Marthe vil bli forsker

Forskerskole: Masterstudent Marthe Skjerpeng Benonisen meldte seg på Nord universitet sin nye forskerskole. Det angrer hun ikke på. Foto: Adrian Svendsen Bensvik.

Marthe vil bli forsker
Helt siden «Bodøspillet», har Marthe Skjerpeng Benonisen fra Bodø vært nysgjerrig og lett etter rett vei videre. Nå er hun i gang på Nord universitets nye forskerskole.

Det begynte da Marthe Skjerpeng Benonisen gikk på Bodø videregående skole og startet ungdomsbedrift i faget «EBU Elevbedrift gjennom entreprenørskap». Det tente en gnist!

– Vi startet opp, drev bedriften som utviklet og produserte «Jubileumsspillet – Bodøspillet 2016». Det var en fin og artig opplevelse. Siden da har det ulmet, forteller Benonisen.

– Lærer å tenke nytt

Det er våren 2023, og Benonisen finner tilfeldigvis ut at Nord universitet året før igangsatte masteren «Entreprenørskap og forretningsutvikling», og søker studieplass.

Planen om å reise til Trondheim for å gå gründerskolen endres. I stedet blir hun værende hjemme i Bodø – hvor hun nå er første års student på masteren, også kjent som FIVER (forretningsiver).

Tre voksne mennesker i samtale rundt et bord. Foto
Skole i skolen: Marthe Skjerpeng Benonisen (til venstre) tar master i entreprenørskap og forretningsutvikling, og tar samtidig forskerskolen Nord Master Plus. Her i samtale med professor og faglig ansvarlig, Anna CohenMiller. Foto: Adrian Svendsen Bensvik.

Høsten 2023 stiller hun til studiestart med en lang idéliste på telefonen. Det første halvåret på masteren er innholdsrikt.

– Vi har møtt, besøkt og vært innom mange nye steder. Vi har hatt om romfartsteknologi en uke på Andøya Space, besøkt entreprenørskolen i Trondheim, og testet markedet for egne ideer innenfor flere yrkesområder. Utvalgte ideer syretestes deretter mot markedet. I det ligger at vi har tenkt på alt når det kommer til en bedriftsetablering. På slutten av uken presenterer vi ideen foran et ekspertpanel, forteller hun,

Det ble lange interessante dager og mye nytt.

– Du lærer å tenke nytt, og utenfor boksen, sier Benonisen.

Master Plus

Doktor?: Marthe Skjerpeng Benonisen vet ennå ikke hvor langt hun tenker å gå i akademia. Foto: Adrian Svendsen Bensvik

Og ikke bare det. Benonisen hadde så vidt begynt på studiet, før hun søkte og fikk plass på Master Plus ved Nord universitet. Universitetets nye forskerskole. Dette er et tilbud til studenter som går sitt første år på en master. Programmet løper samtidig med masteren, slik at studentene som deltar må ha motivasjon og faglig kapasitet utover ordinære studier.

Det har Benonisen.

– Jeg har en million ideer – og en veileder. Forskerskolen er et mentorprogram hvor vi blir koblet opp mot et forskningsprosjekt. Vi får selv velge litt hva vi ønsker å ha fokus på. Min mentor tar meg med på prosessen rundt det å samle inn data, intervjue, analysere og skrive. Det er forskningsprosessen fra a til å, forteller hun.

Forskerskolen går over to semester og er fordelt på tre faglige samlinger og en utenlandstur.

De deltakende studentene blir også koblet opp mot en forsker og et pågående forskningsprosjekt. Benonisen ble koblet til førsteamanuensis Sølvi Solvoll ved Handelshøgskolen Nord universitet.

– Vi på Engage SFU, Senter for fremragende utdanning, jobber med nye utdanningsinitiativ og forsker på disse, da målet er å heve kvaliteten. Vi meldte inn flere av tiltakene til Nord Master Plus, og Marthe er koblet opp mot noen av dem. Hun skal blant annet undersøke og forske på hvilken kompetanse studenter tilknyttet profileringen i entreprenørskap og verdiskapning på bachelornivå, har tilegnet seg, sier Solvoll.

Kvinne ved siden av et banner. Foto
Faglig leder: Professor Anna CohenMiller har det faglige ansvaret for forskerskolen ved Nord universitet, campus Bodø. Foto: Adrian Svendsen Bensvik

Mulig doktorgrad

Enn så lenge er Benonisen i oppstartsfasen av å etablere en egen bedrift, som mange på FIVER gjør. De velger selv om de skal starte en studentbedrift eller et enkeltmannsforetak. Prosessen er lang, men ifølge Benonisen gjør studiet, foreleserne og nettverk det mulig å velge, få støtte og legge planen klar.

– Jeg har en start-up nå, hvor jeg skal se nærmere på muligheten for å bygge et bindeledd mellom utdanning og personer med autisme og ADHD. Det er fortsatt mye stigma og feilinformasjon om hvordan det er å ha disse diagnosene, og jeg søker etter hvordan gjøre ting riktigere og bedre. Målet er å jobbe med holdningsendringer, som i sin tur vil ufarliggjøre diagnosene. Det er samtidig viktig å ta vare på individet, forteller hun.

Det frister å ta et ytterligere steg for å styrke forskningen på området.

– Jeg er kanskje interessert i å ta en doktorgrad, sier hun.

Benonisen har også funnet flere andre interessante oppgaver å engasjere seg i.

– Jeg er også med i et program hvor jeg har en mentor i næringslivet. Jeg sitter også i styret til Engage som studentrepresentant. Styrearbeid er interessant og artig. Det gir meg veldig mye og jeg er glad for muligheten, sier hun.

En mulighet hun mener flere bør undersøke.

– Det er noe for alle å engasjere seg i, enten det er innovasjonsprogrammet, forskningsskolen, mentorprogrammet eller andre studentforeninger. Alle i mitt kull har funnet sine ting å holde på med samtidig med masteren.

– Spesiell master

Det er også mye gøy i master-klassen.

– Vi har et godt miljø og det er veldig gøy. Vi får oppleve så mye og vi får gode råd når det gjelder veivalg. «Å tørre og hoppe er viktig for å kunne lande», er en god leveregel for dette studiet. Ta sjansen, test ut noe nytt. Fungerer det ikke har du lært noe. Da er det bare å starte på nytt, sier Benonisen, som vil si master i entreprenørskap og forretningsutvikling er noe helt for seg selv.

– Jeg har ikke opplevd skole på denne måten før. Dette er gøy.

Nord Master Plus - Forskerskolen

Dette er Nord universitet sin forskerskole for masterstudenter. Programmet passer deg som har motivasjon, faglig kapasitet utover ordinære studier og kan vise til gode karakterer. Her vil deltakerne få muligheter til å utvikle sine faglige og personlige ferdigheter som vil være nyttige i studiene og i møtet med arbeidslivet.

Programmet består av tre fellessamlinger, tur til utenlands universitet/ forskningsinstitusjon og kontakt med et forskningsprosjekt eller forskninggruppe innenfor relevant fagfelt. Koblingen opp mot et forskningsprosjekt og fellessamlingene kan blant annet være en god forberedelse til masteroppgaven. Programmet varer fra januar til november 2024.

Les mer på nord.no/masterplus