på et utvekslingsemester til en av våre partneruniversiteter. Hvis du ikke vil reise bort et helt semester kan du dra på sommerskole og ta 1-2 emner. Som en del av studiet kan du ha 15 ukers praksis i en bedrift i utlandet i løpet av siste semester.Du finner mer informasjon på utvekslingssidenevåre.

Kandidatene kan gå videre på masterstudier. Generelt er det krav til minst C i snitt for opptak til masterstudier. Opptakskravet til det enkelte studiet må studenten undersøke selv.

Her er noen eksempler på videre masterstudier:

  • Master of Science in Business ved Nord universitet, Handelshøgskolen
    For å kvalifisere til dette programmet kreves det en konkret sammensetning av valgemner
  • MSc i global ledelse ved Nord universitet, Handelshøgskolen

Kunnskaper

Kandidaten

har bred kunnskap om sentrale begreper, modeller, strategier og teoretiske perspektiver en organisasjon kan benytte seg av for å markedsføre sine produkter og tjenester mot nasjonale og internasjonale markeder og segmenter

har bred kunnskap om grunnleggende kulturelle, juridiske, politiske og økonomiske faktorer bedrifter må ta høyde for når virksomheten opererer både nasjonalt og internasjonalt

kjenner til de mest anvendte forskningsmetodene innenfor markedsføringsfaget, herunder: spørreundersøkelser, dybdeintervju, fokusgrupper, eksperimenter og observasjon

kan oppdatere egen kunnskap innenfor fagområdet markedsføring og konkurranseutsatte næringer

har kunnskap om markedsføringfagets opprinnelse og historie, ulike orienteringer, herunder markedsorientering, og konkurranseformer som preger forskjellige markeder

Ferdigheter

Kandidaten

kan finne og anvende relevant markedsinformasjon og fagstoff, samt fremstille denne for å belyse en definert problemstilling

kan foreta enkle markedsanalyser og utarbeide markedsplaner og produktstrategier, som ledd i å utvikle effektiv og hensiktsmessig markedsføring

kan lese et finansregnskap og forklare finansielle nøkkeltall som er beregnet på grunnlag av regnskapet

kan reflektere over egen faglig utførelse og tilpasse denne ut i fra faglige tilbakemeldinger og veiledning på større arbeider

behersker dataverktøy for å analysere regnskap, statistikk og sosiale medier, deriblant: Microsoft Excel, IBM SPSS, Google analytics, m.fl.

Generell kompetanse

Kandidaten

har innsikt i relevante juridiske og etiske problemstillinger i sammenheng med ledelse, markedsføring, reklame og bedrifters samfunnsansvar

kan gjennomføre empiriske undersøkelser i form av å planlegge, innhente og fremstille data i tråd med grunnleggende metodiske prinsipper innenfor samfunnsfag, alene og/eller som deltager i en gruppe

kan presentere, diskutere og argumentere for et gitt syn foran en forsamling

har kjennskap til forskning, utvikling og anvendelsen av ny teknologi og trender innenfor markedsføringsfaget

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.