Regjeringen gjeninnfører skogbruksutdanning i Steinkjer

To kvinner på et podium inne med folk foran
Regjeringen gjeninnfører skogbruksutdanning i Steinkjer
Regjeringen vil gjeninnføre skogbruksutdanningen i Steinkjer, og foreslår i statsbudsjettet for 2024 å sette av midler til 20 studieplasser ved Nord universitet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch kom med gode nyheter da hun besøkte Steinkjer onsdag.

– Skogbruket spiller en viktig rolle i det grønne skiftet og er en næring vi må satse på. I dag er det ingen slike utdanningstilbud nord for Dovre, til tross for viktige og kompetansedrevne skogbruksmiljø i flere deler av landet, sier minister Borch (til venstre på bildet over, sammen med Steinkjer-ordfører Anne Berit Lein) .

Styrking av grønne fag

Utdanningen skal utvikles sammen med skogbruksmiljøet i Steinkjer og skal etableres ved Nord universitet sitt studiested på InnoCamp i Steinkjer.

– Dette er anerkjennelse av Nord sin satsing på grønne fag i Trøndelag og vil bidra til ytterligere styrking av de grønne fagene på Steinkjer. Satsingen på skogbruk vil falle naturlig inn i vår satsing tidligere på sirkulær bioøkonomi og naturforvaltning, sier prorektor Ketil Eiane ved Nord universitet.

Kvinne og mann står foran inngangsparti til stort bygg i fint høstvær
Populært besøk: Statsråd Sandra Borch hadde gode nyheter med seg til Nord universitet og Ketil Eiane, prorektor for forskning. Foto: Marthe Haugdal, PKOM AS.

Mette Sørensen, dekan ved Fakultet fra biovitenskap og akvakultur, ønsker også forslaget varmt velkommen.

– Vi er takknemlige for at regjeringen ønsker å prioritere studieplasser til skogbruksutdanning, og ser fram til å utvikle et studietilbud i samarbeid med de aktørene vi har innenfor skogbruk i regionen. Denne utdanningen vil styrke det allerede sterke fagmiljøet innen næringen og vil også gi studentene i Steinkjer et bredere studentmiljø.

Utdanning for framtida

Ordfører i Steinkjer, Anne Berit Lein (Sp) er også svært glad for nyheten forsknings- og høyere utdanningsministeren hadde med seg til Steinkjer.

– Sammen med skognæringen i Midt-Norge og Nord-Norge har vi jobbet hardt for å gjenopprette skogbruksutdanning ved Nord universitet, og jeg er svært glad for at vi nå har lykkes med dette. Vi trenger denne bærekraftige, framtidsrettede utdanningen også nord for Dovre. Utdanningen passer godt med det vi har bygd på InnoCamp Steinkjer de siste årene, med et sterkt fagmiljø rundt landbruk og skogbruk. Her kan man få til synergier mellom både utdanning, forskning og næring.

Fakta

• En finansiering av 20 studieplasser fra og med statsbudsjettet 2024 vil koste 902 000 kroner. Dette trappes gradvis opp med 2,7 mill. kroner i 2025, 4,5 mill. kroner i 2026 og 5,4 mill. kroner i 2027.

• I dag er det kun NMBU og Høgskolen i Innlandet som har skogbruksutdanning. Ved årets opptak var det 102 som hadde en av utdanningene som sitt førstevalg, til 60 studieplasser.