Første masterprogram for sør- og lulesamiske studentar

To kvinner og en mann ute med åker i bakgrunn. Foto

Eit unikt tilbod: Inger Johansen (til venstre) er sørsamisk koordinator ved Nord universitet. Førsteamanuensane Minerva Piha og David Kroik skal begge bidra som rettleiarar for studentane. Foto: Bjørnar Leknes.

Første masterprogram for sør- og lulesamiske studentar
Nord universitet tilbyr for første gong masterprogram i samisk språk- og litteraturvitskap spesielt tilpassa for sør- og lulesamiske studentar. Søknadsfrist er 15. april.

Tilbodet er eit samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT) og vil starte frå hausten 2024 under føresetnad av nok studentar. Undervisninga er samlingsbasert, med fysiske samlingar i Levanger i tillegg til digitale samlingar.

– Vi ønskjer å bidra til å utdanne og gi formell kompetanse til lærarar i sør- og lulesamisk, seier Inger Johansen som er koordinator for sørsamiske utdanningar ved Nord universitet.

– I tillegg vil vi bygge opp eit fagmiljø innafor samisk språk og litteraturvitskap. For å gjera dette er det særs viktig at det finst eit tilbod om master både i sør- og lulesamisk, og planen på sikt er å få på plass eit permanent tilbod, seier ho.

– Eit enormt behov

Lene Antonsen er professor i samisk språkvitskap ved UiT. Ho understrekar viktigheita av det nye studietilbodet.

–  Vi har enormt behov for kvalifiserte fagfolk med kunnskap og kompetanse innan sør- og lulesamisk språk. Masterkandidatar kan rekrutterast til undervisningsstillingar både ved universitet og i vidaregåande skole, samt til forskarstillingar på universitet, seier Antonsen.

Utvikle samisk som forskings- og vitskapsspråk

Samisk seksjon ved Nord universitet: Frå venstre David Kroik (førsteamanuensis), Tove Mentsen Ness (leiar på Senter for samisk og urfolk-studiar), Sandra Nystø Ráhka (PhD-stipendiat), Hanna Danbolt Ajer (førsteamanuensis), Minerva Piha (førsteamanuensis), Maidi Steinfjell (universitetslektor), Siri Nystø Ráhka (universitetslektor og lulesamisk-koordinator), Inger Johansen (universietslektor og sørsamisk-koordinator) og Håkon Hermanstrand (postdoktor). Foto: Nina Kjeøy.

Sidan undervisningsspråket i det ordinære masterprogrammet er nordsamisk, vil det nødvendigvis minske moglegheitene for sørsamiske studentar. På dette nye og tilpassa studiet blir undervisningsspråket norsk, men med seminar på sør- og lulesamisk.

– Det er på høg tid at vi får et slikt tilbod, seier førsteamanuensis David Kroik ved Nord universitet.

Saman med universitetslektor Maidi Steinfjell har Kroik sjølv tatt sørsamisk master ved UiT, men da følgde dei forelesingane på nordsamisk. Dei er difor glade for at studentane no kan få tilbod om eit tilpassa løp.

– Det var mange hindringar og mykje individuell tilpassing for at vi begge skulle klare å få i hamn ein master i sørsamisk. Det er stor forskjell på sør- og nordsamisk, og det er krevjande å både følgje forelesingar og lese fagpensum på nordsamisk for sørsamisk-talande. Det at det no blir tilbydt eit eiget løp tilpassa sørsamiske og lulesamiske studentar, er difor veldig positivt, seier dei.

Søknadsfrist er 15. april

Masteremna blir tilbydd som deltidsutdanning over tre semester. I tillegg kjem sjølve masteroppgåva som utgjer to semester på full tid, eller tre semester på deltid.

–  Ved å ta master i samisk på morsmålsnivå, vil du være med på å utvikle samisk som forskings- og vitskapsspråk. Du får moglegheita til å fordjupe deg i eit fagleg interessant område, og skrive ei sjølvstendig forskingsoppgåve, fortel Lene Antonsen ved UiT.

– Vi er glade for å samarbeide med UiT om dette opptaket. Og til dei som eventuelt er interessert, men ikkje får til å ta det no, så vil eg oppfordre til å ta kontakt med oss slik at vi kan arbeide vidare med å skape eit tilbod som er best mogleg tilpassa målgruppa, seier Inger Johansen ved Nord universitet.

Portrett av kvinne ute med åker i bakgrunn. Foto
Set pris på samarbeidet: Inger Johansen er særs glad for samarbeidet mellom Nord universitet og UiT i Tromsø. Foto: Bjørnar Leknes.

Karrieremoglegheiter med Mastergrad i samisk språk og litteraturvitskap

  • Opptak til doktorgradsutdanning i samisk og arbeid som forskar ved et universitet.
  • Undervisning i samisk på høgskole og universitet.
  • Lektorstilling i samisk på ungdom- og vidaregåandeskole, om ein også tar praktisk pedagogisk utdanning.
  • Alt arbeid som krev gode praktiske og teoretiske språkkunnskapar i samisk, som for eksempel omsetjing, språk- og tekstkonsulentverksemd, forlag og media.
  • Eit vidt spekter av stillingar i det samiske samfunnet som krev analytisk erfaring og kompetanse.

Meir om studiet:

Samisk språk- og litteraturvitenskap - master | UiT

Kjelde: Første masterprogram for sør- og lulesamiske studenter | UiT