Fakultet for biovitenskap og akvakultur

alt=""
Fakultet for biovitenskap og akvakultur tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Det internasjonale forskningsmiljøet ved fakultetet kommer studentene til gode gjennom en forskningsbasert undervisning.

​våre studier

BACHELORSTUDIER


Vi har en rekke ulike bachelorstudier som gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i arbeidslivet eller for videre studier.

​Animal Science​​​ ​​​​(første del av veterinærstudiet) 
(Bodø + Kosice)

Biologi (Bodø)
Dyrepleie (Bodø) 
Havbruksdrift og ledelse​​ (Bodø)
Husdyrfag - velferd og produksjon (Steinkjer)
Inte​rnasjonal Markedsføring​ (Bodø)
Naturforvaltning (Steinkjer)
Utmarksforvaltning (Steinkjer) 
Økonomi og landbruk (Steinkjer)

MASTERSTUDIET


Vårt masterstudium gir muligheten til å spesialisere deg innen akvakultur, marin økologi eller genomikk i et internasjonalt forskningsmiljø. 

Master i biologi og a​kvakultur​​PH.D.-STUDIET


Ph.d. programmet i akvatisk biovitenskap  er et tverrfaglig forskningsprogram, med hovedvekt på på akvakultur, marin genomikk og marin økologi. 

Ph.d. i akvatisk biovitenskap​​
​​

​​ÅRSSTUDI​ERGrunnstudium​ (Bodø): Gir realfagskompetanse tilsvarende matematikk R1 og Kjemi 1 + 2
Husdyrvelferd (Steinkjer)
Natur- og kulturminneoppsyn (Steinkjer)
Utmarksforvaltning (Steinkjer)

ETTER- OG V​IDEREUTDANNING


Senter for etter​​​​​- og videreutdanning i havbruk tilbyr skreddersydde kurs tilpasset sjømatnæringens behov

Senter for etter​​​​​- og videreutdanning i havbruk


ALLE VÅRE STUDIER

Se alle studier ved Fakultet for biovitenskap og ak​vakultur​

               

Vår forskning

FORSKNING VED FAKULTET FOR BIOVITENSKAP OG AKVAKULTUR

Gjennom kombinasjon av biovitenskap og bioteknologi utvikles ny grunnleggende kunnskap på forskningsfelter som spenner fra organ til økosystem: Kunnskap som skal danne grunnlaget for en bærekraftig havbruks- og landbruksnæring og bedre forvaltning av det marine miljøet.

Denne forskningen danner grunnlaget for forskningsbasert undervisning ved fakultetet, som kombineres med relevante, praktiske problemstillinger. 

En målrettet, internasjonal rekruttering av nye medarbeidere har gitt fakultetet høyt kvalifiserte og internasjonalt anerkjente vitenskapelige ansatte.​

FAGGRUPPER
Fakultetets fagmiljø er fra 1.1.2017 organisert i fire faggrupper​, som er delt inn i flere forskningsenheter.                        

Faggruppene er på ulike måter knyttet til eksterne samarbeidsrelasjoner av regional, nasjonal og internasjonal karakter.​​

Fakultetet har arbeidet aktivt med å legge til rette for at det skapes forpliktende former for samarbeid med anerkjente næringsaktører, så vel som nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.

Faggruppelederne er medlemmer i fakultetets forskningsutvalg, som ledes av dekanen ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Forskningsutvalget koordinerer fakultetets forskningsinnsats og sikrer faglig kommunikasjon og samarbeid mellom faggruppene.

 ​

                     FAGGRUPPER

 Akvakultur​

 Økologi

 Genomikk​


Husdyr, produksjon og velferd 

             
MØRKVEDBUKTA FORSKNINGSSTASJON

Fakultet for biovitenskap og akvakultur har sin egen forskningsstasjon i Mørkvedbukta (Bodø). Forskningsstasjonen opprettholder et aktivt forsknings- og kompetansemiljø, der våre oppdragsgivere (både interne og eksterne) får utført sine prosjekter og forsøk etter høy standard. Miljøet er dynamisk og internasjonalt, noe som gir grunnlag for utveksling og utvikling av kunnskap innen mange fagfelt.​

Finn ut mer om
Mørkvedbukta forskningsstasjon​
PH.D. I AKVATISK BIOVITENSKAP
Fakultetet tilbyr ph.d. i akvatisk biovitenskap. Programmet er et tverrfaglig forskningsprogram, med hovedvekt på akvakultur, marin genomikk og marin økologi. ​​


Om fakultetet

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) er ett av fem fakultet ved Nord universitet, og er representert ved studiestedene Bodø og Steinkjer. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling. 

Fakultetet tilbyr studier på bachelor- og master-nivå innen havbruksdrift og ledelse, biologi, internasjonal markedsføring, veterinærfag, dyrepleie, husdyrfag og utmarksforvaltning, samt etter- og videreutdanningskurs for sjømatnæringen. Videre tilbys ph.d. i akvatisk biovitenskap.

FBA har de siste årene hatt en sterk utvikling av fagstab og infrastruktur. Blant annet inngår prosjekt finansiert gjennom FRIPRO (Norges Forskningsråd) og ERC Consolidator Grants (Europeisk forskningsråd) i porteføljen.


