En smakebit fra studentoppgaver i trafikklærerutdanningen

Tre studenter med bil i forgrunnen
En smakebit fra studentoppgaver i trafikklærerutdanningen
Trafikkfaglig fordypning er et emne som trafikklærerstudenter tar i sitt andre og siste år. Emnet gir 10 studiepoeng. Studentene velger et tema innen trafikkområdet som de vil fordype seg i, og skriver en fordypningsoppgave basert på en problemstilling de vil belyse.

Stress blant bussjåfører

I en spørreundersøkelse han utført blant bussjåfører kom det fram at de faktorene som skaper mest stress er at de må på toalettet, det er feil på bussen, de ikke rekker oppsatt avgang, de ligger bak rutetidene, og de er slitne og trenger en pause.

Hva skjer når bussjåføren blir stresset? Trafikklærerstudent Torbjørn Aardalsbakke undersøkte i sin fordypningsoppgave på trafikklærerstudiet hva som utløser negativt stress hos bussjåfører og hvordan det påvirker kjøreadferden.

Les hele artikkelen

Tilhengere til besvær

Bil med tilhenger (Foto: shutterstock)

Kunnskapen om lastsikring er for dårlig blant vanlige sjåfører, og de vet for lite om hvordan en tilhenger endrer bilens bremse- og kjøreegenskaper.

Pål Berge, Dan Even Lundekvam Sundal og Kevin Malnes Sandberg fordypet seg i dette i forbindelse med trafiklærerstudiet på Stjørdal. De viser blant annet til en FoU-rapport om sikring av last der 61% svarte at de sikrer lasten sin i henhold til gjeldene regelverk, men bare 10% svarer riktig på de faglige spørsmålene om lastsikring.

Les hele artikkelen

Mer vilt og mer vei gir flere viltpåkjørsler. Hva kan gjøres?

Elg som er påkjørt (Foto: shutterstock)

Antall viltpåkjørsler har økt kraftig i Norge de siste årene, og mange førere vet ikke hva de skal gjøre når ulykken inntreffer.

Kristine Bye Andersen, Ullrikke Larsen von Minden og Ida-Mari Myhre Møllevik har samarbeidet om en fordypningsoppgave om viltulykker i den avsluttende del av trafikklærerutdanningen. De tok for seg hjortevilt (hjort, elg, rådyr og villrein) og påkjørsler på vei (ikke jernbane).

Les hele artikkelen

Trafikkfaglig fordypning

Trafikkfaglig fordypning utføres i siste del av studiet. Det bygger på og integrerer sentrale deler av studieprogrammets faglige innhold.

Se emnebeskrivelse

Se flere smakebiter fra studentoppgaver i trafikklærerutdanningen

Kontaktperson