Satser på skogfag i Steinkjer

Lære som underviser tre studenter om skog. Foto

Unikt tilbud: Høsten 2025 kan du studere skogfag i symbiose med skognæringen. Foto: Marthe Haugdal/PKOM AS.

Satser på skogfag i Steinkjer
Fra høsten 2025 kan du studere skogfag ved Nord universitet i Steinkjer. Den nye bachelorutdanningen blir til i tett samarbeid med skogbruksmiljøet i Trøndelag.

Norges eneste skogfagutdanning nord for Dovre blir unik på flere vis. Som skogstudent ved Nord universitet i Steinkjer blir du del av et aktivt og allsidig fagmiljø innen skog.

– Her er både skognæringen, skogforskningen og skogforvaltningen i samme bygg som universitetet. Det vil studentene merke veldig godt, mener Amy Elizabeth Eycott, førsteamanuensis ved Nord universitet og leder for utviklingen av skogfagutdanningen i Steinkjer.

– Våre skogstudenter får en særegen nærhet til alle disse sentrale aktørene, som også har kontorer på InnoCamp i Steinkjer. Studentene vil være tett på disse fagmiljøene, og vi skal sørge for at studentene føler seg som en del av det, sier Eycott.

Her blir veien kort fra studier til praksis, kanskje også jobb.

Amy Elizabeth Eycott, Nord universitet

En næring i vekst

Studiet er laget for å treffe samfunnets framtidige behov. Skogsindustrien er i sterk vekst, og det er ifølge skognæringens egne undersøkelser et stort behov for folk med skogutdanning i årene som kommer.  

– Næringen og forvaltningen trenger mange flere hoder og hender, fordi skogbruk har en viktig rolle i det grønne skiftet. Framtidens skogbruksledere og kommuneskogsjefer må ha kunnskaper for å kunne ta vanskelige og viktige avgjørelser, mener Eycott.

Hun legger til at mulighetene for jobb er mange etter endt skogfagutdanning.

– Du kan være næringspolitisk rådgiver, tømmermegler eller ha ulike produksjonsroller, som for eksempel skogbruksleder. Du kan også jobbe administrativt med skog i kommuner og fylkeskommuner.

– Vi håper også at noen studenter ønsker å ta en mastergrad og jobbe videre med forskning, sier hun.

Eycott håper mange griper denne muligheten og søker opptak til studiet i 2025.

Styrking av grønne fag

To kvinner og en mann med bilder av skog i bakgrunn. Foto
Sammen om den eneste skogbruksutdanningen nord for Dovre: Fra venstre Rannveig Kristensen (daglig leder, Skogselskapet i Trøndelag), Baro Moslett (rådgiver i Landbruksdirektoratet) og Amy Elizabeth Eycott (førsteamanuensis ved Nord universitet og leder for utviklingen av utdanning i skogfag). Foto: Marthe Haugdal/PKOM AS.

Skogselskapet i Trøndelag og Landsbruksdirektoratet er blant dem som har kontorer på InnoCamp og som studentene vil bli kjent med.

– At vi får en bachelorutdanning i skogfag på Steinkjer er fantastisk! sier Rannveig Kristiansen, daglig leder i Skogselskapet i Trøndelag.

På InnoCamp, og i regionen generelt, har vi en enestående nærhet til mange bedrifter i skognæringen, forskningen og forvaltningen.

Rannveig Kristiansen, Skogselskapet i Trøndelag

– På InnoCamp, og i regionen generelt, har vi en enestående nærhet til mange bedrifter i skognæringen, forskningen og forvaltningen. Det gjør at studentene får muligheten til å bli kjent med en komplett verdikjede, og virksomhetene får tilgang på verdifull kunnskap og kompetanse for framtiden.

– Et slikt tett samarbeid bidrar til en næringsrettet bachelorgrad som vil være svært ettertraktet, sier Kristiansen.

Baro Moslet er rådgiver ved Landbruksdirektoratet. Denne jobben fikk han etter endt studietid i Steinkjer. Han skryter av det gode miljøet og samarbeidet mellom studenter og fagmiljøet på InnoCamp.

– De som studerer skogfag på Steinkjer, får et unikt innblikk i skogforvaltningen på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå med alle aktørene et steinkast fra InnoCamp.

– Et framtidsrettet skogbruk, hvor vi i større grad skal ha fokus på flere økosystemtjenester innen klima, foredling av treprodukter, biologisk mangfold og andre samfunnsinteresser, bygger på gode beslutninger som gjøres i forvaltningen, sier Moslet.