VÅR VISJON

Å bidra til utviklingen av en bærekraftig bioøkonomi

VÅRT OPPDRAG
Å være en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling innen akvakultur og økologi  i nordområdene, gjennom en unik genomikk-plattform og sterk samhandling mellom disiplinene.  ​ 
 

NOEN FAKTA​
   • Ca 800 studenter fordelt på studiested Bodø og Steinkjer
   • ca 130 ansatte, fordelt på akademiske, tekniske og administrative stillinger

   • Etablert i 1971
   • Internasjonalt miljø: Ansatte og studenter fra over 25 forskjellige land, 12 % internasjonale studenter

   •  Ca 30 ph.d.-studenter

   • Moderne forskningsfasiliteter på campus og på vår forskningsstasjon i Mørkvedbukta

   • Ca 33% eksternfinansiering gjennom Norges forskningsråd, Nordland fylkeskommune, EU og næringsliv.

         
                   
     
        

    FORVEI - personlige veiledningssamtaler for studenter

    Hva er ForVei?


    ForVei er personlige forberedende veiledningssamtaler for studenter, i første omgang for førsteårsstudenter studiested Bodø ved fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA).

    ForVei passer for alle studenter, enten du lever studentlivets glade dager, eller tilbringer hele døgnet på lesesalen.

    Uansett akademiske prestasjoner, sosialt nettverk og engasjement, tilbyr vi vår individuelle veiledningssamtale til deg.

    Les mer på www.nord.no/forvei

    KORT FORTALT
    Individuell veiledning
    For førsteårsst​udenter
     
    Veilederne har taushetsplikt​ 


    Mer informasjon og påmelding:
    www.nord.no/forvei

    ​Senter for etter- og videreutdanning i havbruk

    Senter for etter- og videreutdanning i havbruk (SEVH) tilbyr skreddersydde etter- og videreutdanningskurs, ut fra kompetansebehovet til sjømatnæringen.

    Senteret ble etablert med støtte fra NCE Aquaculture i 2009. Gjennom sin satsing på etter- og videreutdanning har Fakultet for biovitenskap og akvakultur bidratt til at personer over hele landet har hevet sin formelle kompetanse.

    Tilsammen er over 10 000 studiepoeng tildelt deltakerne, som har oppnådd formalkompetanse på lik linje med øvrige kurs ved Nord universitet.

    FOR MER INFORMASJON

    Kontakt rådgiver Viktor Solbakken:
    Tlf 755 17361 / 95 74 84 35,
    E-post viktor.a.solbakken@nord.no

     VI TILBYR DELTIDSSTUDIER INNEN

    • Havbruksdrift (30 studiepoeng)
    • Kystsoneforvaltning (10 studiepoeng)​​

    har du spørsmål om våre studier?​

    kontakt oss

    HVORDAN FINNE OSS
    Bodø: Administrasjon og faglige ansatte finner du i 2. etasje i hovedbygget, opp trappa ved hovedinngangen​ 
    Steinkjer:
    Kongens gate 42
     
    POSTADRESSE
    Fakultet for biovitenskap og akvakultur
    Nord universitet
    Postboks 1490
    8049 Bodø

    TELEFON & E-POST
    Tlf: 755 17350​
    Faks: 755 17349
    E-post (sentral): postmottak@nord.no​​

     

     

     

     

    Mer sykdom med varmere klima- Det blir internasjonal forskerkonferanse om klimaendringer og helse i Bodø i 2018. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Mer-sykdom-med-varmere-klima-.aspxMer sykdom med varmere klima
    Klimaendringer på agendaenKlimaendringer representerer en av de største miljømessige, sosiale og økonomiske truslene for verden i dag. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-biovitenskap-og-akvakultur/artikler/Sider/Klimaendringer-pa-agendaen.aspxKlimaendringer på agendaen
    EU-fellowship til ung Nord-forskerMikroalger i polare strøk kan gi bedre mat, dyrefôr og drivstoff. Chris J. Hulatt (32) og hans medforskere skal finne ut hvorfor. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/EU-fellowship-til-ung-Nord-forsker.aspxEU-fellowship til ung Nord-forsker
    Jakter opplevelser og kunnskap i naturenNaturen er masterstudent Eskil Bendiksen (22) sin tumleplass året rundt. Ikke bare gir det unike opplevelser, det er også en karrierevei, sier Eskil. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Jakter-opplevelser-og-kunnskap-i-naturen.aspxJakter opplevelser og kunnskap i naturen
    Henning Reiss skal lede faggruppa for økologiFørsteamanuensis Henning Reiss skal lede den nye faggruppa i økologi på Fakultet for biovitenskap og akvakultur. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Henning-Reiss-skal-lede-faggruppa-for-okologi-.aspxHenning Reiss skal lede faggruppa for økologi
    Ny stasjonsleder ved Mørkvedbukta forskningsstasjonØyvind Torslett tiltrådte 1. mars i sin stilling som stasjonsleder ved Mørkvedbukta forskningstasjon ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Ny-stasjonsleder-ved-Mørkvedbukta-forskningsstasjon.aspxNy stasjonsleder ved Mørkvedbukta forskningsstasjon