Hva er egentlig en siviløkonom?

Studenter med utregninger på tavle i bakgrunnen
Hva er egentlig en siviløkonom?
Tittelen “siviløkonom” er prestisjefull, og gir mange muligheter.

En siviløkonom er - enkelt forklart - en ekspert på økonomiske og administrative fag.  

Tittelen siviløkonom er beskyttet, og for å oppnå denne faglig anerkjente tittelen må man ha en mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag.  

Utdanningsinstitusjoner som tilbyr denne 5-årige utdanningen (3 år på bachelor + 2 år på master) må være sertifisert til det. 

Handelshøgskolen Nord (HHN) ved Nord universitet har gjennom årenes løp utdannet tusenvis av siviløkonomer som i dag jobber både i Nord-Norge, øvrige deler av landet og internasjonalt. 

Siviløkonomer er etterspurte i flere bransjer, og arbeidsgivere verdsetter den omfattende kunnskapen som følger med utdannelsen.  Som siviløkonom vil man derfor være i en posisjon hvor man kan få mulighet til å konkurrere om de mest attraktive jobbene. 

Hva jobber en siviløkonom med?  

Siviløkonomstudiet kan kvalifisere deg til jobber innenfor både privat og offentlig virksomhet, og gir allsidige karrieremuligheter.  
 
Siviløkonomer kan arbeide med alt fra økonomistyring til finans, markedsføring, ledelse, strategi og organisasjonsutvikling.  
 
Flere av våre tidligere siviløkonomstudenter jobber i dag innenfor bank og finans, industri, forsikringsbransjen, konsulentbransjen, olje- og gassektoren, media, offentlig forvaltning eller ideelle organisasjoner. 
 
Vanlige arbeidsoppgaver kan være alt fra oppgaver knyttet til administrasjon og ledelse til oppgaver knyttet til finansiering av bedrifter eller virksomheter. Prosjektledelse, regnskap, økonomisk, budsjett, prognosearbeid, revisjon, innkjøp og logistikk.  

I løpet av siviløkonomutdanningen vil du også tilegne deg kunnskaper du kan få bruk for som leder.