Dame med VR-briller
Bachelor

Spill og opplevelsesteknologi

Levanger

I dette studiet lærer du å utvikle spill og andre digitale produkter som gir opplevelser og læring.


Om studiet

I dette studiet lærer du å utvikle spill og andre digitale produkter som gir opplevelser og læring. Du lærer å lage produkter for nettsteder og mobile enheter. Det du lager kan brukes i undervisning, underholdning, reklame og til opplevelser.

Hva kan du jobbe som?

Studiet kvalifiserer for arbeid med utvikling av spill og digitale produkter innen spill-, medie-, underholdnings-, forlags- og reklamebransjen.

Utenlandsopphold

Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad. Ta kontakt med lærerne på studiet eller studieveilederne etter at studiet er i gang for nærmere informasjon om mulighetene. Studenter kan primært reise på utveksling sitt fjerde semester i studieprogrammet.

Per 1. januar 2022 er følgende institusjoner inne med Erasmus+ utvekslingsavtaler mot dette studieprogrammet: U-tad - Madrid (Spania), Breda University of Applied Sciences (Nederland), Saxion University of Applied Sciences (Nederland) og Complutence University of Madrid (Spania).

Videre utdanning

Etter fullført bachelorgradsstudium kan du søke opptak på mastergradsstudium innen fagfeltet.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse, innlevering av portfolio/showreel og motivasjonsbrev.

Informasjon om innsending av portfolio/showreel og motivasjonsbrev vil bli sendt til søkere etter at søknadsfristen er ute.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

Ved realkompetansevurdering vektlegges at søkeren har grunnleggende IT-ferdigheter tilsvarende datakortet, engelskkunnskaper slik at man er i stand til å lese engelsk faglitteratur og norskferdigheter slik at man er i stand til å skrive rapporter.

Etter å ha gjennomført studiet skal kandidaten ha

Kunnskaper

 • inngående kunnskaper innen fagområdet spilldesign
 • grunnleggende og videregående kunnskaper innen ulike programmeringsspråk relevante for spillutvikling
 • grunnleggende og videregående kunnskaper innen utforming og implementering av enkel animasjon for bruk innen digitale spill
 • grunnleggende og videregående kunnskaper innen 3D-modellering, rigging og rendering
 • gjennomgående og inngående kunnskaper innen innovasjon og entreprenørskap, relevant for fagområdet
 • grunnleggende og videregående kunnskaper omkring lydproduksjon og viktigheten av lydopplevelse i digitale spill
 • inngående kunnskaper omkring historie, dannelse, etikk, lovverk og moral, relevant for fagområdet

Ferdigheter

 • inngående ferdigheter innen fagområdet prosjektplanlegging, prosjektledelse, oppfølging og dokumentasjon
 • inngående ferdigheter innen prosessledelse av prosjekter for utvikling av kreative, digitale produkter
 • grunnleggende og videregående ferdigheter innen programmering og programmeringsspråk relevante for spillutvikling
 • grunnleggende og videregående ferdigheter innen utforming og implementering av enkel animasjon for bruk innen digitale spill
 • grunnleggende og videregående ferdigheter innen 3D-modellering, rigging og rendering
 • grunnleggende og videregående ferdigheter innen lydproduksjon for kreative digitale produkter
 • grunnleggende kunstneriske ferdigheter for kommunikasjon og skissering av kreative ideer og konsepter

Generell kompetanse

 • god og inngående kompetanse innen etikk og dannelse for fagområdet
 • god og inngående kompetanse innen temaet spillavhengighet og hvordan man kan dette kan håndteres, sett fra et spillutvikler-perspektiv
 • god og inngående kompetanse innen samarbeidslæring og viktigheten av god kommunikasjon og gode kommunikasjonsrutiner for å holde god flyt i spillutviklingsprosjekter