LæreriNord - sammen for å rekruttere lærere

LæreriNord er ei satsing for å øke rekrutteringa og styrke omdømmet til læreryrket i Nordland og Trøndelag.

Målet med LæreriNord er å få flere til å velge barnehage- og grunnskolelærerutdanning for å sikre kommunene kvalifiserte lærere i skoler og barnehager. Dette er helt nødvendig for å sikre bærekraftige lokalsamfunn i framtida.

For å oppnå dette samarbeider Nord universitet og kommunene tett om rekruttering og omdømmebygging. LæreriNord har en egen referansegruppe for å ​sikre forankring og faglig støtte.

Dette skjer høsten 2023 og våren 2024

Det skal gjennomføres rekrutteringsmøter sammen med 71 kommuner i Nordland og Trøndelag. Samtidig har interessen for LæreriNord-møtene har økt kraftig. Tre ganger så mange interesserte har meldt seg for de kommende møtene, sammenligna med forrige rekrutteringsperiode

Bilde av fIre kvinner som vurderer å ta barnehagelærerutdanning.
Lyst til å søke barnehagelærerutdanning: Signe Kristiansen Arntzen (21), Thina Møllevik (34) med Nora Lysfjord (2,5 mnd), Andrea Kiil (25) og Maren Kvalø (36) møtte opp på Lærer i Nord-møtet i Nærøysund kommune i november 2023. Foto: Nina Kjeøy.