Lofoten kryr av fremtidige lærerstudenter

Bilde Sigrid Lind og Marit Krane Meby som begge er interessert i grunnskolelærerutdanning.

Sigrid Lind (t.v) og Marit Krane Meby jobber begge som ufaglærte på Svolvær skole. De møtte opp på LæreriNord-møte for å høre mer om lærerutdanningene og mulighetene de har.

Lofoten kryr av fremtidige lærerstudenter
Ungdommer og ansatte fra skoler og barnehager strømmet til da LæreriNord besøkte Leknes og Svolvær

Om lag 60 personer møtte da Nord universitet og kommunene i vestre og østre del av Lofoten arrangerte informasjonsmøter om lærerutdanningene på Leknes og i Svolvær.

Gjennom rekrutteringssatsingen LæreriNord går Nord universitet sammen med kommuner i Trøndelag og Nordland, om et felles mål: Få flere til å velge lærerutdanning, slik at kommunene får kvalifiserte barnehagelærere og lærere.

En million i potten

På Leknes ønsket rådgiver innen skole Tor Arntzen velkommen fra Vestvågøy kommune. Han bedyret at det er stor interesse fra kommunen for at flere tar utdanning innen barnehage og skole.

Han la til at det finnes muligheter for å få økonomisk støtte for de som vil ta en lærerutdanning. Vi fikk også høre fra Moskenes kommune og Flakstad kommune. Også her er det stor mangel på kvalifiserte pedagoger i skolene og barnehagene.

– Vi trenger flere kvalifiserte lærere i våre barnehager og skoler. Akkurat nå har vi en million i potten som det er mulig å søke om for å få hjelp til å ta en lærerutdanning, sier Arntzen, som sier det er svært gode muligheter for fast jobb i kommunen etter endt utdanning.

Vil bli spesialpedagog

Mariell Johansen (29) vil ta grunnskolelærerutdanning med spesialpedagogikk som masterfag for å kunne gi fremtidige elever det hun selv ikke fikk under egen skolegang.

Mariell Johansen (29) er opprinnelig fra Andøya i Vesterålen, men bor på Leknes.

Hun tok turen til LæreriNord-møte fordi hun ville høre mer om hvilke muligheter hun har. Johansen har en helt spesiell motivasjon til å søke lærerutdanningen.

–  Jeg har selv slitt i oppveksten, og opplevd å ikke bli sett. Spesialpedagog er derfor det jeg ønsker å utdanne meg til, sier hun.

Hun må ta et påbygningsår for å kunne kvalifisere seg, men det ser hun ikke mørkt på.

–  Etter dette møtet er jeg er mer motivert enn noensinne til å søke lærerutdanning, selv om jeg må ta et år først. Det er spesialpedagog jeg vil bli, og det skal jeg få til, avslutter hun smilende.

Interessert i utdanning for barnehage og grunnskole

Av de 20 personene som møtte i Svolvær, rakte flere opp hånden for at de var spesielt interesserte i å ta nett- og samlingsbaserte utdanninger for barnehagelærer eller grunnskolelærer.

Mange er allerede etablert i kommunen med familie og jobb, og er derfor avhengig av et utdanningsløp som kan kombineres med livet ellers.

Marit Krane Meby (27) og Sigrid Lind (26) er begge fra Svolvær og jobber i Svolvær skole som ufaglært. For dem er det kun aktuelt å ta nett- og samlingsbaserte studier i Bodø, men nå står det mellom barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen for de to kollegene og venninnene.

Nett- og samlingsbasert i Bodø er det som gjelder

– Jeg har jobb og familie i Svolvær, så det er uaktuelt for meg å flytte herfra for å studere. Men å kunne dra til Bodø på samlinger, er perfekt, sier Krane Meby.

Hun har allerede en bachelor innen markedsføring, men mener selv det er alt for usikkert med tanke på fremtidig karriere.

– Min tidligere utdanning gir meg ikke de samme mulighetene som en lærerutdanning gir. Jeg er sikret jobb i skolen eller barnehagen resten av livet dersom jeg tar en lærerutdanning, så nå må jeg bare bestemme meg for hvilken det blir, sier Krane Meby, som stortrives som ufaglært kontaktlærer på Svolvær skole.

Flere ungdommer fra Svolvær vil bli lærere

LæreriNord møtte flere ungdommer fra på Aust-Lofoten videregående skole som kom for å høre mer om lærerutdanningene.

– Lærere er viktige i forhold til å forme neste generasjon samfunnsborgere, og jeg har bestemt meg for å søke grunnskolelærerutdanningen, sier Majeddin Ashkoudar. Han har erfaring fra vikarjobb i SFO og synes det er givende å jobbe med små barn.

– Jeg synes det er så gøy å lære ungene nye ting. Når jeg fikk høre mer om lærerutdanningene på Nord, sletting av studielån og om hvor jeg kan reise på utveksling, bestemte jeg meg, sier Ashkoudar.

Elever fra Aust-Lofoten videregående skole som ønsker å ta enten barnehage- eller grunnskolelærerutdanning etter videregående. Fra venstre Kent-Julian Dahl (18), Pathompon Saephu (18), Benedicte Pedersen (17), Majeddin Ashkoudar (18) og Aron Størkersen (17).

Ber interesserte ta kontakt

Veslemøy Drangevåg er kommunalsjef for oppvekst og kultur i Vågan kommune. Hun er fornøyd med at LæreriNord er på besøk i Svolvær også i år. Hun mener det er viktig og riktig at kommunene satser på egne innbyggere når det kommer til rekruttering til læreryrket og at det er et mål å få ufaglærte som allerede jobber i barnehager og skoler til å ta utdanning.

– Vi har stort behov for dyktige og kvalifiserte medarbeidere i våre skoler og barnehager, og vi har en svært god stipendordning vi tilbyr ansatte som tar barnehage- eller grunnskolelærerutdanning.

For de som ikke fikk til å delta på møtet, men som er interesserte i å høre mer, oppfordrer Drangevåg de som ønsker mer informasjon å ta kontakt med kommunen.

Fakta om LæreriNord:

LæreriNord er ei satsing for å øke rekrutteringa og styrke omdømmet til læreryrket i Nordland og Trøndelag.

Målet med LæreriNord er å få flere til å velge barnehage- og grunnskolelærerutdanning for å sikre kommunene kvalifiserte lærere i skoler og barnehager.

LæreriNord er et samarbeid mellom Nord universitet og kommunene i Nordland og Trøndelag.

Kontaktperson
Ansattbilde: Hanne Paulsen Gravrok
Prosjektleder og kontaktperson Nordland

Hanne Paulsen Gravrok