Redaktør: Kan ikke ta Nato-støtte for gitt ved et angrep i nord

Redaktør Arne O. Holm i High North News.

ADVARER: Redaktør i High North News, Arne O. Holm. FOTO: Markus J. Thonhaugen.

Redaktør: Kan ikke ta Nato-støtte for gitt ved et angrep i nord
(ANCHORAGE, USA): Redaktør Arne O. Holm i High North News mener man ikke kan ta for gitt at Nato vil komme Norge til unnsetning i en krisesituasjon.

Det var under en panelsamtale på utestedet 49th State Brewery i Anchorage i USA at Arne O. Holm, redaktør i High North News, kom med advarselen.

– Det er problematisk. Garantiene er jo der, men spørsmålet er om Nato vil ta sjansen når konsekvensen er tredje verdenskrig.

Han pekte på Svalbard, som er forholdsvis isolert og samtidig strategisk viktig i et nordområdeperspektiv.

– Svalbard er, per definisjon, en del av Nato. Men ville et russisk angrep på Svalbard utløse artikkel fem i Nato?, spurte Holm retorisk.

Artikkel fem i Nato-traktaten er den som sier at et angrep på et medlemsland er å anse som et angrep på alle.

– Det samme gjelder for Nord-Norge. Ville et angrep på nordlige Nord-Norge, hvor det bor lite folk, utløse artikkel fem? Det er grunn til å være bekymret for det spørsmålet.

INVITERT: Arne O. Holm var invitert til samtale om situasjonen i Arktis mandag. FOTO: Markus J. Thonhaugen.

Varsel om bruk av atomvåpen

Holm understreket at Russland per i dag ikke utgjør noen trussel mot Norge. Spørsmålet er hva som vil være situasjonen om to til fem år om Ukraina taper krigen.

– Dersom Russland skulle velge å gå til nye militære angrep på Nato-land har president Vladimir Putin varslet at atomvåpen vil kunne bli tatt i bruk, sier han.

I utgangspunktet er Natos svar at ethvert angrep på et Nato-land er et angrep på hele alliansen. Så lenge konsekvensene av dette vil være en tredje verdenskrig, med bruk av atomvåpen, må Nato likevel vurdere når grensen er overskredet, sier redaktøren.

– Skjer det ved et angrep på Svalbard eller Nord-Norge, eller trekkes linjen et annen sted for å unngå en katastrofal krig? Det er et spørsmål det må være lov å stille.

Republikansk

Holm befinner seg denne uken i Alaska.

Sammen med forskere fra Nordområdesenteret fra Nord universitet, skal han delta på den største arktiske konferansen i Nord-Amerika denne uken.

Både han og forskere fra Nordområdesenteret er en del av det offisielle programmet på den store konferansen. Arctic Encounter i Anchorage samler mer enn 1000 fagpersoner, forskere og toppolitikere for å diskutere geopolitikk og spørsmål om Arktis.

Samtalen mandag var i regi av Alaska World Affairs Council, og var et samarbeid med High North News.

Flere lokale amerikanere fra det som er kjent for å være et republikansk område, hadde møtt opp for å høre Holms refleksjoner om blant annet Natos rolle i Arktis.

Irrasjonelt Russland

Holm sa under samtalen mandag også at han tror et angrep på Nord-Norge kan bli en kost-nytte vurdering for Nato.

I ALASKA: Arne O. Holm i High North News. FOTO: Markus J. Thonhaugen.

– Frykten er jo at et angrep på et Nato-land vil utløse en verdenskrig. I den konteksten er det jo et stort spørsmål om vi kan stole på en garanti om at vi blir beskyttet, utdypet han.

Han poengterte at konsekvensene av et mer uforutsigbart globalt sikkerhetsmiljø, jo er at antakelser om solidaritet og forsvar ikke lenger kan tas for gitt.

– Vi har et helt irrasjonelt Russland, og så har vi et mer rasjonelt vesten som må bedømme konsekvensene av sine handlinger på en annen måte enn vår nabo i øst.

Stort alvor

Holm, som har viet en betydelig del av sin karriere til å utforske og forstå Arktis' komplekse geopolitiske landskap, etterlot ingen tvil om alvoret Vesten står overfor.

Han pekte på betydningen som en eventuell ny presidentperiode for Donald Trump vil ha å si for Europa etter valget i høst.

– Trump har sagt at Russland gjerne må angripe de Nato-landene som ikke betaler for seg. Så han har jo ikke nødvendigvis tenkt å svare militært, sa Holm.

Holm deltar onsdag på det offisielle programmet til Arctic Encounter via en panelsamtale om digital historiefortelling i Arktis. Samme dag skal også blå økonomi i Arktis under lupen gjennom en ny rapport om samarbeid på tvers av Alaska, Grønland og Nord-Norge.

PUBTALK: Monday this week. PHOTO: Markus J. Thonhaugen.
  • Arctic Encounter Symposium (AES) er den største årlige arktiske politikk- og næringslivsbegivenheten i USA.
  • AES har som mål å konfrontere de delte interessene og bekymringene til USA og det globale samfunnet med tanke på Arktis.
  • Politikere, diplomater, urfolksledere og ledende eksperter fra en rekke ulike grener møtes for å utfordre status quo og samarbeide om løsninger.
  • AES har også store kulturelle produksjoner, inkludert liveopptredener.