Klare for å søke grunnskolelærerutdanning

Malin Eriksen (24), Anne Jenny Bremnes (23), Ingvild Vingen (18)

Nysgjerrige på læreryrket: Malin Eriksen (24), Anne Jenny Bremnes (23), Ingvild Vingen (18) var til stede da LæreriNord kom på besøk. Alle tre vurderer lærerutdanning. Foto: Geir Gran.

Klare for å søke grunnskolelærerutdanning
Det var stor interesse og godt humør da LæreriNord nylig besøkte Ørland, Åfjord og Osen kommuner.

Malin Eriksen (24) deltok på møtet fordi hun er nysgjerrig på hvilke muligheter hun har. Eriksen har erfaring fra både barnehage og skole, og ønsker seg mer utdanning.

– Jeg kan tenke meg en masterutdanning innenfor spesialpedagogikk, men er avhengig av å ha fast inntekt samtidig som jeg tar utdanning, forklarer Eriksen.

Ingvild Vingen (18) bestemte seg allerede i 9. klasse for at hun skal bli lære. Hun forteller at det er mange i hennes familie som jobber innenfor oppvekst, og at det har hatt betydning for valget hennes.

Jeg trives nok best med å jobbe på ungdomstrinn, og kommer til å søke grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn i Levanger.

Ingvild Vingen (18)

Anne Jenny Bremnes (23) jobber i barnehage, men har nylig gått ut i mammapermisjon. Bremnes ønsker seg mer utdanning, men er usikker på hvilken retning.

– Jeg kom hit for å finne ut om jeg skal utdanne meg videre innenfor skole eller barnehage. Med informasjonen jeg fikk på dette møtet, har jeg landa på barnehage siden det er en deltidsutdanning, smiler Bremnes.

Ønsker å ta steget

Tre kvinner som står mot en vegg
Sikter seg inn mot grunnskolen: Fra venstre: Marte Aashaug (20), Sunniva Salmyr (41) og Pia Sagmyrbakken (19). Foto: Geir Gran.

Vi traff også trekløveret Marte Aashaug (20), Sunniva Salmyr (41) og Pia Sagmyrbakken (19). Alle tre jobber til daglig i barnehage, men ønsker å jobbe på 1.–4. trinn i grunnskolen.

– Det er utfordrende å skulle ta utdanning samtidig som jeg er i jobb, og jeg er helt avhengig av fast inntekt, påpeker Aashaug.

Ørland kommune med egen strategi for å beholde lærere

Kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Ørland kommune, Magdele Presthus Johansen, forteller at det er krevende å finne folk som ønsker å jobbe i skole og barnehage.

– Rekruttering til stillinger er svært vanskelig i både barnehage og grunnskole, forteller Presthus Johansen.

– Vi ansetter en del som pendler fra Trondheim, men de blir dessverre ikke så lenge. For oss er det derfor en god løsning å rekruttere lokalt og satse på dem som allerede har en tilknytning til kommunen.

Ørland kommune jobber målrettet med å beholde folk som jobber i skole og barnehage. Dette gjør de gjennom ulike tiltak, som økt grunnbemanning i barnehagene og ved å legge til rette for videreutdanning for dem som jobber i skole og barnehage.

Ordføreren på plass

Nylig tiltrådt ordfører i Åfjord kommune, Erling Iversen, deltok også på møtet med stor interesse.

– Dette er et interessant og viktig tema da rekruttering er en av våre store utfordringer. Akkurat nå står vi faktisk i fare for å måtte flytte et helt ungdomstrinn fra en skole til en annen, nettopp på grunn av bemanningsutfordringer. Det er ingen god situasjon å stå i, sier Iversen.

Samarbeid over kommunegrensene

To kvinner som sitter i hver sin gogstol i en foaje på en skole.
Positivt overrasket: Sissel Blix Aaknes (til venstre) og Reidun Susanne Dypaune er glad for at mange møtte opp for å høre mer om LæreriNord-prosjektet. Foto: Geir Gran.

Pådriverne til møtet i Åfjord var oppvekstsjefene Sissel Blix Aaknes fra Osen kommune og Reidun Susanne Dypaune fra Åfjord kommune.

– Dette er første date, påpeker Dypaune.

– Nå er vi blitt litt bedre kjent med dem som møtte opp på møtet. Da blir det viktig for oss som sitter i ledelsen i kommunene å følge opp og vise interesse.

Blix Aaknes er positivt overrasket over det gode oppmøtet, og håper mange søker høyere utdanning til høsten.

– Det er viktig at folk føler seg ønsket som arbeidstaker av kommunen de bor i. Det håper jeg vi klarte å formidle her i kveld, sier Blix Aaknes.

Fakta om LæreriNord:

LæreriNord er ei satsing for å øke rekrutteringa og styrke omdømmet til læreryrket i Nordland og Trøndelag.

Målet med LæreriNord er å få flere til å velge barnehage- og grunnskolelærerutdanning for å sikre kommunene kvalifiserte lærere i skoler og barnehager.

LæreriNord er et samarbeid mellom Nord universitet og kommunene i Nordland og Trøndelag.

Kontaktperson