Dame med VR-briller
Bachelor

Spill og opplevelsesteknologi

Levanger

I dette studiet lærer du å utvikle spill og andre digitale produkter som gir opplevelser og læring.


Om studiet

I dette studiet lærer du å utvikle spill og andre digitale produkter som gir opplevelser og læring. Du lærer å lage produkter for nettsteder og mobile enheter. Det du lager kan brukes i undervisning, underholdning, reklame og til opplevelser.

Hva kan du jobbe som?

Studiet kvalifiserer for arbeid med utvikling av spill og digitale produkter innen spill-, medie-, underholdnings-, forlags- og reklamebransjen.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse, innlevering av portfolio/showreel og motivasjonsbrev.

Informasjon om innsending av portfolio/showreel og motivasjonsbrev vil bli sendt til søkere etter at søknadsfristen er ute.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

Ved realkompetansevurdering vektlegges at søkeren har grunnleggende IT-ferdigheter tilsvarende datakortet, engelskkunnskaper slik at man er i stand til å lese engelsk faglitteratur og norskferdigheter slik at man er i stand til å skrive rapporter.

Informasjon om innsending av portefølje:

Nord University – Applicants to Media Technology Studies

Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad. Ta kontakt med lærerne på studiet eller studieveilederne etter at studiet er i gang for nærmere informasjon om mulighetene. Studenter kan primært reise på utveksling sitt fjerde semester i studieprogrammet.

Per 1. januar 2023 er følgende institusjoner inne med Erasmus+ utvekslingsavtaler mot dette studieprogrammet: U-tad - Madrid (Spania), Breda University of Applied Sciences (Nederland), Saxion University of Applied Sciences (Nederland) og Complutence University of Madrid (Spania).

Etter fullført bachelorgradsstudium kan du søke opptak på mastergradsstudium innen fagfeltet.

Etter å ha gjennomført studiet skal kandidaten ha

Kunnskaper

 • inngående kunnskaper innen fagområdet spilldesign
 • grunnleggende og videregående kunnskaper innen ulike programmeringsspråk relevante for spillutvikling
 • grunnleggende og videregående kunnskaper innen utforming og implementering av enkel animasjon for bruk innen digitale spill
 • grunnleggende og videregående kunnskaper innen 3D-modellering, rigging og rendering
 • gjennomgående og inngående kunnskaper innen innovasjon og entreprenørskap, relevant for fagområdet
 • grunnleggende og videregående kunnskaper omkring lydproduksjon og viktigheten av lydopplevelse i digitale spill
 • inngående kunnskaper omkring historie, dannelse, etikk, lovverk og moral, relevant for fagområdet

Ferdigheter

 • inngående ferdigheter innen fagområdet prosjektplanlegging, prosjektledelse, oppfølging og dokumentasjon
 • inngående ferdigheter innen prosessledelse av prosjekter for utvikling av kreative, digitale produkter
 • grunnleggende og videregående ferdigheter innen programmering og programmeringsspråk relevante for spillutvikling
 • grunnleggende og videregående ferdigheter innen utforming og implementering av enkel animasjon for bruk innen digitale spill
 • grunnleggende og videregående ferdigheter innen 3D-modellering, rigging og rendering
 • grunnleggende og videregående ferdigheter innen lydproduksjon for kreative digitale produkter
 • grunnleggende kunstneriske ferdigheter for kommunikasjon og skissering av kreative ideer og konsepter

Generell kompetanse

 • god og inngående kompetanse innen etikk og dannelse for fagområdet
 • god og inngående kompetanse innen temaet spillavhengighet og hvordan man kan dette kan håndteres, sett fra et spillutvikler-perspektiv
 • god og inngående kompetanse innen samarbeidslæring og viktigheten av god kommunikasjon og gode kommunikasjonsrutiner for å holde god flyt i spillutviklingsprosjekter

Semester- og kopinoravgift.
Det kreves at studentene har egen bærbar PC som dekker maskinvarekrav til programvare tilknyttet studiet. Denne maskinen må medbringes til skolen alle dager. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på universitetets nettsider.

Det kreves også at den enkelte student har egne lagringsmedier som dekker behovet for lagring av ulike filer til de enkelte emner.

Regjeringen har vedtatt en lov som innebærer at søkere med statsborgerskap utenfor EU/EØS og Sveits må betale studieavgift for å studere i Norge. Loven vil gjelde fra høsten 2023.

Du trenger ikke å betale studieavgift dersom du:

Er utvekslingsstudent fra et av våre partneruniversitet

Har påbegynt ditt studieprogram før høsten 2023

Er statsborger i et land i EU/EØS eller Sveits

Er student med permanent opphold i Norge eller har annen særlig tilhørighet til Norge

Er student med opptak til studieprogram innen Erasmus Mundus-fellesgradsamarbeid

Er student som har fått tildelt helgradsstipend for studier i Norge fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) innen følgende samarbeidsprogram: NORPART, STAR etc.

Det er ditt ansvar som søker/student å dokumentere at du er unntatt kravet om studieavgift.