LæreriNord - sammen for å rekruttere lærere

LæreriNord er ei satsing for å øke rekrutteringa og styrke omdømmet til læreryrket og lærerutdanningene i Nordland og Trøndelag.

Målet med LæreriNord er å få flere til å velge barnehage- og grunnskolelærerutdanning for å sikre kommunene kvalifiserte lærere i skoler og barnehager. Dette er helt nødvendig for å sikre bærekraftige lokalsamfunn i framtida.

For å oppnå dette samarbeider Nord universitet og kommunene tett om rekruttering og omdømmebygging. LæreriNord har en egen referansegruppe for å ​sikre forankring og faglig støtte.

I 2024 ble lagarbeidet ytterligere styrket gjennom et samarbeid med Bodø/Glimt og Action Now.

Kart som viser hvor det er planlagt rekrutteringsmøter i LæreriNord.
Kartet viser steder det er planlagt rekrutteringsmøter. Grafikk: Hege Vatne Arntsen, Nord universitet.


Studieveileder møter ungdommer
Fra et LæreriNord-møte i Narvik høsten 2023. Foto: Hanne Gravrok.