Fem stipendiatstillinger til forskning på distriktsskoler

Tre personer foran hovedinngangen ved Nord universitets studiested på Nesna
Fem stipendiatstillinger til forskning på distriktsskoler
Nord universitet styrker Nesna med fem stipendiatstillinger. - Et spennende forskningsfelt, sier dekan Rose Martin.

Nesna har en lang historie og gode tradisjoner for å jobbe med små skoler i distriktene. Det er behov for mer kunnskap innenfor dette feltet. Nord universitet har lyst ut fem stipendiatstillinger med søknadsfrist 5. november. Alle fem stillingene er knyttet til samme forskningsfelt.

- Ved å lyse ut fem stillinger samtidig, får stipendiatene en unik mulighet til å skape et godt forskningsfellesskap, samarbeide og støtte hverandre, sier Rose Martin, dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Et godt arbeidsmiljø og stort engasjement

Fem stipendiatstillinger betyr en ytterligere styrking av fagmiljøet på Nesna. Stipendiatene blir en del av et etablert og engasjert arbeidsmiljø.

- Tematikken rundt små skoler i rurale strøk er svært aktuelt i dag. Her er det mulighet til å ta en ledende posisjon nasjonalt både innenfor utdanning og forskning på feltet, sier Wenche Rønning, prodekan for forskning og utvikling.

De fem stipendiatstillingene er innenfor profesjonsvitenskap med fokus på naturfagdidaktikk, barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning.

Godt nettverk

Stipendiatene knyttes til både nasjonale og europeiske forskningsnettverk. Ansettelsesperioden er enten tre år uten arbeidsplikt etter fire år med 25 prosent arbeidsplikt.

- Vi håper på mange søkere, og vi ser frem til å få flere gode kolleger her på Nesna, sier Anne-Metter Rosø, faggruppeleder for samfunnsfag, religion, livssyn og etikk.

Les mer om stillingene her:

Stipendiat i profesjonsvitskap med fokus på naturfagdidaktikk (247742) | Nord universitet (jobbnorge.no)


Stipendiat i profesjonsvitenskap innen samfunnsfagdidaktikk  (247401) | Nord universitet (jobbnorge.no) 


Stipendiat i profesjonsvitskap med fokus på matematikkdidaktikk (247734) | Nord universitet (jobbnorge.no)


Stipendiat i profesjonsvitskap med fokus på norsk litteraturdidaktikk (247716) | Nord universitet (jobbnorge.no)


Stipendiat i profesjonsvitenskap innenfor fagområdet pedagogikk (247870) | Nord universitet (jobbnorge.no)

Kontaktperson