Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Fakultet for biovitenskap og akvakultur utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling. Vi har ansatte og studenter fra mer enn 30 land. Fakultetet har omtrent 800 studenter og 160 ansatte, fordelt på to av Nords studiesteder: Bodø og Steinkjer.

​​​​​Vår visjon

er å bidra til utviklingen av en bærekraftig bioøkonomi.

Vårt oppdrag

er å være en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling innen akvakultur og økologi i nordområdene, gjennom en unik genomikkplattform og sterk samhandling mellom disiplinene.