Bodø/Glimt engasjerer seg i LæreriNord og rekruttering til lærerutdanningene

Folk foran Aspmyra stadion

Klar for samarbeid: F.v. studieveileder Marita Jørgensen Hestnes, teamleder kommunikasjon Nina Kjeøy, prosjektleder Hanne Gravrok, leder for organisasjon- og forretningsutvikling i Bodø/Glimt og Frode Thomassen, daglig leder i Bodø/Glimt.  Foto: Vilde Hiller Rasmussen, Bodø/Glimt.

Bodø/Glimt engasjerer seg i LæreriNord og rekruttering til lærerutdanningene
Bodø/Glimt og LæreriNord ønsker å bygge sterke lokalsamfunn og statsråd Oddmund Hoel hyller samarbeidet.

Daglig leder i Bodø/Glimt sa ja med en gang da han fikk invitasjon til et møte om samarbeid med LæreriNord.

– Bodø/Glimt ønsker å være mer enn en fotballklubb. Vi ønsker å være med på å bygge sterke og bærekraftige lokalsamfunn. Det rekrutteringsarbeidet som Nord universitet gjør gjennom LæreriNord er kjempeviktig, sier Thomassen, som har tro på at samarbeid er veien å gå for å få til endring.

LæreriNord + Bodø/Glimt og Action Now = sterke lokalsamfunn

LæreriNord er et samarbeid mellom over 70 kommuner i Nordland og Trøndelag for å øke rekrutteringen til barnehagelærerutdanningene og grunnskolelærerutdanningene. Årsaken er enkel: Det er desperat behov for kompetansen. Og gode barnehager og skoler er selve grunnmuren i kommunene. Det er avgjørende for bolyst.

– Vi ønsker å få til ei kraftsamling rundt rekruttering til lærerutdanningene våre. Handlingskraften og effekten blir mye større når vi jobber sammen. At Bodø/Glimt og Action Now samarbeider med oss i LæreriNord er fantastisk, sier Nina Kjeøy, teamleder for rekrutterings- og kommunikasjonsarbeidet ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet.

Statsråd Oddmund Hoel hyller samarbeidet

Samarbeid rundt rekruttering til lærerutdanningene trekkes også frem i forbindelse med den nye rekrutteringsstrategien som regjeringen nylig la frem. Det er nødvendig at sterke aktører slår seg sammen for at hele landet skal ha godt kvalifiserte lærere i barnehagene og skolene.

Oddmund Hoel, som er forsknings- og høyere utdanningsminister kommenterer samarbeidet:

Det er gledelig å se at LæreriNord styrker lagarbeidet ytterligere ved å hanke inn Bodø/Glimt og Action Now. Vi trenger alle gode krefter for å øke rekrutteringen til lærerutdanningene og til læreryrket. Vi trenger folk som viser hvor viktig lærerne er og hvor meningsfylt dette yrket er. Her er Bodø/Glimt en fantastisk kilde til inspirasjon.


Kvarøy Fiskeoppdrett engasjerer seg i samarbeidet

Allerede 4. mars kjøres en pilot på samarbeidet mellom Nord universitet ved LæreriNord og Bodø/Glimt ved Action Now. Da er det rekrutteringsmøte på Scandic Meyergården i Mo i Rana. Målet er å få flere til å velge å søke en barnehagelærerutdanning eller en grunnskolelærerutdanning.

Alf Gøran Knutsen, CEO ved Kvarøy Fiskeoppdrett i Lurøy kommune i Nordland og Action Now-partner, deltar på møtet. Han er selv utdannet lærer og kjenner godt til utfordringene som er med rekruttering i distriktene.

– Kvarøy Fiskeoppdrett har et samfunnsansvar, men vi klarer ikke å levere på det uten skoler og barnehager, sier Knutsen.

Kontaktpersoner

Nina Kjeøy, teamleder kommunikasjon ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet: nina.kjeoy@nord.no.
Telefon: 92 22 37 80

Bendicte Halvorsen, leder for organisasjons- og forretningsutvikling i Bodø/Glimt: benedicte@glimt.no
Telefon: 46 61 07 26