Nord utvikler studier for å bekjempe finansiell kriminalitet

Viktig samarbeidspartner: Tietoevry på Mo. Foto: Tietoevry

Utvikler nytt studium: Nord unversitet samarbeider med Tietoevry på Mo. Foto: Tietoevry. 

Nord utvikler studier for å bekjempe finansiell kriminalitet
Nord universitet planlegger nye studier som skal gi økt kunnskap om hvordan samfunnet skal beskytte seg mot digital finansiell kriminalitet.

Nylig fikk Handelshøgskolen ved Nord universitet 2 525 000 kroner fra regjeringa til å utvikle etter- og videreutdanningstilbud (EVU) innenfor digital bekjempelse av finansiell kriminalitet.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som administrerer bransjeprogrammet for finansnæringa, med til sammen 22 millioner kroner i siste utlysning.

Prosjektleder for det nye studiet er førsteamanuensis Krister Salamonsen ved studiested Mo i Rana.

Cybersikkerhet og sikre betalingstjenester

– Det nye studietilbudet blir til i samarbeid med næringslivet på Helgeland, og med svært god støtte fra Handelshøgskolen Nord sitt EVU-team. Behovet er stort for oppdatert kunnskap innenfor områder som cybersikkerhet, svindelforebygging og sikre betalingstjenester, sier Salamonsen.

Behovet er stort for oppdatert kunnskap innenfor områder som cybersikkerhet, svindelforebygging og sikre betalingstjenester.

Krister Salomonsen, prosjektleder

Bakgrunnen er at store næringsaktører har meldt et behov til Nord universitet for økt kunnskap om bekjempelse av digital, finansiell kriminalitet, opplyser Salamonsen.

– Vi vil samarbeide tett med Tietoevry på Mo i utvikling og gjennomføring av studietilbudet. De sitter på Nordens største kompetansemiljø innen bekjempelse av finansiell kriminalitet, og produserer blant annet kredittkort og driver bankingservice, sier Salamonsen.

Andre samarbeidsaktører er Kunnskapsparken Helgeland og SpareBank 1 Helgeland.

Portrett av mann. Foto
Prosjektleder: Førsteamanuensis Krister Salamonsen.
Foto: Nord universitet.

Først i juni blir det et oppstartmøte på Mo der arbeidet med det konkrete innholdet i studiet vil bli diskuteret. Det vil ta ett år å få alt på plass. Det planlegges fleksible studier på til sammen 7,5 studiepoeng, opplyser Salamonsen.

Studiet blir organisert i mikroemner

  • Håndtering av EU-betalingsdirektiver og nye kriminelle taktikker (cybersikkerhet, blokkjede, betalingsprosesser, etc.)
  • Balansering av friksjonsfrie kundeopplevelser med robuste sikkerhetstiltak (sikkerhetsdesign, autentiseringsteknikker, hendelseshåndtering, etc.)
  • Digitale skift i svindeltrender og proaktiv svindelforebygging (big data-analyse, AI, maskinlæring, forebygging av hvitvasking, etc.)

Initiativet til dette nye studiet kom fra Tietoevry og Kunnskapsparken Helgeland, og Handelshøgskolen ved Nord universitet har også faglige ressurser som skal være med i prosessen, opplyser Salamonsen.

– Første studiesamling skal arrangeres på Mo høsten 2025, og målgruppa er først og fremst ansatte innen bank og finans i Norge.

Kontaktperson