Nord og Babson med nytt, virtuelt studieutvekslingstilbud

Marta Lindvert

Marta Lindvert er kursansvarlig og prosjektleder for VE-COIL-samarbeidet med amerikanske Babson College. Foto: Adrian Svendsen Bensvik.

Nord og Babson med nytt, virtuelt studieutvekslingstilbud
Er det nødvendig å reise utenlands for å delta på studentutveksling? Nei. Snart får studenter muligheten til å delta på en virtuell utveksling.

Ja, du leste riktig. Og det er et tilbud som, foreløpig i hvert fall, kun går ut til økonomistudenter på mastergradsnivå ved Handelshøgskolen Nord (HHN) og anerkjente Babson College i USA.

Den virtuelle studieutvekslingen skal foregå på vårparten i 2024, og i studieemnet «Innovation Management».

Utvekslingen vil strekke seg over seks uker, og tilpasses de ulike tidssonene som studentene befinner seg i. I for- og etterkant av utvekslingsperioden skal studentene følge «egne» undervisningsopplegg, ved sine respektive utdanningsinstitusjoner.

Ideen om å starte opp et virtuelt utvekslings-kurs, kom i etterkant av koronapandemien som tidvis både stoppet og reduserte muligheten til å reise og dra på utveksling. Ettersom kurset skal foregå online, får også studentgrupper med reduserte muligheter for å reise på utveksling. eksempelvis på grunn av helseutfordringer, omsorgsoppgaver eller jobb på si, anledning til å delta.

Prosjektleder: – Dette blir morsomt!

Marta Lindvert, som er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen Nord (HHN), er den som leder prosjektet ved Nord. Hun håper kurset på sikt vil gi enda flere studenter muligheter til å delta på lignende opplegg:

– Dette er en veldig fin mulighet for våre studenter å få internasjonal utveksling, uten å behøve dra utenlands. Studentene kommer til å samarbeide i blandede team, som er mikset både av Nord og Babson-studenter. Vi vil legge stor vekt på det sosiale i disse gruppene, og ønsker å bygge tillit. Alle skal føle seg trygge, både med teknikken, det å arbeide online i team, og med det å snakke engelsk. Det skal være gøy å ta dette kurset, sier hun entusiastisk.

Studieemnet «Innovation management» er obligatorisk ved noen av HHNs masterprogrammer, mens det for andre masterstudentene vil bli et valgemne.

– Studentene skal underveis jobbe med ekte bedrifts-caser, som gir god erfaring og kunnskap, enten de senere vil jobbe i bedrifter i Norge eller internasjonalt. Næringslivet i dag er svært globalisert, og det er derfor veldig viktig at økonomistudentene våre får den kompetansen som kreves for å jobbe i store, internasjonale bedrifter. Her er det også viktig at man har forståelse for de ulike kulturelle kontekstene, og dette er også noe vi forsøker å tilrettelegge for, sier hun.

Håper det vil inspirere flere

Handelshøgskolen har gjennom mange år hatt et veldig godt samarbeid med Babson College, og Lindvert forteller at Nord allerede er godt i gang med planleggingen av kurset.

– Vi tenker også at dette kurset kan være et pilot-prosjekt som kan inspirerer flere ved Nord til å starte opp lignende samarbeid i andre fag. Det kommer til å bli veldig morsomt å jobbe med dette, sier Lindvert.

Samarbeidet med Babson, på dette prosjektet, har kommet i stand som et resultat av at Babson College inviterte Nord til å delta i det virtuelle utvekslings- og samarbeidsprogrammet til den globale medlemsorganisasjonen American Association of Colleges and Universities. Programmet har fått kortnavnet VE-COIL, og støttes også økonomisk av norske utdanningsmyndigheter.

Mer info: Virtual Exchange/ Collaborative Online International Learning (VE-COIL)

Amir Reza, som er dekan ved Babson Academy of Global Entrepreneurial Learning, sier til det amerikanske utdanningsnettstedet Inside Higher Ed at det hele startet med at lederne ved Babson begynte å kikke nærmere på om det virkelig var nødvendig å sette seg på et fly og reise til et annet land for å få en dyp, global læringsopplevelse.

– Vi ønsket å se om det var alternative måter man med dagens teknologi og pedagogiske tilnærmingsmåter kunne løse dette på, sier han. 

– En naturlig alliert og partner

Også Reza trekker frem at ett av målene med kurset nettopp er å øke studentenes interkulturelle kompetanse.

– Vi ønsket å skape nok en global mulighet for studentene våre; og VE-COIL ble resultatet. Og ettersom Nord og Babson har samarbeidet i flere år allerede, gjennom Babson Academys medlemsorganisasjon, var Nord en «naturlig alliert og partner» for VE-COIL, sier Reza.

Totalt er 38 utdanningsinstitusjoner fra 26 land med i konsortiumet Babson Academy.

Ifølge Reza har det aktuelle kurset allerede blitt tilbudt ved Babson i flere semestre, men uten den internasjonale samarbeidsdelen.

Kurset som starter opp til våren vil totalt ha plass til rundt 30 studenter, som skal deles inn i mindre grupper.

Underveis i kursperioden skal studentene møte sine internasjonale medstudenter flere ganger online. Lærerkreftene som bidrar vil komme både fra Handelshøgskolen Nord og Babson, og deler av undervisningstiden vil skjermes slik at hver av institusjonene også får kjørt egne opplegg for «sine» studenter i tråd med læreplanene.

Babson College

er en privateid handelshøyskole som er lokalisert i Massachusetts, USA. Skolen, som ble etablert i 1919, er i dag ranket som en av USAs fremste utdanningsinstitusjoner innenfor entreprenørskap.


Kontaktperson