Nordområdestudier

Se studieprogram

Høst 2024 (1. semester)

SA210S
10 sp

Nordområdestudier gir en unik oversikt over de politiske, sosioøkonomiske, miljømessige og kulturelle forholdene i arktis og de nordiske landene.

Dette ettårige programmet består av to semestre: høstsemesteret fokuserer på politikk og styring, mens vårsemesteret er rettet mot sosiale, miljømessige og kulturelle aspekter i arktis og i de nordiske land.

Høstsemesteret tilbyr en gjennomgang av den historiske utviklingen i Barentsregionen og Svalbard, med fokus på de politiske systemene, idealene og særtrekkene ved de nordiske landene. På internasjonalt nivå undersøker programmet det intrikate nettverket av mellomstatlige relasjoner i arktis.

Vårsemesteret fokuserer på sosial organisering, og legger vekt på menneskene i arktis, inkludert urbefolkningens livsstil og utfordringene de står overfor i dagens verden.

I møte med raske miljøendringer, tar programmet også opp grunnleggende spørsmål om ressursutvikling, rettferdighet og bærekraft.

Vi tilbyr kunnskap og ferdigheter til å håndtere de presserende utfordringene regionen står overfor, i dag og i fremtiden. Bli med oss på denne fascinerende reisen gjennom Norden og arktis. Programmet kan tas som en selvstendig enhet for de som ønsker å lære mer om regionen. Bachelorstudenter fra andre programmer kan også velge disse emnene som valgemner. De tilbys også som frittstående emner.

Kursene tilbys på engelsk. Alle kursene tilbys online. Fem av dem tilbys også på campus. Hvilke dette gjelder fremgår av emnebeskrivelsene i studieplanen.

Kunnskap og forståelse

Kandidaten skal

  • ha kunnskap om forskjellige samfunnsvitenskapelige teorier og metoder
  • være kjent med begreper som brukes for å beskrive nordområdene
  • ha kunnskap om nordområdenes historie og generelle geografiske, biologiske og fysiske aspekter i den sirkumpolare verden
  • ha kunnskap om menneskene og de ulike urfolkene som lever i det sirkumpolare nord
  • ha kunnskap om samtidenes utfordringer i nordområdene, inkludert naturressurser, bærekraftig utvikling, økonomi og arbeidsplasser, kultur, politikk, levekår og livskvalitet, urbefolkningers rettigheter

Ferdigheter

Kandidaten skal

  • ha utviklet evnen til kritisk refleksjon
  • forstå de etiske utfordringene som ligger i forskning og formidling

Generell kompetanse

Kandidaten skal

  • ha utviklet en basiskompetanse både om vitenskap og om den sirkumpolare verden

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Studiet gir en svært egnet fagbakgrunn for samfunnsarbeid og ulike forvaltningsoppgaver hvor det kreves kunnskap om og innsikt i samfunnsforhold i nordområdene. Nordområdestudier er også godt egnet for undervisningsformål og som tilleggsutdanning for lærere.
Emner fra årsstudiet i nordområdestudier kan anvendes som valgemner i enkelte bachelorgrader ved Nord universitet.
Det er ikke utvekslingsmuligheter på dette studieprogrammet.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Eksamensordningen består av hjemmeeksamen. Det vil være nettbaserte forelesninger og skriftlige innleveringer (svar på modulspørsmål). De skriftlige innleveringene er obligatoriske og må bestås før det kan gis uttelling av studiepoeng for gjennomført eksamen. I et utvalg av de skriftlige oppgavene som leveres underveis vil det gis tilbakemelding fra faglærerne. Eksamensspråket er engelsk.
Det er ingen egen avsluttende eksamen for årsstudium i Nordlige studier. Eksamen arrangeres underveis, som avslutning for hvert enkelt emne.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.