Samler eliten av forskere i Arktis til historisk toppmøte: Nå er programmet ute

Grete Hovelsrud har jobbet med programmet i lang tid.

JOBBER MED KONGRESSEN: Grete K. Hovelsrud, professor og klimaforsker ved Nordlandsforskning og Nord universitet. FOTO: Privat.

Samler eliten av forskere i Arktis til historisk toppmøte: Nå er programmet ute
– Dette blir spektakulært, sier professor Grete Hovelsrud.

Opp mot 1500 internasjonale deltakere samles til det som nok blir årets store begivenhet i Arktis denne våren.

Arctic Congress Bodø 2024 kombinerer hele tre arktiske kongresser. Aldri før har et arrangement av dette kaliberet funnet sted i Norge, forteller Grete Hovelsrud.

– Det er spektakulært, med så mange arktiske aktører samlet på ett og samme sted, sier Hovelsrud, som er klimaforsker og professor ved Nordlandsforskning og Nord universitet.

Selve kongressen går ikke av stabelen før 29. mai til 3. juni, men denne uken slippes selve programmet.

Hovelsrud har jobbet med dette i lang tid, og forteller:

– Vi kobler urfolk, arktiske ambassadører, forskere, politikere og næringsliv sammen. Det er ganske uvanlig i kongress-sammenheng. Også utdanningsinstitusjonene er med.

Fokus på urfolk

Kjernen i programmet er de vitenskapelige sesjonene, som er drevet fram av forskningsfronten. Dette er selve ryggraden til kongressen, med mye ny og spennende forskning, forklarer professoren.

Eller enklere sagt: Utgangspunktet er forskernes ideer om hva de har lyst å snakke om, noe som har gitt en stor bredde av temaer.

– Samlingspunktene er plenumspanelene, og der får vi løftet opp diskusjonene på et litt annet nivå enn vi gjør i forskningen, forklarer Hovelsrud.

Det blir et sterkt fokus på urfolkstematikk, legger Hovelsrud til.

JOBBER MED KONGRESSEN: Grete K. Hovelsrud. FOTO: Nordlandsforskning.

Arctic Congress Bodø 2024 kombinerer altså tre kongresser:

  • Det er kongressen til International Arctic Social Sciences Association, hvor Hovelsrud er president. Det er samfunnsviterne i Arktis som har en kongress hvert tredje år.
  • Universitetet i Arktis, uArctic, har sin kongress hvert andre år. Dette er en sammenslutning av nær alle institusjoner som fokuserer å arktisk utdanning og forskning.
  • Og så er det High North Dialogue i Bodø, som ledes av Nordområdesenteret på Nord universitet og som involverer næringslivet.

Disse tre store aktørene har i 2024 bestemt seg for å slå seg sammen og lage én stor kongress, og det er et stort samarbeid for å få dette til, forteller Hovelsrud.

Målet er å samle seg rundt noen felles temaer (se faktaboks).

Tar også opp vanskelige tema

Under kongressen vil også vanskelige tema bli tatt opp, sier professor Grete Hovelsrud.

– Vi har noen side-arrangementer med «pubinarer» som tar opp mer betente temaer, som hva vi gjør nå når Russland er ute av bildet.

Hovelsrud tror nettopp forholdet til Russland nok vil bli en «snakkis» under kongressen, og et tema mellom folk «i gangene». For det er ikke til å komme unna at den store arktiske kongressen jo vil mangle det landet som står for halvparten av landområdene i Arktis, bemerker professoren.

Mange spørsmål reiser seg: Hvordan går vi fram nå? Vil det noen gang bli det samme? At vi også tar opp de vanskelige spørsmålene viser at dette er en kongress med stor grad av dybde og bredde.

Som klimaforsker har Grete selv erfart hvordan det vanskelige forholdet til Russland har redusert eksempelvis tilgangen til viktige forskningsdata fra russisk side av Arktis.

Her fra Bodø. Foto: iStock.com/Everste
FINNER STED I BODØ: Konferansen finner sted i fylkeshovedstaden i vår. Foto: iStock.com/Everste.

– Det er veldig raske endringer, og når vi ikke lenger har samarbeid med Russland og ikke vet hva de holder på med, så mangler vi kunnskap da. Som forsker er det ganske fælt.

Hovelsrud utdypet dette også da hun gjestet NRKs radiosending torsdag morgen:

– Vi mister den kunnskapen vi har når det gjelder tilpasning og hvordan klima utvikler seg i Arktis. Det er jo rett og slett forferdelig for oss forskere at vi mangler den russiske komponenten i dette, sa hun til NRK.

Unik begivenhet

Det er altså en stor bredde i tematikk som skal diskuteres.

Det er Nordlandsforskning og Nord universitet som er vertskap for årets kongress.

Hovelsrud ser fram til kongressen, og sier at det er stor interesse også fra ikke-arktiske land.

Hvor stor blir dette?

– Det blir det største som har skjedd på lenge, og det største av dette slaget som i alle fall har funnet sted i Norden. Det blir en unik begivenhet som ikke har skjedd før, og som trolig ikke vil skje igjen.

Også president Lars Kullerud ved uArctic ser fram til vårens begivenhet.

– Kongressen i vil bli den største vi så langt har vært med på å arrangere.

Kullerud forteller at de følger formannskapet i Arktisk råd, og derfor har kongressen vært planlagt til Norge i år. Arktisk råd er er det viktigste internasjonale forumet for arktiske spørsmål.

– Dette blir den største samlingen av Arktisk akademisk ekspertise. I tillegg til de mange viktige sesjonene, ser jeg fram til Rektormøtet hvor Nord universitet er vert.

KONTAKTPERSON:

Professor Grete K. Hovelsrud: gho@nforsk.no

  • Arctic Congress Bodø 2024 er et unikt arrangement som kombinerer International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS) XI, UArctic Congress 2024, og High North Dialogue 2024 til én felles congress.
  • Arrangementet skjer i Bodø - den første Europeiske kulturhovedstaden nord for polarsirkelen. Kongressen samler fagfolk, beslutningstakere, næringsliv, urfolk og studenter fra ulike felt for å utveksle kunnskap, presentere innovative ideer, og diskutere aktuelle saker. Nordlandsforskning og Nord universitet er vertskap for konferansen.
  • Kongressen vil inneholde høyprofilerte plenumssesjoner, paralellsesjoner, nettverksaktiviteter samt sosiale og kulturelle arrangementer. Med et forventet deltakerantall på 1000 til 1500 internasjonale gjester, tilbyr kongressen en spennende mulighet til kunnskapsutveksling og til å møte og knytte kontakter.
  • Hovedtemaer for 2024-konferansen inkluderer: «Befolkningen i nord», «Bærekraftig økonomisk utvikling», «Klima og miljø» og «Havet».
  • Kongressen sikter mot å skape en plattform for dialog om Arktis' bærekraftige fremtid og inkluderer blant annet et Ambassadørpanel med representanter fra de arktiske statene, hvis hensikt er å styrke samarbeid og dialog. Kongressen vil også fremheve muligheter og utfordringer for forretnings- og samfunnsutvikling i Arktis.