Begeistret for Nord-satsing: – Beredskapssamvirke er selve kjernen

To politikere og rektor foran Blått bygg ved Nord i Bodø
Begeistret for Nord-satsing: – Beredskapssamvirke er selve kjernen
Nord universitets arbeid for å etablere et Nasjonalt innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke, var tema da Ine Eriksen Søreide og Odd Emil Ingebrigtsen nylig kom på besøk.

Samfunnssikkerhet, som stadig er et høyaktuelt tema, er et av universitetets hovedsatsingsområder.

Nord universitet har et fagmiljø med spisskompetanse på beredskapssamvirke, og med Nordlab og Øvelse Nord i spissen er ambisjonen til universitetsledelsen å sikre statlig finansiering til en senteretablering.

Satsingen på samfunnssikkerhet involverer flere fakulteter, og ledelsen ønsker også å styrke de aktuelle fagmiljøene og deres muligheter til å fortsette å gi viktige bidrag, gjennom både forskning, øvelser, løpende kunnskapsutvikling og internasjonale samarbeid.

Da Ine Eriksen Søreide, tidligere utenriksminister og i dag leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, og Odd Emil Ingebrigtsen (Høyres ordførerkandidat i Bodø og tidligere fiskeri- og sjømatminister) besøkte Nord, fikk de en bred orientering både om Nordlab, Øvelse Nord og senterplanene.

– Vi har også tidligere fulgt godt med på Nord universitet, og Nordlab. Vi synes det er spennende med måten dere tenker på. Jeg tror det at hele kjernen å ta med seg fremover, det er beredskapssamvirke, for det er jo det som er litt mangelvare mange steder, sier Eriksen Søreide.

Bred satsing på samfunnssikkerhet

Ettersom Nords satsing på samfunnssikkerhet favner bredt, var både rektor Hanne Solheim Hansen og dekanene Gry Alsos (Handelshøgskolen Nord) og Elisabeth Ljunggren (Fakultet for samfunnsvitenskap) med på møtet med de to høyrepolitikerne.

Det samme var seniorforsker Per Erik Solli (Nordlab, Handelshøgskolen Nord og NUPI), førsteamanuensis Maria Strandås (nestleder for Øvelse Nord og faggruppeleder ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap), og fakultetsdirektør Jarle Jørgensen (Fakultet for biovitenskap og akvakultur).

Solli belyste blant annet den senere tids økende fokus på statssikkerheten i nord.

Flere nordiske land har tatt initiativ til et tettere samvirke innenfor samfunnssikkerhet og sivil beredskap, men per i dag har man ikke oppnådd det samme nivået av resultater som innenfor sikkerhets- og forsvarssamarbeidet.

Behovet for mer nordisk samarbeid - for å kunne møte utfordringene med alt fra globale klimaendringer til hybride trusler – er også noe som har blitt trukket frem og anbefalt i en rekke tidligere utredninger.

Nordisk senter kan være aktuelt

Dette er også noe Nord universitet tar med seg i det videre arbeidet for å etablere et innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke.

– Det er klart at med de siste tids hendelser blir det nordiske, og det nordiske samarbeidet, enda mer aktuelt. Og vi ser jo at hvis vi skal etablere et nasjonalt innovasjonssenter, ja – så bør det kanskje være et nordisk innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke. Eller at vi blir en «hub», i et nordisk nettverk. Vi jobber sammen med flere nordiske aktører for å se på dette, sier dekan Gry Alsos.